Vaardigheidstraining

Vonk organiseert vaardigheidstrainingen rond volgende thema's:

Alle opleidingen op een rijtje:

Vaardigheidstraining


Begeleiden van collega’s/stagiairs/vrijwilligers op de werkvloer – 19 mei 2020

Een nieuwe collega, een stagiair of een vrijwilliger begeleiden op de werkvloer. Hoe pak je dit het efficiëntste aan, zodat een optimale leercurve ontstaat? Tijdens deze opleiding willen we je enkele handvaten aanreiken die jou kunnen helpen bij het opnemen van een begeleidende en ondersteunende rol.

Clean desk, clean disk. Hoe vind ik iets terug in 3 seconden? – start 8 oktober 2020

In deze opleiding leer je de efficiëntie en effectiviteit verbeteren voor jezelf en binnen je afdeling. Een clean desk heeft namelijk heel wat voordelen: • Imago Je komt professioneler over en verbetert het beeld van jouw organisatie naar de buitenwereld. • Efficiëntie Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat orde op jouw werkplek zorgt voor hogere concentratie en functionaliteit. Er komt automatisch ook meer orde in jouw hoofd: zoektijden worden aanzienlijk korter en dubbelwerk wordt vermeden. • Klantgerichtheid Door het dynamisch organiseren en uitbouwen van back-ups kunnen we onze klanten/de burgers ten alle tijden vlot bedienen. • Vertrouwelijkheid Met het oog op GDPR, zorgt een clean desk ervoor dat niet-betrokkenen geen dossiers kunnen inlezen die niet voor hen zijn bestemd. • Netheid Er kan sneller en keuriger worden gepoetst. • Thuiswerk Deeltijdse medewerker en medewerker die thuis werken, kunnen dankzij een goeie structuur gemakkelijker communiceren en efficiënter gemeenschappelijke doelen bereiken. • Collegialiteit Clean-desk werken verhoogt de communicatie tussen medewerker. Ook bij afwezigheid van een collega kan men onmiddellijk het nodige terugvinden.

Dag van de gemeenschapswacht 2019

Vonk is erkend tot het geven van de opleiding tot gemeenschapswacht. Omdat we geloven in continue bijscholing organiseren we elk jaar een ontmoetings- en bijscholingsmoment: de dag van de gemeenschapswacht. Op deze dag scholen de gemeenschapswachten zich bij en kunnen ze ervaringen uitwisselen met gemeenschapswachten van andere besturen.

Doeltreffend leidinggeven – start 11 februari 2020

Deze 10-daagse opleiding geeft inzicht hoe je als leidinggevende je medewerkers kan motiveren en coachen. Volgende thema’s komen aan bod: leidinggeven, motiveren en delegeren, coachen van medewerkers, teambuilding, vergadertechnieken, conflicthantering, leidinggeven aan verandering en spreken voor publiek.

Doeltreffend leidinggeven – start 26 februari 2019

Deze 10-daagse opleiding geeft inzicht in hoe je jouw medewerkers kan motiveren en coachen. Volgende thema’s komen aan bod: leidinggeven, motiveren en delegeren, coachen van medewerkers, teambuilding, vergadertechnieken, conflicthantering, leidinggeven aan verandering en spreken voor publiek.

Duidelijke (vergader)verslagen schrijven in een ambtelijke context – start 19 mei 2020

In deze workshop leer je de spreektaal uit de vergaderingen om te zetten naar heldere schrijftaal, zodat de vergaderverslagen duidelijk en vlot leesbaar zijn. Je leert gebruik te maken van een overzichtelijke structuur met een duidelijk onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.

Helder communiceren: Hoe breng ik mijn boodschap krachtiger over? – start 24 november 2020

Helder communiceren is een kunst. Het helder en duidelijk verwoorden van jouw boodschap verhoogt ook de kans op succes! In deze opleiding staan we stil bij hoe communicatie nu precies werkt en hoe jij met behulp van enkele technieken en handvaten jouw communicatie kan versterken.

Helder communiceren: Hoe breng ik mijn boodschap krachtiger over? start 8 oktober 2019

Je maakt op een praktische manier kennis met de algemene principes van communicatie. Je ervaart wat het effect is van verschillende communicatiestijlen en hoe je deze zelf kunt toepassen in de praktijk. Je leert een aantal gesprekstechnieken toepassen die de samenwerking en het overleg met anderen effectiever maken.

Help. Hoe overleef ik een landschapsbureau? – start 5 maart 2020

In deze workshop leer je niet alleen omgaan met de dagelijkse prikkels die je in een landschapsbureau tegenkomt, maar leer je ook harmonisch (samen-)werken in diverse werkomstandigheden.

Hoe blijf je als leidinggevende in je kracht?

