Leidinggeven

Leidinggeven - de volgende opleidingen gaan binnenkort van start


Doeltreffend leidinggeven – start 11 februari 2020

Deze 10-daagse opleiding geeft inzicht hoe je als leidinggevende je medewerkers kan motiveren en coachen. Volgende thema’s komen aan bod: leidinggeven, motiveren en delegeren, coachen van medewerkers, teambuilding, vergadertechnieken, conflicthantering, leidinggeven aan verandering en spreken voor publiek.

Doeltreffend leidinggeven – start 26 februari 2019

Deze 10-daagse opleiding geeft inzicht in hoe je jouw medewerkers kan motiveren en coachen. Volgende thema’s komen aan bod: leidinggeven, motiveren en delegeren, coachen van medewerkers, teambuilding, vergadertechnieken, conflicthantering, leidinggeven aan verandering en spreken voor publiek.

Leidinggeven voor ploegbazen – start 10 november 2020

Als ploegbaas leidinggeven aan medewerkers: wat houdt dat in en hoe doe je dat? Je maakt kennis met verschillende aspecten van leidinggeven en je leert hoe je deze kunt inzetten binnen jouw dienst. Je leert wat je kan doen om met een team van medewerkers de nodige resultaten te halen.

Omgaan met conflicten als leidinggevende – start 7 mei 2020

In deze opleiding leer je als leidinggevende conflicten in je team detecteren, analyseren en aanpakken. Na wat achtergrondinformatie over hoe conflicten ontstaan, leer je praktisch hoe je kan tussenkomen en bemiddelen in de verschillende mogelijke fases van een conflict. De vaardigheden worden ingeoefend aan de hand van (eigen) praktijksituaties.

Recht op feedback – hoe kan ik mij als medewerker voorbereiden op een feedbackgesprek? – 13 februari 2020

Na deze opleiding weet jij hoe je je kan voorbereiden op een feedbackgesprek en ben je in staat om jouw bespreekpunten effectief aan te brengen. Je leert ook hoe je actief en efficiënt kan luisteren naar feedback die je krijgt van jouw leidinggevende.

Recht op feedback – Werkvormen en methodieken om nog meer uit je gesprekken te halen – start 16 september 2019

Ben je leidinggevende en heb je reeds ervaring met het voeren van feedbackgesprekken? In deze tweedaagse opleiding reiken we je een aantal instrumenten aan die je kan gebruiken om ervoor te zorgen dat je feedbackgesprekken motiverend kunnen zijn. Daarnaast staan we stil bij het voeren van moeilijke gesprekken.

Recht op feedback – Werkvormen en methodieken om nog meer uit je gesprekken te halen – start 21 september 2020

Ben je leidinggevende en heb je reeds ervaring met het voeren van feedbackgesprekken? In deze tweedaagse opleiding reiken we je een aantal instrumenten aan die je kan gebruiken om ervoor te zorgen dat je feedbackgesprekken motiverend kunnen zijn. Daarnaast staan we stil bij het voeren van moeilijke gesprekken.

Recht op feedback: gesprekstechnieken voor beginnende leidinggevenden – start 17 maart 2020

In deze tweedaagse opleiding leer je hoe je als leidinggevende op een constructieve wijze feedback kan geven aan jouw medewerkers. Deze feedbackgesprekken kunnen een motiverend en verhelderend instrument worden binnen jouw team. Doorheen de training zoomen we in op een aantal communicatieve vaardigheden, zoals het geven van positieve én confronterende feedback. We staan ook stil bij hoe je feedbackgesprekken kan gebruiken als een sturend werkinstrument om het potentieel van jouw medewerkers te bevorderen. Tevens wordt nagegaan hoe je jouw medewerkers en jezelf het beste kan voorbereiden op een dergelijk gesprek.

Recht op feedback: gesprekstechnieken voor beginnende leidinggevenden – start 19 november 2019

In deze tweedaagse opleiding leer je hoe je als leidinggevende op een constructieve wijze feedback kan geven aan jouw medewerkers. Dit kan, maar hoeft niet verbonden te zijn aan de klassieke evaluatiecyclus. Tevens wordt nagegaan hoe je jezelf en jouw medewerker kan voorbereiden op feedbackgesprekken.

Recht op feedback: gesprekstechnieken voor beginnende leidinggevenden – start 22 oktober 2020

In deze tweedaagse opleiding leer je hoe je als leidinggevende op een constructieve wijze feedback kan geven aan jouw medewerkers. Deze feedbackgesprekken kunnen een motiverend en verhelderend instrument worden binnen jouw team. Doorheen de training zoomen we in op een aantal communicatieve vaardigheden, zoals het geven van positieve én confronterende feedback. We staan ook stil bij hoe je feedbackgesprekken kan gebruiken als een sturend werkinstrument om het potentieel van jouw medewerkers te bevorderen. Tevens wordt nagegaan hoe je jouw medewerkers en jezelf het beste kan voorbereiden op een dergelijk gesprek.

Recht op feedback: gesprekstechnieken voor beginnende leidinggevenden – start 28 mei 2020

In deze tweedaagse opleiding leer je hoe je als leidinggevende op een constructieve wijze feedback kan geven aan jouw medewerkers. Deze feedbackgesprekken kunnen een motiverend en verhelderend instrument worden binnen jouw team. Doorheen de training zoomen we in op een aantal communicatieve vaardigheden, zoals het geven van positieve én confronterende feedback. We staan ook stil bij hoe je feedbackgesprekken kan gebruiken als een sturend werkinstrument om het potentieel van jouw medewerkers te bevorderen. Tevens wordt nagegaan hoe je jouw medewerkers en jezelf het beste kan voorbereiden op een dergelijk gesprek.

