Vaardigheidstraining

Vonk organiseert vaardigheidstrainingen rond volgende thema's:

Alle opleidingen op een rijtje:

Vaardigheidstraining


Clean desk, clean disk. Hoe vind ik iets terug in 3 seconden? – start 8 oktober 2020

In deze workshop streven we naar het aanbrengen van enkele inzichten over hoe je de efficiëntie en effectiviteit verbetert voor jezelf én binnen je omgeving. Het uiteindelijke doel is iets binnen de 3 seconden terugvinden op kantoor of op de PC. We werken sterk interactief, vertrekkend vanuit de eigen leefwereld van de deelnemers.

Dag van de gemeenschapswacht 2019

Vonk is erkend tot het geven van de opleiding tot gemeenschapswacht. Omdat we geloven in continue bijscholing organiseren we elk jaar een ontmoetings- en bijscholingsmoment: de dag van de gemeenschapswacht. Op deze dag scholen de gemeenschapswachten zich bij en kunnen ze ervaringen uitwisselen met gemeenschapswachten van andere besturen.

Deontologie – Wit of zwart? Hoe kan ik integer omgaan met dilemma’s op de werkvloer?- start 9 februari 2021

Mag je ingaan op dat aanbod van die ene leverancier om eens samen te gaan eten? Mijn collega zit de hele dag door op Facebook, hoe reageer ik hier best op? De opleiding is 2 uur vroeger gedaan, moet ik nu nog terug naar het werk? Heel vaak worden we op de werkvloer geconfronteerd met situaties in de grijze zone. Als leidinggevende ben je mee verantwoordelijk voor het gedrag van jouw medewerkers. In deze opleiding willen we de bewustwording rond integriteitsdilemma’s stimuleren en reiken we een aantal handvaten aan om steeds op een integere manier te reageren.

Doeltreffend leidinggeven – start 11 februari 2020

Deze 10-daagse opleiding geeft inzicht hoe je als leidinggevende je medewerkers kan motiveren en coachen. Volgende thema’s komen aan bod: leidinggeven, motiveren en delegeren, coachen van medewerkers, teambuilding, vergadertechnieken, conflicthantering, leidinggeven aan verandering en spreken voor publiek.

Doeltreffend leidinggeven – start 23/02/2021

Deze 10-daagse opleiding geeft inzicht hoe je als leidinggevende je medewerkers kan motiveren en coachen. Volgende thema’s komen aan bod: leidinggeven, motiveren en delegeren, coachen van medewerkers, teambuilding, vergadertechnieken, conflicthantering, leidinggeven aan verandering en spreken voor publiek.

Helder communiceren: Hoe breng ik mijn boodschap krachtiger over? – start 24 november 2020

Helder communiceren is een kunst. Het helder en duidelijk verwoorden van jouw boodschap verhoogt ook de kans op succes! In deze opleiding staan we stil bij hoe communicatie nu precies werkt en hoe jij met behulp van enkele technieken en handvaten jouw communicatie kan versterken.

Help! Hoe overleef ik het nieuwe werken? – start 18 januari 2021

In deze workshop leer je niet alleen omgaan met de dagelijkse prikkels die je in een werksituatie (landschapsbureau, thuiswerk) tegenkomt, maar leer je ook harmonisch (samen-)werken in diverse werkomstandigheden.

Help. Hoe overleef ik een landschapsbureau?

In deze workshop leer je niet alleen omgaan met de dagelijkse prikkels die je in een landschapsbureau tegenkomt, maar leer je ook harmonisch (samen-)werken in diverse werkomstandigheden.

Hoe blijf je als leidinggevende in je kracht?

In deze opleiding leer je hoe je als leidinggevende in je kracht kan blijven. Je leert leiderschap te ontwikkelen vanuit je eigen mogelijkheden, valkuilen en kracht. Je leert ontspannen en assertief te reageren, zelfs in crisissituaties zonder jezelf te verliezen. We leren je jouw eigen vitaliteit en evenwicht te verhogen als leidinggevende en je energiebalans te bewaken zodat je dit ook kan overbrengen naar je medewerkers.

Integratie gemeente – OCMW : workshop effectief en flexibel leiderschap

Leiderschap is belangrijk, zeker bij verandering, om de focus op het doel te behouden. Deze workshop gaat in op de betekenis van leiderschap in een organisatie en hoe we de verschillende leiderschapsstijlen als persoon beheersen in wisselende omstandigheden.