In deze opleiding leer je als leidinggevende zorgzaam leidinggeven; met zorg voor de ander, maar ook voor jezelf. Je leert leiderschap ontwikkelen vanuit jouw eigen mogelijkheden, valkuilen en kracht. Hierdoor verhoog je jouw eigen vitaliteit en evenwicht, ook in werksituaties die minder gemakkelijk zijn. Je leert ontspannen en assertief te reageren, zonder jezelf te verliezen, zelfs in crisissituaties. Bovendien leer je slimme keuzes maken als leidinggevende en jouw groeiproces te versterken.

Integratie gemeente – OCMW : workshop effectief en flexibel leiderschap

Leiderschap is belangrijk, zeker bij verandering, om de focus op het doel te behouden. Deze workshop gaat in op de betekenis van leiderschap in een organisatie en hoe we de verschillende leiderschapsstijlen als persoon beheersen in wisselende omstandigheden.

Integratie gemeente – OCMW : workshop integraal veranderingsmanagement

Organisaties zijn constant in verandering en het is belangrijk om over een goed raamwerk te beschikken om veranderingen integraal te bekijken en zo een maximale kans op succes te garanderen.

Integratie gemeente – OCMW : workshop organisatiecultuur

De organisatiecultuur bepaalt in belangrijke mate of een verandering slaagt of faalt. Deze workshop leert de deelnemers om de cultuur in de eigen organisatie te typeren, om van daaruit te zien hoe ze dit holistisch kunnen veranderen.

Integratie gemeente – OCMW : workshop participatieve strategiebepaling

Hoe kunnen we binnen een organisatie samen onze strategie bepalen? In de workshop leren we een SWOT en de daarbij horende confrontatiematrix hanteren en toepassen binnen een organisatie.

Integratie gemeente – OCMW : workshop resultaatsgericht leiderschap

Hoe vinden we een evenwicht tussen controle en naïef vertrouwen? We duiden de relatie tussen aansturing, motivatie, groei en empowerment. In deze workshop oefenen we ook het leiding geven aan de hand van een praktisch model.

Integratie gemeente – OCMW: workshop optimaal organiseren

Binnen een organisatie moeten we taakverdeling en coördinatie op de meest optimale manier uitbouwen. Hoe verzoenen we beide tegenpolen?

Integratie gemeente – OCMW: workshops management en leiderschap

Het aanbod bestaat uit een aantal workshops ( 3 uur) waarin concreet met een tool aan de slag wordt gegaan om de integratie gemeente – OCMW te ondersteunen. Elke workshop staat op zichzelf en kan apart gevolgd worden.

Leidinggeven voor ploegbazen – start 10 november 2020

Als ploegbaas leidinggeven aan medewerkers: wat houdt dat in en hoe doe je dat? Je maakt kennis met verschillende aspecten van leidinggeven en je leert hoe je deze kunt inzetten binnen jouw dienst. Je leert wat je kan doen om met een team van medewerkers de nodige resultaten te halen.

Mindmapping – donderdag 30 januari 2020

Na het volgen van de opleiding heeft de cursist geleerd zijn/haar gedachten te organiseren en ideeën associatief en visueel te formuleren, waardoor de concentratie en creativiteit stijgen en de informatie beter wordt onthouden..

Omgaan met conflicten als leidinggevende – start 7 mei 2020

In deze opleiding leer je als leidinggevende conflicten in je team detecteren, analyseren en aanpakken. Na wat achtergrondinformatie over hoe conflicten ontstaan, leer je praktisch hoe je kan tussenkomen en bemiddelen in de verschillende mogelijke fases van een conflict. De vaardigheden worden ingeoefend aan de hand van (eigen) praktijksituaties.

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag (voor leidinggevenden)

Grensoverschrijdend gedrag op het werk doet zich – vaak heimelijk – voor in vele bedrijven en instellingen, ongeacht de sector. In deze opleiding bekijken we hoe we grensoverschrijdend gedrag kunnen herkennen en de signalen ervan opvangen. We gaan ook na hoe je jouw medewerkers kan aansporen om zelf het gedrag te doen stoppen en hoe je kan tussenkomen als de drempel naar de preventieadviseur te groot is. Of het nu gaat om pesten, dan wel om seksuele intimidatie, onze maatschappij vraagt een bepaald bewustzijn rond dit thema. Bovendien vereist het omgaan met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer ook de nodige dosis assertiviteit en professionaliteit. Ook hier gaan we in de opleiding mee aan de slag.

Omgaan met klanten in moeilijke situaties en met verbale agressie – 5 maart 2020

Deze opleiding leert je om te gaan met moeilijke klanten en met verbale agressie. Je leert waarom mensen zich lastig kunnen gedragen en hoe je hier succesvol op inspeelt ... want de manier waarop we reageren is bepalend voor het verdere verloop van het contact/conflict.

Omgaan met klanten in moeilijke situaties en met verbale agressie – 6 oktober 2020

Het gedrag van klanten wordt vaak als lastig of problematisch ervaren als ze komen met opmerkingen of kritiek, een klacht formuleren of agressief uit de hoek komen. De reactie die hierop gegeven wordt is bepalend voor de verdere interactie: de klant wordt bozer, spreekt iemand anders aan of voelt zich gehoord waardoor samen naar een oplossing gezocht wordt.

