Vaardigheidstraining

Vonk organiseert vaardigheidstrainingen rond volgende thema's:

Alle opleidingen op een rijtje:

Vaardigheidstraining


Begeleiden van collega’s/stagiairs/vrijwilligers op de werkvloer – 18 mei 2021

Een nieuwe collega, een stagiair of een vrijwilliger begeleiden op de werkvloer. Hoe pak je dit het efficiëntste aan, zodat een optimale leercurve ontstaat? Tijdens deze opleiding willen we je enkele handvaten aanreiken die jou kunnen helpen bij het opnemen van een begeleidende en ondersteunende rol.

Clean desk, clean disk. Hoe vind ik iets terug in 3 seconden?

In deze workshop streven we naar het aanbrengen van enkele inzichten over hoe je de efficiëntie en effectiviteit verbetert voor jezelf én binnen je omgeving. Het uiteindelijke doel is iets binnen de 3 seconden terugvinden op kantoor of op de PC. We werken sterk interactief, vertrekkend vanuit de eigen leefwereld van de deelnemers.

Dag van de gemeenschapswacht 2019

Vonk is erkend tot het geven van de opleiding tot gemeenschapswacht. Omdat we geloven in continue bijscholing organiseren we elk jaar een ontmoetings- en bijscholingsmoment: de dag van de gemeenschapswacht. Op deze dag scholen de gemeenschapswachten zich bij en kunnen ze ervaringen uitwisselen met gemeenschapswachten van andere besturen.

Deontologie – Wit of zwart? Hoe kan ik integer omgaan met dilemma’s op de werkvloer?- start 9 februari 2021

Mag je ingaan op dat aanbod van die ene leverancier om eens samen te gaan eten? Mijn collega zit de hele dag door op Facebook, hoe reageer ik hier best op? De opleiding is 2 uur vroeger gedaan, moet ik nu nog terug naar het werk? Heel vaak worden we op de werkvloer geconfronteerd met situaties in de grijze zone. Als leidinggevende ben je mee verantwoordelijk voor het gedrag van jouw medewerkers. In deze opleiding willen we de bewustwording rond integriteitsdilemma’s stimuleren en reiken we een aantal handvaten aan om steeds op een integere manier te reageren.

Doeltreffend leidinggeven – start 11 februari 2020

Deze 10-daagse opleiding geeft inzicht hoe je als leidinggevende je medewerkers kan motiveren en coachen. Volgende thema’s komen aan bod: leidinggeven, motiveren en delegeren, coachen van medewerkers, teambuilding, vergadertechnieken, conflicthantering, leidinggeven aan verandering en spreken voor publiek.

Doeltreffend leidinggeven – start 23 februari 2021

Deze 10-daagse opleiding geeft inzicht hoe je als leidinggevende je medewerkers kan motiveren en coachen. Volgende thema’s komen aan bod: leidinggeven, motiveren en delegeren, coachen van medewerkers, teambuilding, vergadertechnieken, conflicthantering, leidinggeven aan verandering en spreken voor publiek.

Duidelijke vergaderverslagen schrijven – start 29 april 2021

Na deze training ken je de soorten vergaderverslagen. Je kan notities nemen tijdens een vergadering. Je zet de spreektaal uit de vergadering om naar heldere schrijftaal, zodat je vergaderverslagen duidelijk en vlot leesbaar zijn. Daarbij maak je gebruik van een overzichtelijke structuur met een duidelijk onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.

Helder communiceren: Hoe breng ik mijn boodschap krachtiger over? – start 24 november 2020

Helder communiceren is een kunst. Het helder en duidelijk verwoorden van jouw boodschap verhoogt ook de kans op succes! In deze opleiding staan we stil bij hoe communicatie nu precies werkt en hoe jij met behulp van enkele technieken en handvaten jouw communicatie kan versterken.

Help, een conflict in mijn team! – start 6 mei 2021

Vaak krijg je te horen dat conflicten groeikansen kunnen bieden. Toch is het niet steeds evident om goed om te gaan met conflicten. Tijdens deze opleiding bekijken we hoe conflicten kunnen ontstaan, hoe ze van kwaad naar erger kunnen gaan en vooral wat je als leidinggevende kan doen.