Integratie gemeente – OCMW : workshop integraal veranderingsmanagement

Organisaties zijn constant in verandering en het is belangrijk om over een goed raamwerk te beschikken om veranderingen integraal te bekijken en zo een maximale kans op succes te garanderen.

Integratie gemeente – OCMW : workshop organisatiecultuur

De organisatiecultuur bepaalt in belangrijke mate of een verandering slaagt of faalt. Deze workshop leert de deelnemers om de cultuur in de eigen organisatie te typeren, om van daaruit te zien hoe ze dit holistisch kunnen veranderen.

Integratie gemeente – OCMW : workshop participatieve strategiebepaling

Hoe kunnen we binnen een organisatie samen onze strategie bepalen? In de workshop leren we een SWOT en de daarbij horende confrontatiematrix hanteren en toepassen binnen een organisatie.

Integratie gemeente – OCMW : workshop resultaatsgericht leiderschap

Hoe vinden we een evenwicht tussen controle en naïef vertrouwen? We duiden de relatie tussen aansturing, motivatie, groei en empowerment. In deze workshop oefenen we ook het leiding geven aan de hand van een praktisch model.

Integratie gemeente – OCMW: workshop optimaal organiseren

Binnen een organisatie moeten we taakverdeling en coördinatie op de meest optimale manier uitbouwen. Hoe verzoenen we beide tegenpolen?

Integratie gemeente – OCMW: workshops management en leiderschap

Het aanbod bestaat uit een aantal workshops ( 3 uur) waarin concreet met een tool aan de slag wordt gegaan om de integratie gemeente – OCMW te ondersteunen. Elke workshop staat op zichzelf en kan apart gevolgd worden.

Leidinggeven voor ploegbazen – start 10 november 2020

Als ploegbaas leidinggeven aan medewerkers: wat houdt dat in en hoe doe je dat? Je maakt kennis met verschillende aspecten van leidinggeven en je leert hoe je deze kunt inzetten binnen jouw dienst. Je leert wat je kan doen om met een team van medewerkers de nodige resultaten te halen.

Mindmapping

Na het volgen van de opleiding heeft de cursist geleerd zijn/haar gedachten te organiseren en ideeën associatief en visueel te formuleren, waardoor de concentratie en creativiteit stijgen en de informatie beter wordt onthouden..

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag (voor leidinggevenden)

Grensoverschrijdend gedrag op het werk doet zich – vaak heimelijk – voor in vele bedrijven en instellingen, ongeacht de sector. In deze opleiding bekijken we hoe we grensoverschrijdend gedrag kunnen herkennen en de signalen ervan opvangen. We gaan ook na hoe je jouw medewerkers kan aansporen om zelf het gedrag te doen stoppen en hoe je kan tussenkomen als de drempel naar de preventieadviseur te groot is. Of het nu gaat om pesten, dan wel om seksuele intimidatie, onze maatschappij vraagt een bepaald bewustzijn rond dit thema. Bovendien vereist het omgaan met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer ook de nodige dosis assertiviteit en professionaliteit. Ook hier gaan we in de opleiding mee aan de slag.

Omgaan met klanten in moeilijke situaties en met verbale agressie – 6 oktober 2020

Het gedrag van klanten wordt vaak als lastig of problematisch ervaren als ze komen met opmerkingen of kritiek, een klacht formuleren of agressief uit de hoek komen. De reactie die hierop gegeven wordt is bepalend voor de verdere interactie: de klant wordt bozer, spreekt iemand anders aan of voelt zich gehoord waardoor samen naar een oplossing gezocht wordt.

Online opleiding – Gedragsgericht interviewen als jurylid bij een mondelinge selectieproef

Word jij ook weleens gevraagd als jurylid bij een mondelinge selectieproef? In deze online workshop gaan we dieper in op twee aspecten die bijdragen tot het succesvol selecteren.

Online opleiding – Workshop assertiviteit: hoe krijg ik het gezegd?

Na deze online workshop ben je in staat om boodschappen op een heldere manier over te brengen. Bovendien durf je je standpunt duidelijk communiceren, zodat je wordt gehoord door de andere. Je kan nee zeggen als je iets niet wil, of als je het niet eens bent met iemand. Tijdens de workshop worden verscheidene, bruikbare tools aangereikt om dit te oefenen.

