Sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden - de volgende opleidingen gaan binnenkort van start


Begeleiden van collega’s/stagiairs/vrijwilligers op de werkvloer – 18 mei 2021

Een nieuwe collega, een stagiair of een vrijwilliger begeleiden op de werkvloer. Hoe pak je dit het efficiëntste aan, zodat een optimale leercurve ontstaat? Tijdens deze opleiding willen we je enkele handvaten aanreiken die jou kunnen helpen bij het opnemen van een begeleidende en ondersteunende rol.

Omgaan met moeilijke situaties en verbaal agressief gedrag – Start 14/10/2021

Omgaan met opmerkingen, klachten en vooral agressief gedrag is niet evident. Toch is het belangrijk te beseffen dat de eigen reactie bepalend is voor de verdere interactie: de ander wordt bozer, spreekt iemand anders aan of …voelt zich gehoord waardoor samen naar een oplossing kan gezocht worden. Het is een uitdaging om professioneel en klantgericht te handelen, ook in moeilijke situaties en conflicten. Lastige situaties ombuigen kan door aandacht te besteden aan hoe we communiceren en welk effect we hebben op de ander. Tijdens deze opleiding onderzoeken we welk gedrag van anderen we als moeilijk ervaren en wat dit met ons doet. We leren hoe we slecht nieuws kunnen brengen, hoe we luisteren en doorvragen bij klachten en agressief gedrag ontkrachten door bewust een uitnodigende positie in te nemen.

Online opleiding – Omgaan met moeilijke situaties en verbaal agressief gedrag voor medewerkers van technische diensten – 22 februari 2021

Iemand komt naar je toe en vraagt je kortaf wanneer die stoep eindelijk af zal zijn. Je vraagt iemand om zijn blikje in de vuilbak te gooien en deze roept je toe “moei je met je eigen zaken”. Kreeg je er ook al mee te maken? Omgaan met verbaal agressief gedrag is niet evident. Toch is het belangrijk te beseffen dat de eigen reactie bepalend is voor het vervolg van het contact: de ander wordt bozer, spreekt iemand anders aan of …voelt zich gehoord waardoor samen naar een oplossing kan gezocht worden. Het is een uitdaging om rustig te blijven, ook in moeilijke situaties en conflicten. Lastige situaties ombuigen kan door aandacht te besteden aan hoe we communiceren en welk effect we hebben op de ander. Tijdens deze opleiding onderzoeken we welk gedrag van anderen we als moeilijk ervaren en wat dit met ons doet. We leren hoe we kunnen omgaan met een verwijt, hoe we een boodschap kunnen geven, hoe we luisteren en doorvragen bij opmerkingen en verbaal agressief gedrag ontkrachten door bewust een uitnodigende positie in te nemen.

Online opleiding: Omgaan met moeilijke situaties en verbaal agressief gedrag – 25 februari 2021

Omgaan met opmerkingen, klachten en vooral agressief gedrag is niet evident. Toch is het belangrijk te beseffen dat de eigen reactie bepalend is voor de verdere interactie: de ander wordt bozer, spreekt iemand anders aan of …voelt zich gehoord waardoor samen naar een oplossing kan gezocht worden. Het is een uitdaging om professioneel en klantgericht te handelen, ook in moeilijke situaties en conflicten. Lastige situaties ombuigen kan door aandacht te besteden aan hoe we communiceren en welk effect we hebben op de ander. Tijdens deze opleiding onderzoeken we welk gedrag van anderen we als moeilijk ervaren en wat dit met ons doet. We leren hoe we slecht nieuws kunnen brengen, hoe we luisteren en doorvragen bij klachten en agressief gedrag ontkrachten door bewust een uitnodigende positie in te nemen.

Online workshop assertiviteit: hoe krijg ik het gezegd? 2 december 2020

Vraag jij je soms ook af wat jou tegenhoudt om je assertief te gedragen? Maak je vaak mee dat je ja zegt terwijl je neen bedoelt? Krijg je soms het verwijt dat je je verbaal agressief gedraagt? Tijdens deze workshop onderzoeken we wat in de weg kan staan voor assertief gedrag en hoe je hier kan mee omgaan. We reiken een aantal tools aan waarmee je in je dagelijkse praktijk aan de slag kan gaan.

Ontdek je eigen communicatie stijl en hoe je die afstemt op anderen. (Insights ®) – start 18 maart 2021