Help! Hoe overleef ik het nieuwe werken? – start 18 januari 2021

In deze workshop leer je niet alleen omgaan met de dagelijkse prikkels die je in een werksituatie (landschapsbureau, thuiswerk) tegenkomt, maar leer je ook harmonisch (samen-)werken in diverse werkomstandigheden.

Help. Hoe overleef ik een landschapsbureau?

In deze workshop leer je niet alleen omgaan met de dagelijkse prikkels die je in een landschapsbureau tegenkomt, maar leer je ook harmonisch (samen-)werken in diverse werkomstandigheden.

Hoe blijf je als leidinggevende in je kracht?

In deze opleiding leer je hoe je als leidinggevende in je kracht kan blijven. Je leert leiderschap te ontwikkelen vanuit je eigen mogelijkheden, valkuilen en kracht. Je leert ontspannen en assertief te reageren, zelfs in crisissituaties zonder jezelf te verliezen. We leren je jouw eigen vitaliteit en evenwicht te verhogen als leidinggevende en je energiebalans te bewaken zodat je dit ook kan overbrengen naar je medewerkers.

Integratie gemeente – OCMW : workshop effectief en flexibel leiderschap

Leiderschap is belangrijk, zeker bij verandering, om de focus op het doel te behouden. Deze workshop gaat in op de betekenis van leiderschap in een organisatie en hoe we de verschillende leiderschapsstijlen als persoon beheersen in wisselende omstandigheden.

Integratie gemeente – OCMW : workshop integraal veranderingsmanagement

Organisaties zijn constant in verandering en het is belangrijk om over een goed raamwerk te beschikken om veranderingen integraal te bekijken en zo een maximale kans op succes te garanderen.

Integratie gemeente – OCMW : workshop organisatiecultuur

De organisatiecultuur bepaalt in belangrijke mate of een verandering slaagt of faalt. Deze workshop leert de deelnemers om de cultuur in de eigen organisatie te typeren, om van daaruit te zien hoe ze dit holistisch kunnen veranderen.

Integratie gemeente – OCMW : workshop participatieve strategiebepaling

Hoe kunnen we binnen een organisatie samen onze strategie bepalen? In de workshop leren we een SWOT en de daarbij horende confrontatiematrix hanteren en toepassen binnen een organisatie.

Integratie gemeente – OCMW : workshop resultaatsgericht leiderschap

Hoe vinden we een evenwicht tussen controle en naïef vertrouwen? We duiden de relatie tussen aansturing, motivatie, groei en empowerment. In deze workshop oefenen we ook het leiding geven aan de hand van een praktisch model.

Integratie gemeente – OCMW: workshop optimaal organiseren

Binnen een organisatie moeten we taakverdeling en coördinatie op de meest optimale manier uitbouwen. Hoe verzoenen we beide tegenpolen?

Integratie gemeente – OCMW: workshops management en leiderschap

Het aanbod bestaat uit een aantal workshops ( 3 uur) waarin concreet met een tool aan de slag wordt gegaan om de integratie gemeente – OCMW te ondersteunen. Elke workshop staat op zichzelf en kan apart gevolgd worden.

Leidinggeven voor ploegbazen – Start 9/11/2021

Als ploegbaas leidinggeven aan medewerkers: wat houdt dat in en hoe doe je dat? Je maakt kennis met verschillende aspecten van leidinggeven en je leert hoe je deze kunt inzetten binnen jouw dienst. Je leert wat je kan doen om met een team van medewerkers de nodige resultaten te halen.

Mindmapping

Na het volgen van de opleiding heeft de cursist geleerd zijn/haar gedachten te organiseren en ideeën associatief en visueel te formuleren, waardoor de concentratie en creativiteit stijgen en de informatie beter wordt onthouden..

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag (voor leidinggevenden)

Grensoverschrijdend gedrag op het werk doet zich – vaak heimelijk – voor in vele bedrijven en instellingen, ongeacht de sector. In deze opleiding bekijken we hoe we grensoverschrijdend gedrag kunnen herkennen en de signalen ervan opvangen. We gaan ook na hoe je jouw medewerkers kan aansporen om zelf het gedrag te doen stoppen en hoe je kan tussenkomen als de drempel naar de preventieadviseur te groot is. Of het nu gaat om pesten, dan wel om seksuele intimidatie, onze maatschappij vraagt een bepaald bewustzijn rond dit thema. Bovendien vereist het omgaan met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer ook de nodige dosis assertiviteit en professionaliteit. Ook hier gaan we in de opleiding mee aan de slag.