Ontdek je eigen communicatie stijl en hoe je die afstemt op anderen. (Insights ®)

Krijg je als medewerker graag inzicht op jouw manier van communiceren, de sterke punten hiervan en de aandachtspunten? Wil je graag leren hoe je (nog) beter te verbinden met anderen: klanten, collega's, leidinggevende? Dan is deze opleiding beslist iets voor jou.

Optimaliseer processen met lean – start 5 oktober 2021

Wil je efficiënter werken? Wil je meer tijd en energie overhouden? Wil je bij een fusie processen integreren? In deze opleiding van anderhalve dag maak je kennis met de basisprincipes van lean management en krijg je handige methodieken onder de knie om de processen in jouw organisatie te optimaliseren.

Professioneel en helder mailen – start 8 oktober 2020

Moet je vaak mailen en ben je niet zeker hoe je de lezer aanspreekt? Zoek je richtlijnen om jouw mail toegankelijk en duidelijk te maken? Twijfel je aan de conventies die tegenwoordig gelden? In deze opleiding leer je hoe je op een professionele manier kan mailen, volgens de regels van de netiquette.

Recht op feedback – hoe kan ik mij als medewerker voorbereiden op een feedbackgesprek?

Na deze opleiding weet jij hoe je je kan voorbereiden op een feedbackgesprek en ben je in staat om jouw bespreekpunten effectief aan te brengen. Je leert ook hoe je actief en efficiënt kan luisteren naar feedback die je krijgt van jouw leidinggevende.

Recht op feedback – Werkvormen en methodieken om nog meer uit je gesprekken te halen – start 20 september 2021

Heb je als leidinggevende al ruime ervaring met het voeren van feedbackgesprekken? In deze tweedaagse opleiding reiken we je een aantal instrumenten aan die je kan inzetten bij het voeren van feedbackgesprekken. We denken hierbij o.a. aan: appreciative inquiry, het Groei model, het talentenspel, het inspiratieraam en kernkwadranten. Daarnaast staan we stil bij het voeren van moeilijke gesprekken. We zoomen in op een aantal vaardigheden, zoals hoe je omgaat met weerstand en emoties, en hoe feedback net waarderend en bijsturend kan worden.

Recht op feedback – Werkvormen en methodieken om nog meer uit je gesprekken te halen – start 21 september 2020

Ben je leidinggevende en heb je reeds ervaring met het voeren van feedbackgesprekken? In deze tweedaagse opleiding reiken we je een aantal instrumenten aan die je kan gebruiken om ervoor te zorgen dat je feedbackgesprekken motiverend kunnen zijn. Daarnaast staan we stil bij het voeren van moeilijke gesprekken.

Recht op feedback: gesprekstechnieken voor beginnende leidinggevenden – start 22 oktober 2020

In deze tweedaagse opleiding leer je hoe je als leidinggevende op een constructieve wijze feedback kan geven aan jouw medewerkers. Dit kan, maar hoeft niet verbonden te zijn aan de klassieke evaluatiecyclus. Tevens wordt nagegaan hoe je jezelf en jouw medewerkers kan voorbereiden op feedbackgesprekken.

Recht op feedback: hoe ga ik als medewerker om met feedback van mijn leidinggevende? Start 23 februari 2021

Je leidinggevende gaf jou feedback die je eigenlijk onterecht vond. Hoewel deze feedback bij jou knaagt, durf je er eigenlijk niets op te zeggen. Of je leidinggevende is eigenlijk heel tevreden, jij zet altijd je beste beentje voor. Toch wil je iets zeggen, wil je iets veranderen, maar weet je niet goed hoe je dit moet aanbrengen. Je zwijgt er dan maar over. Je wil de goede band die je hebt met je leidinggevende zeker niet schaden. In deze vorming leren we jou om op een comfortabele en constructieve manier feedback te geven aan en te krijgen van je leidinggevende. We maken kennis met enkele tools die dienen als aanknopingspunt om je boodschap met meer gemak te brengen, ook al weet je op dit moment nog niet zo goed wat je precies wil zeggen. Als laatste leer je ook omgaan met uitdagingen die je pad kunnen kruisen, zoals emoties en weerstand.