Succesvol vergaderen – start 6 februari 2020

In deze vorming leer je een vergadering goed voor te bereiden. Je leert ook verschillende interactieniveaus, mogelijkheden tot interventies en omgaan met moeilijk gedrag. Er worden ook belangrijke communicatie vaardigheden aangeleerd en mogelijke werkvormen en methodieken. Deze opleiding is voor iedereen die regelmatig deelneemt aan vergaderingen en dit effectiever en efficiënter wil laten verlopen.

Wit of zwart? Help je team integer om te gaan met dilemma’s op de werkvloer! 21 januari 2020

Mag je ingaan op dat aanbod van die ene leverancier om eens samen te gaan eten? Mijn collega zit de hele dag door op Facebook, hoe reageer ik hier best op? De opleiding is 2 uur vroeger gedaan, moet ik nu nog terug naar het werk? Heel vaak worden we op de werkvloer geconfronteerd met situaties in de grijze zone. Als leidinggevende ben je mee verantwoordelijk voor het gedrag van jouw medewerkers. In deze opleiding gaan we in op een aantal handvaten om met moeilijke integriteitskwesties om te gaan. Daarnaast verdiepen we ons verder in de vraag: hoe bevorder ik de integriteit binnen mijn team?

Leidinggeven - Bekijk ook onze andere opleidingen:


Hoe blijf je als leidinggevende in je kracht?

In deze opleiding leer je als leidinggevende zorgzaam leidinggeven; met zorg voor de ander, maar ook voor jezelf. Je leert leiderschap ontwikkelen vanuit jouw eigen mogelijkheden, valkuilen en kracht. Hierdoor verhoog je jouw eigen vitaliteit en evenwicht, ook in werksituaties die minder gemakkelijk zijn. Je leert ontspannen en assertief te reageren, zonder jezelf te verliezen, zelfs in crisissituaties. Bovendien leer je slimme keuzes maken als leidinggevende en jouw groeiproces te versterken.

Integratie gemeente – OCMW : workshop effectief en flexibel leiderschap

Leiderschap is belangrijk, zeker bij verandering, om de focus op het doel te behouden. Deze workshop gaat in op de betekenis van leiderschap in een organisatie en hoe we de verschillende leiderschapsstijlen als persoon beheersen in wisselende omstandigheden.

Integratie gemeente – OCMW : workshop integraal veranderingsmanagement

Organisaties zijn constant in verandering en het is belangrijk om over een goed raamwerk te beschikken om veranderingen integraal te bekijken en zo een maximale kans op succes te garanderen.

Integratie gemeente – OCMW : workshop organisatiecultuur

De organisatiecultuur bepaalt in belangrijke mate of een verandering slaagt of faalt. Deze workshop leert de deelnemers om de cultuur in de eigen organisatie te typeren, om van daaruit te zien hoe ze dit holistisch kunnen veranderen.

Integratie gemeente – OCMW : workshop participatieve strategiebepaling

Hoe kunnen we binnen een organisatie samen onze strategie bepalen? In de workshop leren we een SWOT en de daarbij horende confrontatiematrix hanteren en toepassen binnen een organisatie.

Integratie gemeente – OCMW : workshop resultaatsgericht leiderschap

Hoe vinden we een evenwicht tussen controle en naïef vertrouwen? We duiden de relatie tussen aansturing, motivatie, groei en empowerment. In deze workshop oefenen we ook het leiding geven aan de hand van een praktisch model.

Integratie gemeente – OCMW: workshop optimaal organiseren

Binnen een organisatie moeten we taakverdeling en coördinatie op de meest optimale manier uitbouwen. Hoe verzoenen we beide tegenpolen?

Integratie gemeente – OCMW: workshops management en leiderschap

Het aanbod bestaat uit een aantal workshops ( 3 uur) waarin concreet met een tool aan de slag wordt gegaan om de integratie gemeente – OCMW te ondersteunen. Elke workshop staat op zichzelf en kan apart gevolgd worden.

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag (voor leidinggevenden)

Grensoverschrijdend gedrag op het werk doet zich – vaak heimelijk – voor in vele bedrijven en instellingen, ongeacht de sector. In deze opleiding bekijken we hoe we grensoverschrijdend gedrag kunnen herkennen en de signalen ervan opvangen. We gaan ook na hoe je jouw medewerkers kan aansporen om zelf het gedrag te doen stoppen en hoe je kan tussenkomen als de drempel naar de preventieadviseur te groot is. Of het nu gaat om pesten, dan wel om seksuele intimidatie, onze maatschappij vraagt een bepaald bewustzijn rond dit thema. Bovendien vereist het omgaan met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer ook de nodige dosis assertiviteit en professionaliteit. Ook hier gaan we in de opleiding mee aan de slag.

Verzuimgesprekken voeren

Ben jij een leidinggevende en wil je ziekteverzuim binnen je dienst of team bespreekbaar maken? Kom dan naar de interactieve training “Verzuimgesprekken voeren”. De trainer, Siegfried Debruyne, beschikt zelf over een ruime praktijkervaring en begeleidt je in kleine groepjes naar het einddoel: een goed verzuimgesprek voeren.