Omgaan met klanten in moeilijke situaties en met verbale agressie

Het gedrag van klanten wordt vaak als lastig of problematisch ervaren als ze komen met opmerkingen of kritiek, een klacht formuleren of agressief uit de hoek komen. De reactie die hierop gegeven wordt is bepalend voor de verdere interactie: de klant wordt bozer, spreekt iemand anders aan of voelt zich gehoord waardoor samen naar een oplossing gezocht wordt.

Omgaan met moeilijke situaties en verbaal agressief gedrag – Start 14/10/2021

Omgaan met opmerkingen, klachten en vooral agressief gedrag is niet evident. Toch is het belangrijk te beseffen dat de eigen reactie bepalend is voor de verdere interactie: de ander wordt bozer, spreekt iemand anders aan of …voelt zich gehoord waardoor samen naar een oplossing kan gezocht worden. Het is een uitdaging om professioneel en klantgericht te handelen, ook in moeilijke situaties en conflicten. Lastige situaties ombuigen kan door aandacht te besteden aan hoe we communiceren en welk effect we hebben op de ander. Tijdens deze opleiding onderzoeken we welk gedrag van anderen we als moeilijk ervaren en wat dit met ons doet. We leren hoe we slecht nieuws kunnen brengen, hoe we luisteren en doorvragen bij klachten en agressief gedrag ontkrachten door bewust een uitnodigende positie in te nemen.

Omgaan met moeilijke situaties en verbaal agressief gedrag – Start 25/02/2021

Omgaan met opmerkingen, klachten en vooral agressief gedrag is niet evident. Toch is het belangrijk te beseffen dat de eigen reactie bepalend is voor de verdere interactie: de ander wordt bozer, spreekt iemand anders aan of …voelt zich gehoord waardoor samen naar een oplossing kan gezocht worden. Het is een uitdaging om professioneel en klantgericht te handelen, ook in moeilijke situaties en conflicten. Lastige situaties ombuigen kan door aandacht te besteden aan hoe we communiceren en welk effect we hebben op de ander. Tijdens deze opleiding onderzoeken we welk gedrag van anderen we als moeilijk ervaren en wat dit met ons doet. We leren hoe we slecht nieuws kunnen brengen, hoe we luisteren en doorvragen bij klachten en agressief gedrag ontkrachten door bewust een uitnodigende positie in te nemen.

Omgaan met moeilijke situaties en verbaal agressief gedrag voor medewerkers van technische diensten – 22 februari 2021

Iemand komt naar je toe en vraagt je kortaf wanneer die stoep eindelijk af zal zijn. Je vraagt iemand om zijn blikje in de vuilbak te gooien en deze roept je toe “moei je met je eigen zaken”. Kreeg je er ook al mee te maken? Omgaan met verbaal agressief gedrag is niet evident. Toch is het belangrijk te beseffen dat de eigen reactie bepalend is voor het vervolg van het contact: de ander wordt bozer, spreekt iemand anders aan of …voelt zich gehoord waardoor samen naar een oplossing kan gezocht worden. Het is een uitdaging om rustig te blijven, ook in moeilijke situaties en conflicten. Lastige situaties ombuigen kan door aandacht te besteden aan hoe we communiceren en welk effect we hebben op de ander. Tijdens deze opleiding onderzoeken we welk gedrag van anderen we als moeilijk ervaren en wat dit met ons doet. We leren hoe we kunnen omgaan met een verwijt, hoe we een boodschap kunnen geven, hoe we luisteren en doorvragen bij opmerkingen en verbaal agressief gedrag ontkrachten door bewust een uitnodigende positie in te nemen.

Online opleiding – creativiteit en probleemoplossend denken

Wanneer spreek je van een ‘goed idee’? Wanneer heb je nu eigenlijk een creatieve oplossing gevonden voor jouw probleem? Wat kan het effect van breder denken precies voor jou betekenen? Deze online workshop heeft als doel om het creatieve luik in jezelf te prikkelen. Het geleerde wordt onmiddellijk in de praktijk gebracht met heel wat oefeningen om je blik te verruimen.

