Sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden - de volgende opleidingen gaan binnenkort van start


Begeleiden van collega’s/stagiairs/vrijwilligers op de werkvloer – 4 juni 2019

Een nieuwe collega, een stagiair, een vrijwilliger begeleiden op de werkvloer, het is niet steeds evident. Tijdens deze opleiding willen we je handvaten en kaders aanreiken die jou kunnen helpen bij het opnemen van deze rol.

Omgaan met klanten in moeilijke situaties en met verbale agressie – 22 januari 2019

Deze opleiding leert je om te gaan met moeilijke klanten en met verbale agressie. Je leert waarom mensen zich lastig kunnen gedragen en hoe je hier succesvol op inspeelt … want de manier waarop we reageren is bepalend voor het verdere verloop van het contact/conflict.

Recht op feedback – hoe kan ik mij als medewerker voorbereiden op een feedbackgesprek? – 9 mei 2019

Na deze opleiding weet jij hoe je je kan voorbereiden op een feedbackgesprek en ben je in staat om je bespreekpunten aan te brengen. Je leert ook hoe je kan luisteren naar feedback die je krijgt van je leidinggevende.

Workshop assertiviteit: hoe krijg ik het gezegd? – 14 maart 2019

Tijdens deze workshop leer je hoe je je kan uitdrukken op een assertieve manier. Nadien ben je in staat om boodschappen op een heldere manier over te brengen en durf je je standpunt duidelijk communiceren zodat je wordt gehoord door de andere. Je kan nee zeggen als je iets niet wil of als je het niet eens bent met iemand.

Sociale vaardigheden - Bekijk ook onze andere opleidingen:


Helder communiceren

Je maakt op een praktische manier kennis met de algemene principes van communicatie. Je ervaart wat het effect is van verschillende communicatiestijlen en hoe je deze zelf kunt toepassen in de praktijk. Je leert een aantal gesprekstechnieken toepassen die de samenwerking en het overleg met anderen effectiever maken.