Recht op feedback: hoe voer je motiverende ontwikkel- en feedbackgesprekken? Een basisopleiding voor leidinggevenden – start 14 oktober 2021

In deze tweedaagse opleiding leer je hoe je als leidinggevende constructief feedback kan geven aan jouw medewerkers. Dit kan, maar hoeft niet verbonden te zijn aan de klassieke evaluatiecyclus. De nadruk ligt op het motiveren van medewerkers en het stimuleren van de (verdere) groei en ontwikkeling van elk individu.

Recht op feedback: hoe voer je motiverende ontwikkel- en feedbackgesprekken? Een basisopleiding voor leidinggevenden – start 9 maart 2021

In deze tweedaagse opleiding leer je hoe je als leidinggevende constructief feedback kan geven aan jouw medewerkers. Dit kan, maar hoeft niet verbonden te zijn aan de klassieke evaluatiecyclus. De nadruk ligt op het motiveren van medewerkers en het stimuleren van de (verdere) groei en ontwikkeling van elk individu.

Schenk klare taal. Ban ambtenarees!

Leer de tips and tricks over hoe je duidelijk en klantvriendelijk kunt schrijven, zodat je toegankelijke teksten schrijft die voor iedereen vlot leesbaar zijn.

Spelling is geen kwelling. Schrijf zonder fouten!

De opleiding frist de belangrijkste spellingsregels op en oefent deze op een praktische manier terug in.

Spraakmakers

‘Spraakmakers” is een lerend netwerk voor spreekvaardigheid, waarin je de kans krijgt om jouw spreekvaardigheid verder te ontplooien. Je leert je comfortabel voelen als je voor een groep staat en krijgt tips aangereikt om jouw betoog op een overtuigende manier te brengen.

Spreken voor groepen

Je moet soms of vaak het woord voeren voor een groep: een project of paper toelichten, een groep burgers of collega’s informeren, een spreker inleiden, een (powerpoint) presentatie geven, speechen op een evenement, … Je boodschap rustig, duidelijk, begrijpelijk en aantrekkelijk brengen is dan niet altijd evident! Daarom staan we stil bij wat je zegt, hoe je het zegt, spreekangst overwinnen en omgaan met je publiek.

Succesvol vergaderen

In deze vorming leer je een vergadering goed voor te bereiden. Je leert ook verschillende interactieniveaus, mogelijkheden tot interventies en omgaan met moeilijk gedrag. Er worden ook belangrijke communicatie vaardigheden aangeleerd en mogelijke werkvormen en methodieken. Deze opleiding is voor iedereen die regelmatig deelneemt aan vergaderingen en dit effectiever en efficiënter wil laten verlopen.

Timemanagement en efficiënt werken in Outlook – start 20 oktober 2020

Iedereen die zich bewust is dat zijn/haar tijdsgebruik niet optimaal is, kan door een investering van een beetje tijd in deze opleiding, in de toekomst veel 'tijd winnen'. Deze opleiding combineert de aanpak van een klassieke timemanagement training met de echte praktijk. Je gaat zelf aan de slag op een computer en krijgt tips om je mailbox en agenda in Outlook beheersbaar te houden.

Verbindend communiceren: hoe breng ik mijn boodschap zo goed mogelijk over? start 16 november 2021

Verbindend communiceren is een kunst. Het helder en duidelijk verwoorden van jouw boodschap verhoogt ook de kans op succes! In deze opleiding staan we stil bij hoe communicatie nu precies werkt en hoe jij met behulp van enkele technieken en handvaten jouw communicatie kan versterken.

Verzuimgesprekken voeren

Ben jij een leidinggevende en wil je ziekteverzuim binnen je dienst of team bespreekbaar maken? Kom dan naar de interactieve training “Verzuimgesprekken voeren”. De trainer, Siegfried Debruyne, beschikt zelf over een ruime praktijkervaring en begeleidt je in kleine groepjes naar het einddoel: een goed verzuimgesprek voeren.

Visual harvesting: Hoe noteren of communiceren met beelden ipv met teksten?