Online opleiding – Efficiënt thuiswerken in corona-tijden – 1 december 2020

Tijdens deze corona-tijden is thuiswerken de norm, tenzij het niet anders kan. Maar hoe zorg je ervoor dat je dit zo efficiënt mogelijk doet? Waar moet je allemaal rekening mee houden en wat met je mentale en lichamelijke gezondheid?

Online opleiding – Gedragsgericht interviewen als jurylid bij een mondelinge selectieproef

Word jij ook weleens gevraagd als jurylid bij een mondelinge selectieproef? In deze online workshop gaan we dieper in op twee aspecten die bijdragen tot het succesvol selecteren.

Online opleiding – Succesvol onderhandelen

Bevind je je regelmatig in een onderhandelingssituatie? Dan is deze opleiding zeker en vast iets voor jou.

Online opleiding – Workshop coachende vaardigheden: hoe zet ik mensen in hun kracht? – 7 december 2020

Deze online workshop reikt je enkele tools aan om meer coachend te kunnen optreden. Wat is coaching? Waarom vormt dit een meerwaarde? Wat brengt het allemaal teweeg? We bieden een veilige omgeving aan om deze zaken gaandeweg te ontdekken via tal van oefeningen.

Online workshop assertiviteit: hoe krijg ik het gezegd? 2 december 2020

Vraag jij je soms ook af wat jou tegenhoudt om je assertief te gedragen? Maak je vaak mee dat je ja zegt terwijl je neen bedoelt? Krijg je soms het verwijt dat je je verbaal agressief gedraagt? Tijdens deze workshop onderzoeken we wat in de weg kan staan voor assertief gedrag en hoe je hier kan mee omgaan. We reiken een aantal tools aan waarmee je in je dagelijkse praktijk aan de slag kan gaan.

Ontdek je eigen communicatie stijl en hoe je die afstemt op anderen. (Insights ®)

Krijg je als medewerker graag inzicht op jouw manier van communiceren, de sterke punten hiervan en de aandachtspunten? Wil je graag leren hoe je (nog) beter te verbinden met anderen: klanten, collega's, leidinggevende? Dan is deze opleiding beslist iets voor jou.

Ontdek je eigen communicatie stijl en hoe je die afstemt op anderen. (Insights ®) – start 18 maart 2021

Insights Discovery® brengt op een snelle, betrouwbare en respectvolle wijze psychologische voorkeuren in kaart. Het systeem, dat is gebaseerd op het baanbrekende werk van Carl Jung, gebruikt een unieke kleurentaal om zelfinzicht, effectieve communicatie en organisatieontwikkeling te bevorderen. De basis van onze aanpak wordt gevormd door een eenvoudig model, zoals hiernaast wordt weergegeven. Insights Discovery® combineert eenvoud met diepgang. In zijn eenvoud kent het model vier aspecten van de persoonlijkheid, uitgedrukt in kleurenkwadranten: Vurig Rood, Stralend Geel, Zacht Groen en Helder Blauw. Iedereen heeft en gebruikt in meer of mindere mate alle vier de kleuren. De volgorde en intensiteit van ons kleurengebruik zijn echter uniek en bepalen onze persoonlijke stijl. Onze voorkeur voor een bepaalde kleur geeft aan welke manier van denken, werken en communiceren voor ons het meest natuurlijk is. Het Insights Discovery® Profiel is een betrouwbaar en statistisch gevalideerd instrument. Het maakt gebruik van een waardevrije kleurentaal die goed beklijft en snel wordt geaccepteerd. Dit profiel is toepasbaar op alle niveaus van uw organisatie. Het feit dat dit profiel beschikbaar is in 25 talen en 35 landen, maakt het zeer geschikt voor internationale teams of organisaties. De deelnemers vullen in maximaal 20 minuten een online vragenlijst in met 25 meerkeuzevragen. Aan de hand hiervan wordt een Persoonlijk Insights Discovery® Profiel opgesteld. Het uitgangspunt van het Insights Discovery® Profiel is dat elke persoon uniek is. Het laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te herkennen, te waarderen en te benutten. De effectiviteit van communicatie en interactie hangt nauw samen met de mate waarin gesprekspartners op elkaar afstemmen en verbinding met elkaar maken. Inzicht in onze eigen gedragsstijl en in die van de ander helpt ons de effectiviteit van onze interactie te vergroten. Het zijn juist de verschillen die een grote kracht vormen voor de samenwerking en het realiseren van de doelstellingen. Ook geeft het Insights Discovery® Profiel u inzicht in de mate waarin u investeert in zowel uw kwaliteiten als uw minder ontwikkelde kanten, in waar uw grootste uitdagingen liggen, of waar u misschien uitdaging mist. Dit alles maakt het Insights Discovery® Profiel tot een uniek instrument dat aan de ene kant uitdaagt te stretchen op minder ontwikkelde kanten, en aan de andere kant stimuleert te groeien vanuit kracht.

