Leidinggeven

Leidinggeven - de volgende opleidingen gaan binnenkort van start


Doeltreffend leidinggeven – start 11 februari 2020

Deze 10-daagse opleiding geeft inzicht hoe je als leidinggevende je medewerkers kan motiveren en coachen. Volgende thema’s komen aan bod: leidinggeven, motiveren en delegeren, coachen van medewerkers, teambuilding, vergadertechnieken, conflicthantering, leidinggeven aan verandering en spreken voor publiek.

Doeltreffend leidinggeven – start 23 februari 2021

Deze 10-daagse opleiding geeft inzicht hoe je als leidinggevende je medewerkers kan motiveren en coachen. Volgende thema’s komen aan bod: leidinggeven, motiveren en delegeren, coachen van medewerkers, teambuilding, vergadertechnieken, conflicthantering, leidinggeven aan verandering en spreken voor publiek.

Help, een conflict in mijn team! – start 6 mei 2021

Vaak krijg je te horen dat conflicten groeikansen kunnen bieden. Toch is het niet steeds evident om goed om te gaan met conflicten. Tijdens deze opleiding bekijken we hoe conflicten kunnen ontstaan, hoe ze van kwaad naar erger kunnen gaan en vooral wat je als leidinggevende kan doen.

Leidinggeven voor ploegbazen – Start 9/11/2021

Als ploegbaas leidinggeven aan medewerkers: wat houdt dat in en hoe doe je dat? Je maakt kennis met verschillende aspecten van leidinggeven en je leert hoe je deze kunt inzetten binnen jouw dienst. Je leert wat je kan doen om met een team van medewerkers de nodige resultaten te halen.

Online opleiding – Deontologie: wit of zwart? Help als leidinggevende je team integer om te gaan met dilemma’s op de werkvloer! 9/02/2021

Is het wit? Of is het zwart? Heel vaak worden we op de werkvloer geconfronteerd met situaties in de grijze zone. Mag je ingaan op dat aanbod van die ene leverancier om eens samen te gaan eten? Mijn collega zit de hele dag door op facebook, hoe reageer ik hier best op? De opleiding is 2 uur vroeger gedaan, moet ik nu nog terug naar het werk? Als leidinggevende ben je mee verantwoordelijk voor het gedrag van jouw medewerkers. In deze opleiding gaan we in op een aantal handvaten om met moeilijke integriteitskwesties om te gaan. Daarnaast verdiepen we ons verder in de vraag: hoe bevorder ik de integriteit binnen mijn team?

Recht op feedback – Werkvormen en methodieken om nog meer uit je gesprekken te halen – start 20 september 2021

Heb je als leidinggevende al ruime ervaring met het voeren van feedbackgesprekken? In deze tweedaagse opleiding reiken we je een aantal instrumenten aan die je kan inzetten bij het voeren van feedbackgesprekken. We denken hierbij o.a. aan: appreciative inquiry, het Groei model, het talentenspel, het inspiratieraam en kernkwadranten. Daarnaast staan we stil bij het voeren van moeilijke gesprekken. We zoomen in op een aantal vaardigheden, zoals hoe je omgaat met weerstand en emoties, en hoe feedback net waarderend en bijsturend kan worden.

Recht op feedback: hoe voer je motiverende ontwikkel- en feedbackgesprekken? Een basisopleiding voor leidinggevenden – start 14 oktober 2021

In deze tweedaagse opleiding leer je hoe je als leidinggevende constructief feedback kan geven aan jouw medewerkers. Dit kan, maar hoeft niet verbonden te zijn aan de klassieke evaluatiecyclus. De nadruk ligt op het motiveren van medewerkers en het stimuleren van de (verdere) groei en ontwikkeling van elk individu.

Recht op feedback: hoe voer je motiverende ontwikkel- en feedbackgesprekken? Een basisopleiding voor leidinggevenden – start 9 maart 2021

In deze tweedaagse opleiding leer je hoe je als leidinggevende constructief feedback kan geven aan jouw medewerkers. Dit kan, maar hoeft niet verbonden te zijn aan de klassieke evaluatiecyclus. De nadruk ligt op het motiveren van medewerkers en het stimuleren van de (verdere) groei en ontwikkeling van elk individu.

Leidinggeven - Bekijk ook onze andere opleidingen:


Hoe blijf je als leidinggevende in je kracht?

In deze opleiding leer je hoe je als leidinggevende in je kracht kan blijven. Je leert leiderschap te ontwikkelen vanuit je eigen mogelijkheden, valkuilen en kracht. Je leert ontspannen en assertief te reageren, zelfs in crisissituaties zonder jezelf te verliezen. We leren je jouw eigen vitaliteit en evenwicht te verhogen als leidinggevende en je energiebalans te bewaken zodat je dit ook kan overbrengen naar je medewerkers.

Integratie gemeente – OCMW : workshop effectief en flexibel leiderschap

Leiderschap is belangrijk, zeker bij verandering, om de focus op het doel te behouden. Deze workshop gaat in op de betekenis van leiderschap in een organisatie en hoe we de verschillende leiderschapsstijlen als persoon beheersen in wisselende omstandigheden.