Uh? Visual Harvesting? Je denkt misschien ‘wat is dat?’. Je zou het vrij kunnen vertalen als visueel noteren. Eenvoudig komt het er op neer dat je beelden gebruikt in plaats van tekst. Want één beeld zegt meer dan duizend woorden. De toepassingen die visual harvesting kent zijn eindeloos : een visueel vergaderverslag maken, een cartoon maken om een bepaalde nieuwe procedure binnen je organisatie op een ludieke wijze te verspreiden, beelden maken om je nieuwsbrief op te vrolijken, processen visueel in kaart brengen, vergaderingen faciliteren, begeleiden van cocreatie, …. Je hoeft heus geen tekenwonder te zijn om met visual harvesting aan de slag te gaan. Via de aangeleerde technieken kan iedereen ermee aan de slag.

Wervend schrijven: hoe overtuig ik mijn lezers?

Deze training leert de deelnemers hoe ze diverse tekstsoorten - bijvoorbeeld folders, webteksten, nieuwsbrieven, e-mails en persberichten - optimaal kunnen inzetten om hun lezer te overtuigen of tot actie aan te zetten. De deelnemers komen te weten hoe ze de lezer aan het lezen kunnen zetten en krijgen voorbeelden aangereikt waaruit blijkt dat waarom teksten al dan niet hun doel bereiken. Ze leren hoe ze de specifieke kenmerken van elke tekstsoort kunnen gebruiken om te werven en hoe ze overtuigend en doelgroepgericht kunnen formuleren. Ze krijgen ook handige tips om teksten wervend te maken.

Wit of zwart? Help je team integer om te gaan met dilemma’s op de werkvloer!

Mag je ingaan op dat aanbod van die ene leverancier om eens samen te gaan eten? Mijn collega zit de hele dag door op Facebook, hoe reageer ik hier best op? De opleiding is 2 uur vroeger gedaan, moet ik nu nog terug naar het werk? Heel vaak worden we op de werkvloer geconfronteerd met situaties in de grijze zone. Als leidinggevende ben je mee verantwoordelijk voor het gedrag van jouw medewerkers. In deze opleiding gaan we in op een aantal handvaten om met moeilijke integriteitskwesties om te gaan. Daarnaast verdiepen we ons verder in de vraag: hoe bevorder ik de integriteit binnen mijn team?

Wit of zwart? Hoe kan ik integer omgaan met dilemma’s op de werkvloer?

Mag je ingaan op dat aanbod van die ene leverancier om eens samen te gaan eten? Mijn collega zit de hele dag door op Facebook, hoe reageer ik hier best op? De opleiding is 2 uur vroeger gedaan, moet ik nu nog terug naar het werk? Heel vaak worden we op de werkvloer geconfronteerd met situaties in de grijze zone. In deze opleiding willen we de bewustwording rond integriteitsdilemma’s stimuleren en reiken we een aantal handvaten aan om steeds op een integere manier te reageren.

Workshop – Vind je eigen IKIGAI

Plezier in je werk, houden van wat je doet, betekenis geven aan je bestaan, daarover gaat Ikigai. Wil je graag weten waar jij energie uithaalt en hoe je dit kan terugvinden binnen je job? Schrijf je dan snel in voor deze workshop.

Workshop Veerkracht: zuurstof voor jezelf en voor het team – 2 september 2020

Heb jij soms ook het gevoel dat alles zeer snel wijzigt? Dat je soms naar adem moet happen? Ben je op zoek naar een manier om hier mee om te gaan? Dan kan de workshop “Veerkracht: zuurstof voor jezelf en voor het team” je hier ondersteuning bij bieden. Samen zoeken we hoe je de eigen veerkracht kan vergroten. We reiken oefeningen en instrumenten aan die je nadien ook makkelijk kan gebruiken. We staan ook stil bij hoe je elkaar kan versterken om op deze wijze ook zuurstof en veerkracht aan het team te geven.

Workshop Veerkracht: zuurstof voor jezelf en voor het team – 20 oktober 2020

Heb jij soms ook het gevoel dat alles zeer snel wijzigt? Dat je soms naar adem moet happen? Ben je op zoek naar een manier om hier mee om te gaan? Dan kan de workshop “Veerkracht: zuurstof voor jezelf en voor het team” je hier ondersteuning bij bieden. Samen zoeken we hoe je de eigen veerkracht kan vergroten. We reiken oefeningen en instrumenten aan die je nadien ook makkelijk kan gebruiken. We staan ook stil bij hoe je elkaar kan versterken om op deze wijze ook zuurstof en veerkracht aan het team te geven.