Personeelsbehoefteplan: wablieft?

HR-schema-gesprek-opleiding-5

 Wat is een personeelsbehoefteplan en waarvoor dient het?

Heb je er ook nood aan om in één duidelijk schematisch overzicht zicht te krijgen op de personeelsbehoefte in je organisatie? Dat kan met een personeelsbehoefteplan!

Het plan weerspiegelt de personeelsbehoefte (kwantitatief en kwalitatief) die bestaat om de doelen van de organisatie te bereiken, nu en in de toekomst.

Een personeelsbehoefteplan bewijst zijn nut wanneer je een overzicht wil verkrijgen van de te ondernemen stappen om medewerkers met de meest geschikte talenten te hebben binnen je organisatie.

Deze talenten kunnen in de organisatie aanwezig zijn, je kan ze ontwikkelen bij het bestaand personeel en je kan nieuwe talenten binnenhalen door een nieuwe aanwerving. Het maakt je ook wegwijs bij het plannen van interne mobiliteit en opleidingen voor de medewerkers.

 Hoe maak je een personeelsbehoeftenplan op?

Enkele speerpunten op een rijtje:

 • Baseer je zowel op cijfers als op behoeften die medewerkers aangeven.
 • Vertrek vanuit de huidige situatie, formuleer de gewenste situatie en bepaal de stappen die je onderneemt om de gewenste situatie te bereiken.
 • Hou rekening met beleidslijnen binnen de organisatie en regels die van bovenaf worden opgelegd.

 Welke aspecten beïnvloeden het personeelsbehoefteplan en hoe ga je te werk?

Met dit diagram kan je onmiddellijk aan de slag in jouw organisatie. Bekijk voor elke bol van het diagram de huidige en gewenste situatie. Bedenk hierbij de impact van een mogelijke verandering op de personeelsbehoefte van de organisatie. Als kapstok gebruik je het organogram, met de verschillende diensten.

Formuleer een antwoord op vragen als:

 • Welke organisatiestructuur willen we? Hoe ziet de hiërarchie eruit?
 • Welke dienstverlening willen we aanbieden aan de burger? In welke vorm? Wat is het effect van digitalisering op onze dienstverlening?
 • Welke dienstverlening willen we aanbieden aan de collega’s en bestuurders?
 • Hoe gaan we om met personeel? Hoe werken we samen? Welk soort leiderschap is aangewezen?
 • Welke werkdruk is voor ons aanvaardbaar?

Enkele voorbeelden:

 • voorbeeld 1: Medewerkers van de financiële dienst maken nu facturen op in een speciaal programma, ze printen ze af en sturen ze op. De betalingen volgen ze op in een boekhoudprogramma. In de toekomst digitaliseren we dit proces. Dit zorgt ervoor dat er binnen de financiële dienst ruimte vrij komt bij medewerkers. Welke andere taken kunnen de medewerkers opnemen? Kunnen ze andere diensten ondersteunen?
 • voorbeeld 2: Nu werken een aantal arbeiders onder het E-statuut. Het beleid heeft beslist dat dit statuut uitdovend is en dat huidige E-niveaus kunnen bevorderen. In de toekomstige formatie staan geen E-niveaus meer. Nieuwe aanwervingen gebeuren op D-niveau en de huidige medewerkers die onder E-niveau werken krijgen de kans te bevorderen.
 • voorbeeld 3: OCMW en gemeente integreren. Samen met het gemeenschappelijk managementteam geef je het eengemaakte organogram vorm. Van hieruit bekijk je welke diensten en medewerkers waar een plaatsje krijgen. Schaalvergroting biedt opportuniteiten om mensen in te zetten op nieuwe uitdagingen voor het lokaal bestuur.

Welke vorm kies je voor het plan?

Voor het personeelsbehoeftenplan kies je de vorm die het meest aansluit bij de wensen van jouw organisatie en haar bestuurders.  Hoe zo’n plan eruit ziet? Als werkdocument is een Exceldocument het handigst, maar je kan het ook in een doorlopende tekst gieten of schematisch weergeven in een PowerPointpresentatie. Je kiest wat voor jou en jouw organisatie het best werkt.

Zin in meer?

Vonk ondersteunt je graag  bij het opmaken van je personeelsbehoefteplan. Stuur vrijblijvend een mailtje naar inge.vromant@apbvonk.be of bel op 050 40 31 60 voor meer informatie.

Deze vind je wellicht ook leuk