Integratie gemeente – OCMW : workshop integraal veranderingsmanagement

Organisaties zijn constant in verandering en het is belangrijk om over een goed raamwerk te beschikken om veranderingen integraal te bekijken en zo een maximale kans op succes te garanderen.

Integratie gemeente – OCMW : workshop organisatiecultuur

De organisatiecultuur bepaalt in belangrijke mate of een verandering slaagt of faalt. Deze workshop leert de deelnemers om de cultuur in de eigen organisatie te typeren, om van daaruit te zien hoe ze dit holistisch kunnen veranderen.

Integratie gemeente – OCMW : workshop participatieve strategiebepaling

Hoe kunnen we binnen een organisatie samen onze strategie bepalen? In de workshop leren we een SWOT en de daarbij horende confrontatiematrix hanteren en toepassen binnen een organisatie.

Integratie gemeente – OCMW : workshop resultaatsgericht leiderschap

Hoe vinden we een evenwicht tussen controle en naïef vertrouwen? We duiden de relatie tussen aansturing, motivatie, groei en empowerment. In deze workshop oefenen we ook het leiding geven aan de hand van een praktisch model.

Integratie gemeente – OCMW: workshop optimaal organiseren

Binnen een organisatie moeten we taakverdeling en coördinatie op de meest optimale manier uitbouwen. Hoe verzoenen we beide tegenpolen?

Integratie gemeente – OCMW: workshops management en leiderschap

Het aanbod bestaat uit een aantal workshops ( 3 uur) waarin concreet met een tool aan de slag wordt gegaan om de integratie gemeente – OCMW te ondersteunen. Elke workshop staat op zichzelf en kan apart gevolgd worden.

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag (voor leidinggevenden)

Grensoverschrijdend gedrag op het werk doet zich – vaak heimelijk – voor in vele bedrijven en instellingen, ongeacht de sector. In deze opleiding bekijken we hoe we grensoverschrijdend gedrag kunnen herkennen en de signalen ervan opvangen. We gaan ook na hoe je jouw medewerkers kan aansporen om zelf het gedrag te doen stoppen en hoe je kan tussenkomen als de drempel naar de preventieadviseur te groot is. Of het nu gaat om pesten, dan wel om seksuele intimidatie, onze maatschappij vraagt een bepaald bewustzijn rond dit thema. Bovendien vereist het omgaan met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer ook de nodige dosis assertiviteit en professionaliteit. Ook hier gaan we in de opleiding mee aan de slag.

Online opleiding – Gedragsgericht interviewen als jurylid bij een mondelinge selectieproef

Word jij ook weleens gevraagd als jurylid bij een mondelinge selectieproef? In deze online workshop gaan we dieper in op twee aspecten die bijdragen tot het succesvol selecteren.

Online opleiding – Succesvol onderhandelen

Bevind je je regelmatig in een onderhandelingssituatie? Dan is deze opleiding zeker en vast iets voor jou.

Online opleiding – Zorgzaam leiderschap

In deze opleiding leer je als leidinggevende zorgzaam leidinggeven; met zorg voor de ander maar ook met zorg voor jezelf. Je leert leiderschap te ontwikkelen vanuit je eigen mogelijkheden, valkuilen en kracht. Je leert ontspannen en assertief te reageren, ook in crisissituaties. Je leert hoe medewerkers zich veilig kunnen voelen en zichzelf verder ontplooien in onzekere tijden. Maar niet zonder jezelf te verliezen. Je leert jouw eigen vitaliteit en evenwicht te verhogen als leidinggevende en je energiebalans te bewaken.

Recht op feedback – hoe kan ik mij als medewerker voorbereiden op een feedbackgesprek?

Na deze opleiding weet jij hoe je je kan voorbereiden op een feedbackgesprek en ben je in staat om jouw bespreekpunten effectief aan te brengen. Je leert ook hoe je actief en efficiënt kan luisteren naar feedback die je krijgt van jouw leidinggevende.

Recht op feedback: gesprekstechnieken voor beginnende leidinggevenden

In deze tweedaagse opleiding leer je hoe je als leidinggevende op een constructieve wijze feedback kan geven aan jouw medewerkers. Dit kan, maar hoeft niet verbonden te zijn aan de klassieke evaluatiecyclus. Tevens wordt nagegaan hoe je jezelf en jouw medewerkers kan voorbereiden op feedbackgesprekken.

Succesvol vergaderen

In deze vorming leer je een vergadering goed voor te bereiden. Je leert ook verschillende interactieniveaus, mogelijkheden tot interventies en omgaan met moeilijk gedrag. Er worden ook belangrijke communicatie vaardigheden aangeleerd en mogelijke werkvormen en methodieken. Deze opleiding is voor iedereen die regelmatig deelneemt aan vergaderingen en dit effectiever en efficiënter wil laten verlopen.

Verzuimgesprekken voeren

Ben jij een leidinggevende en wil je ziekteverzuim binnen je dienst of team bespreekbaar maken? Kom dan naar de interactieve training “Verzuimgesprekken voeren”. De trainer, Siegfried Debruyne, beschikt zelf over een ruime praktijkervaring en begeleidt je in kleine groepjes naar het einddoel: een goed verzuimgesprek voeren.