Insights Discovery® brengt op een snelle, betrouwbare en respectvolle wijze psychologische voorkeuren in kaart. Het systeem, dat is gebaseerd op het baanbrekende werk van Carl Jung, gebruikt een unieke kleurentaal om zelfinzicht, effectieve communicatie en organisatieontwikkeling te bevorderen. De basis van onze aanpak wordt gevormd door een eenvoudig model, zoals hiernaast wordt weergegeven. Insights Discovery® combineert eenvoud met diepgang. In zijn eenvoud kent het model vier aspecten van de persoonlijkheid, uitgedrukt in kleurenkwadranten: Vurig Rood, Stralend Geel, Zacht Groen en Helder Blauw. Iedereen heeft en gebruikt in meer of mindere mate alle vier de kleuren. De volgorde en intensiteit van ons kleurengebruik zijn echter uniek en bepalen onze persoonlijke stijl. Onze voorkeur voor een bepaalde kleur geeft aan welke manier van denken, werken en communiceren voor ons het meest natuurlijk is. Het Insights Discovery® Profiel is een betrouwbaar en statistisch gevalideerd instrument. Het maakt gebruik van een waardevrije kleurentaal die goed beklijft en snel wordt geaccepteerd. Dit profiel is toepasbaar op alle niveaus van uw organisatie. Het feit dat dit profiel beschikbaar is in 25 talen en 35 landen, maakt het zeer geschikt voor internationale teams of organisaties. De deelnemers vullen in maximaal 20 minuten een online vragenlijst in met 25 meerkeuzevragen. Aan de hand hiervan wordt een Persoonlijk Insights Discovery® Profiel opgesteld. Het uitgangspunt van het Insights Discovery® Profiel is dat elke persoon uniek is. Het laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te herkennen, te waarderen en te benutten. De effectiviteit van communicatie en interactie hangt nauw samen met de mate waarin gesprekspartners op elkaar afstemmen en verbinding met elkaar maken. Inzicht in onze eigen gedragsstijl en in die van de ander helpt ons de effectiviteit van onze interactie te vergroten. Het zijn juist de verschillen die een grote kracht vormen voor de samenwerking en het realiseren van de doelstellingen. Ook geeft het Insights Discovery® Profiel u inzicht in de mate waarin u investeert in zowel uw kwaliteiten als uw minder ontwikkelde kanten, in waar uw grootste uitdagingen liggen, of waar u misschien uitdaging mist. Dit alles maakt het Insights Discovery® Profiel tot een uniek instrument dat aan de ene kant uitdaagt te stretchen op minder ontwikkelde kanten, en aan de andere kant stimuleert te groeien vanuit kracht.

Succesvol onderhandelen naar een win-win – 21 september 2021

Werk je binnen een lokaal bestuur en bevind je je regelmatig in een onderhandelingssituatie? Dan is deze opleiding er voor jou! A.d.h.v. specifieke vragen en eigen casussen krijg je inzicht in mogelijke onderhandelingsstrategieën en onderhandelingsstijlen. Je ontdekt welke stijl je zelf hanteert en kan de principes van samenwerkingsgericht onderhandelen toepassen. Kortom, je gaat terug naar je werkplek en kan effectiever onderhandelen.

Verbindend communiceren: hoe breng ik mijn boodschap zo goed mogelijk over? start 10 februari 2021

Verbindend communiceren is een kunst. Het helder en duidelijk verwoorden van jouw boodschap verhoogt ook de kans op succes! In deze opleiding staan we stil bij hoe communicatie nu precies werkt en hoe jij met behulp van enkele technieken en handvaten jouw communicatie kan versterken.

Verbindend communiceren: hoe breng ik mijn boodschap zo goed mogelijk over? start 16 november 2021

Verbindend communiceren is een kunst. Het helder en duidelijk verwoorden van jouw boodschap verhoogt ook de kans op succes! In deze opleiding staan we stil bij hoe communicatie nu precies werkt en hoe jij met behulp van enkele technieken en handvaten jouw communicatie kan versterken.

Workshop assertiviteit: hoe krijg ik het gezegd? – 26 april 2021

Na deze workshop ben je in staat om boodschappen op een heldere manier over te brengen. Bovendien durf je je standpunt duidelijk communiceren, zodat je wordt gehoord door de andere. Je kan nee zeggen als je iets niet wil, of als je het niet eens bent met iemand. Tijdens de workshop worden verscheidene, bruikbare tools aangereikt om dit te oefenen.

Sociale vaardigheden - Bekijk ook onze andere opleidingen:


Dag van de gemeenschapswacht 2019

Vonk is erkend tot het geven van de opleiding tot gemeenschapswacht. Omdat we geloven in continue bijscholing organiseren we elk jaar een ontmoetings- en bijscholingsmoment: de dag van de gemeenschapswacht. Op deze dag scholen de gemeenschapswachten zich bij en kunnen ze ervaringen uitwisselen met gemeenschapswachten van andere besturen.

Omgaan met klanten in moeilijke situaties en met verbale agressie

Het gedrag van klanten wordt vaak als lastig of problematisch ervaren als ze komen met opmerkingen of kritiek, een klacht formuleren of agressief uit de hoek komen. De reactie die hierop gegeven wordt is bepalend voor de verdere interactie: de klant wordt bozer, spreekt iemand anders aan of voelt zich gehoord waardoor samen naar een oplossing gezocht wordt.

Ontdek je eigen communicatie stijl en hoe je die afstemt op anderen. (Insights ®)

Krijg je als medewerker graag inzicht op jouw manier van communiceren, de sterke punten hiervan en de aandachtspunten? Wil je graag leren hoe je (nog) beter te verbinden met anderen: klanten, collega's, leidinggevende? Dan is deze opleiding beslist iets voor jou.

Spreken voor groepen

Je moet soms of vaak het woord voeren voor een groep: een project of paper toelichten, een groep burgers of collega’s informeren, een spreker inleiden, een (powerpoint) presentatie geven, speechen op een evenement, … Je boodschap rustig, duidelijk, begrijpelijk en aantrekkelijk brengen is dan niet altijd evident! Daarom staan we stil bij wat je zegt, hoe je het zegt, spreekangst overwinnen en omgaan met je publiek.