Professioneel en helder mailen

Moet je vaak mailen en ben je niet zeker hoe je de lezer aanspreekt? Zoek je richtlijnen om jouw mail toegankelijk en duidelijk te maken? Twijfel je aan de conventies die tegenwoordig gelden? In deze opleiding leer je hoe je op een professionele manier kan mailen, volgens de regels van de netiquette.

Recht op feedback – hoe kan ik mij als medewerker voorbereiden op een feedbackgesprek?

Na deze opleiding weet jij hoe je je kan voorbereiden op een feedbackgesprek en ben je in staat om jouw bespreekpunten effectief aan te brengen. Je leert ook hoe je actief en efficiënt kan luisteren naar feedback die je krijgt van jouw leidinggevende.

Recht op feedback – Werkvormen en methodieken om nog meer uit je gesprekken te halen – start 20 september 2021

Heb je als leidinggevende al ruime ervaring met het voeren van feedbackgesprekken? In deze tweedaagse opleiding reiken we je een aantal instrumenten aan die je kan inzetten bij het voeren van feedbackgesprekken. We denken hierbij o.a. aan: appreciative inquiry, het Groei model, het talentenspel, het inspiratieraam en kernkwadranten. Daarnaast staan we stil bij het voeren van moeilijke gesprekken. We zoomen in op een aantal vaardigheden, zoals hoe je omgaat met weerstand en emoties, en hoe feedback net waarderend en bijsturend kan worden.

Recht op feedback: gesprekstechnieken voor beginnende leidinggevenden

In deze tweedaagse opleiding leer je hoe je als leidinggevende op een constructieve wijze feedback kan geven aan jouw medewerkers. Dit kan, maar hoeft niet verbonden te zijn aan de klassieke evaluatiecyclus. Tevens wordt nagegaan hoe je jezelf en jouw medewerkers kan voorbereiden op feedbackgesprekken.

Recht op feedback: hoe ga ik als medewerker om met feedback van mijn leidinggevende? Start 23 februari 2021

Je leidinggevende gaf jou feedback die je eigenlijk onterecht vond. Hoewel deze feedback bij jou knaagt, durf je er eigenlijk niets op te zeggen. Of je leidinggevende is eigenlijk heel tevreden, jij zet altijd je beste beentje voor. Toch wil je iets zeggen, wil je iets veranderen, maar weet je niet goed hoe je dit moet aanbrengen. Je zwijgt er dan maar over. Je wil de goede band die je hebt met je leidinggevende zeker niet schaden. In deze vorming leren we jou om op een comfortabele en constructieve manier feedback te geven aan en te krijgen van je leidinggevende. We maken kennis met enkele tools die dienen als aanknopingspunt om je boodschap met meer gemak te brengen, ook al weet je op dit moment nog niet zo goed wat je precies wil zeggen. Als laatste leer je ook omgaan met uitdagingen die je pad kunnen kruisen, zoals emoties en weerstand.

Recht op feedback: hoe voer je motiverende ontwikkel- en feedbackgesprekken? Een basisopleiding voor leidinggevenden – start 14 oktober 2021

In deze tweedaagse opleiding leer je hoe je als leidinggevende constructief feedback kan geven aan jouw medewerkers. Dit kan, maar hoeft niet verbonden te zijn aan de klassieke evaluatiecyclus. De nadruk ligt op het motiveren van medewerkers en het stimuleren van de (verdere) groei en ontwikkeling van elk individu.

Recht op feedback: hoe voer je motiverende ontwikkel- en feedbackgesprekken? Een basisopleiding voor leidinggevenden – start 9 maart 2021

In deze tweedaagse opleiding leer je hoe je als leidinggevende constructief feedback kan geven aan jouw medewerkers. Dit kan, maar hoeft niet verbonden te zijn aan de klassieke evaluatiecyclus. De nadruk ligt op het motiveren van medewerkers en het stimuleren van de (verdere) groei en ontwikkeling van elk individu.

Schenk klare taal. Ban ambtenarees!

Leer de tips and tricks over hoe je duidelijk en klantvriendelijk kunt schrijven, zodat je toegankelijke teksten schrijft die voor iedereen vlot leesbaar zijn.

Schenk klare taal. Ban ambtenarees! start 18 februari 2021

Leer de tips and tricks over hoe je duidelijk en klantvriendelijk kunt schrijven, zodat je toegankelijke teksten schrijft die voor iedereen vlot leesbaar zijn.

Spelling is geen kwelling. Schrijf zonder fouten!

De opleiding frist de belangrijkste spellingsregels op en oefent deze op een praktische manier terug in.

Spraakmakers

‘Spraakmakers” is een lerend netwerk voor spreekvaardigheid, waarin je de kans krijgt om jouw spreekvaardigheid verder te ontplooien. Je leert je comfortabel voelen als je voor een groep staat en krijgt tips aangereikt om jouw betoog op een overtuigende manier te brengen.

Spreken voor groepen

Je moet soms of vaak het woord voeren voor een groep: een project of paper toelichten, een groep burgers of collega’s informeren, een spreker inleiden, een (powerpoint) presentatie geven, speechen op een evenement, … Je boodschap rustig, duidelijk, begrijpelijk en aantrekkelijk brengen is dan niet altijd evident! Daarom staan we stil bij wat je zegt, hoe je het zegt, spreekangst overwinnen en omgaan met je publiek.

Succesvol onderhandelen naar een win-win – 21 september 2021

Werk je binnen een lokaal bestuur en bevind je je regelmatig in een onderhandelingssituatie? Dan is deze opleiding er voor jou! A.d.h.v. specifieke vragen en eigen casussen krijg je inzicht in mogelijke onderhandelingsstrategieën en onderhandelingsstijlen. Je ontdekt welke stijl je zelf hanteert en kan de principes van samenwerkingsgericht onderhandelen toepassen. Kortom, je gaat terug naar je werkplek en kan effectiever onderhandelen.

Succesvol vergaderen

In deze vorming leer je een vergadering goed voor te bereiden. Je leert ook verschillende interactieniveaus, mogelijkheden tot interventies en omgaan met moeilijk gedrag. Er worden ook belangrijke communicatie vaardigheden aangeleerd en mogelijke werkvormen en methodieken. Deze opleiding is voor iedereen die regelmatig deelneemt aan vergaderingen en dit effectiever en efficiënter wil laten verlopen.

Timemanagement en efficiënt werken in Outlook – start 12 oktober 2021

Wil jij graag ‘tijd winnen’ om meer gedaan te krijgen of meer te kunnen genieten? Dan kan deze opleiding een stap in de goede richting zijn. Deze opleiding combineert de aanpak van een klassieke timemanagement training met de échte praktijk. Je gaat zelf aan de slag op een computer en krijgt tips om jouw mailbox en agenda in Outlook beheersbaar te houden. Kortom: je leert ‘slimmer werken’ met de focus op efficiëntie.

Verbindend communiceren: hoe breng ik mijn boodschap zo goed mogelijk over? start 10 februari 2021

Verbindend communiceren is een kunst. Het helder en duidelijk verwoorden van jouw boodschap verhoogt ook de kans op succes! In deze opleiding staan we stil bij hoe communicatie nu precies werkt en hoe jij met behulp van enkele technieken en handvaten jouw communicatie kan versterken.

Verbindend communiceren: hoe breng ik mijn boodschap zo goed mogelijk over? start 16 november 2021

Verbindend communiceren is een kunst. Het helder en duidelijk verwoorden van jouw boodschap verhoogt ook de kans op succes! In deze opleiding staan we stil bij hoe communicatie nu precies werkt en hoe jij met behulp van enkele technieken en handvaten jouw communicatie kan versterken.

Verzuimgesprekken voeren

Ben jij een leidinggevende en wil je ziekteverzuim binnen je dienst of team bespreekbaar maken? Kom dan naar de interactieve training “Verzuimgesprekken voeren”. De trainer, Siegfried Debruyne, beschikt zelf over een ruime praktijkervaring en begeleidt je in kleine groepjes naar het einddoel: een goed verzuimgesprek voeren.

Visual harvesting: Hoe noteren of communiceren met beelden ipv met teksten?

Uh? Visual Harvesting? Je denkt misschien ‘wat is dat?’. Je zou het vrij kunnen vertalen als visueel noteren. Eenvoudig komt het er op neer dat je beelden gebruikt in plaats van tekst. Want één beeld zegt meer dan duizend woorden. De toepassingen die visual harvesting kent zijn eindeloos : een visueel vergaderverslag maken, een cartoon maken om een bepaalde nieuwe procedure binnen je organisatie op een ludieke wijze te verspreiden, beelden maken om je nieuwsbrief op te vrolijken, processen visueel in kaart brengen, vergaderingen faciliteren, begeleiden van cocreatie, …. Je hoeft heus geen tekenwonder te zijn om met visual harvesting aan de slag te gaan. Via de aangeleerde technieken kan iedereen ermee aan de slag.

Wervend schrijven: hoe overtuig ik mijn lezers?

Deze training leert de deelnemers hoe ze diverse tekstsoorten - bijvoorbeeld folders, webteksten, nieuwsbrieven, e-mails en persberichten - optimaal kunnen inzetten om hun lezer te overtuigen of tot actie aan te zetten. De deelnemers komen te weten hoe ze de lezer aan het lezen kunnen zetten en krijgen voorbeelden aangereikt waaruit blijkt dat waarom teksten al dan niet hun doel bereiken. Ze leren hoe ze de specifieke kenmerken van elke tekstsoort kunnen gebruiken om te werven en hoe ze overtuigend en doelgroepgericht kunnen formuleren. Ze krijgen ook handige tips om teksten wervend te maken.

Workshop – Vind je eigen IKIGAI

Plezier in je werk, houden van wat je doet, betekenis geven aan je bestaan, daarover gaat Ikigai. Wil je graag weten waar jij energie uithaalt en hoe je dit kan terugvinden binnen je job? Schrijf je dan snel in voor deze workshop.

Workshop assertiviteit: hoe krijg ik het gezegd? – 26 april 2021

Na deze workshop ben je in staat om boodschappen op een heldere manier over te brengen. Bovendien durf je je standpunt duidelijk communiceren, zodat je wordt gehoord door de andere. Je kan nee zeggen als je iets niet wil, of als je het niet eens bent met iemand. Tijdens de workshop worden verscheidene, bruikbare tools aangereikt om dit te oefenen.

Workshop Veerkracht: zuurstof voor jezelf en voor het team – 14 januari 2021

Heb jij soms ook het gevoel dat alles zeer snel wijzigt? Dat je soms naar adem moet happen? Ben je op zoek naar een manier om hier mee om te gaan? Dan kan de workshop “Veerkracht: zuurstof voor jezelf en voor het team” je hier ondersteuning bij bieden. Samen zoeken we hoe je de eigen veerkracht kan vergroten. We reiken oefeningen en instrumenten aan die je nadien ook makkelijk kan gebruiken. We staan ook stil bij hoe je elkaar kan versterken om op deze wijze ook zuurstof en veerkracht aan het team te geven.

Workshop Veerkracht: zuurstof voor jezelf en voor het team – 7 juni 2021

Heb jij soms ook het gevoel dat alles zeer snel wijzigt? Dat je soms naar adem moet happen? Ben je op zoek naar een manier om hier mee om te gaan? Dan kan de workshop “Veerkracht: zuurstof voor jezelf en voor het team” je hier ondersteuning bij bieden. Samen zoeken we hoe je de eigen veerkracht kan vergroten. We reiken oefeningen en instrumenten aan die je nadien ook makkelijk kan gebruiken. We staan ook stil bij hoe je elkaar kan versterken om op deze wijze ook zuurstof en veerkracht aan het team te geven.

Zorgzaam leiderschap – start 7 januari 2021

In deze opleiding leer je als leidinggevende zorgzaam leidinggeven; met zorg voor de ander maar ook met zorg voor jezelf. Je leert leiderschap te ontwikkelen vanuit je eigen mogelijkheden, valkuilen en kracht. Je leert ontspannen en assertief te reageren, ook in crisissituaties. Je leert hoe medewerkers zich veilig kunnen voelen en zichzelf verder ontplooien in onzekere tijden. Maar niet zonder jezelf te verliezen. Je leert jouw eigen vitaliteit en evenwicht te verhogen als leidinggevende en je energiebalans te bewaken.