Ontdek je eigen communicatie stijl en hoe je die afstemt op anderen. (Insights ®) – start 18 februari 2020

Krijg je als medewerker graag inzicht op jouw manier van communiceren, de sterke punten hiervan en de aandachtspunten? Wil je graag leren hoe je (nog) beter te verbinden met anderen: klanten, collega's, leidinggevende? Dan is deze opleiding beslist iets voor jou.

Professioneel en helder mailen – start 8 oktober 2020

Moet je vaak mailen en ben je niet zeker hoe je de lezer aanspreekt? Zoek je richtlijnen om jouw mail toegankelijk en duidelijk te maken? Twijfel je aan de conventies die tegenwoordig gelden? In deze opleiding leer je hoe je op een professionele manier kan mailen, volgens de regels van de netiquette.

Recht op feedback – hoe kan ik mij als medewerker voorbereiden op een feedbackgesprek? – 13 februari 2020

Na deze opleiding weet jij hoe je je kan voorbereiden op een feedbackgesprek en ben je in staat om jouw bespreekpunten effectief aan te brengen. Je leert ook hoe je actief en efficiënt kan luisteren naar feedback die je krijgt van jouw leidinggevende.

Recht op feedback – Werkvormen en methodieken om nog meer uit je gesprekken te halen – start 16 september 2019

Ben je leidinggevende en heb je reeds ervaring met het voeren van feedbackgesprekken? In deze tweedaagse opleiding reiken we je een aantal instrumenten aan die je kan gebruiken om ervoor te zorgen dat je feedbackgesprekken motiverend kunnen zijn. Daarnaast staan we stil bij het voeren van moeilijke gesprekken.

Recht op feedback – Werkvormen en methodieken om nog meer uit je gesprekken te halen – start 21 september 2020

Ben je leidinggevende en heb je reeds ervaring met het voeren van feedbackgesprekken? In deze tweedaagse opleiding reiken we je een aantal instrumenten aan die je kan gebruiken om ervoor te zorgen dat je feedbackgesprekken motiverend kunnen zijn. Daarnaast staan we stil bij het voeren van moeilijke gesprekken.

Recht op feedback: gesprekstechnieken voor beginnende leidinggevenden – start 17 maart 2020

In deze tweedaagse opleiding leer je hoe je als leidinggevende op een constructieve wijze feedback kan geven aan jouw medewerkers. Deze feedbackgesprekken kunnen een motiverend en verhelderend instrument worden binnen jouw team. Doorheen de training zoomen we in op een aantal communicatieve vaardigheden, zoals het geven van positieve én confronterende feedback. We staan ook stil bij hoe je feedbackgesprekken kan gebruiken als een sturend werkinstrument om het potentieel van jouw medewerkers te bevorderen. Tevens wordt nagegaan hoe je jouw medewerkers en jezelf het beste kan voorbereiden op een dergelijk gesprek.

Recht op feedback: gesprekstechnieken voor beginnende leidinggevenden – start 19 november 2019

In deze tweedaagse opleiding leer je hoe je als leidinggevende op een constructieve wijze feedback kan geven aan jouw medewerkers. Dit kan, maar hoeft niet verbonden te zijn aan de klassieke evaluatiecyclus. Tevens wordt nagegaan hoe je jezelf en jouw medewerker kan voorbereiden op feedbackgesprekken.

Recht op feedback: gesprekstechnieken voor beginnende leidinggevenden – start 22 oktober 2020

In deze tweedaagse opleiding leer je hoe je als leidinggevende op een constructieve wijze feedback kan geven aan jouw medewerkers. Deze feedbackgesprekken kunnen een motiverend en verhelderend instrument worden binnen jouw team. Doorheen de training zoomen we in op een aantal communicatieve vaardigheden, zoals het geven van positieve én confronterende feedback. We staan ook stil bij hoe je feedbackgesprekken kan gebruiken als een sturend werkinstrument om het potentieel van jouw medewerkers te bevorderen. Tevens wordt nagegaan hoe je jouw medewerkers en jezelf het beste kan voorbereiden op een dergelijk gesprek.

Recht op feedback: gesprekstechnieken voor beginnende leidinggevenden – start 28 mei 2020

In deze tweedaagse opleiding leer je hoe je als leidinggevende op een constructieve wijze feedback kan geven aan jouw medewerkers. Deze feedbackgesprekken kunnen een motiverend en verhelderend instrument worden binnen jouw team. Doorheen de training zoomen we in op een aantal communicatieve vaardigheden, zoals het geven van positieve én confronterende feedback. We staan ook stil bij hoe je feedbackgesprekken kan gebruiken als een sturend werkinstrument om het potentieel van jouw medewerkers te bevorderen. Tevens wordt nagegaan hoe je jouw medewerkers en jezelf het beste kan voorbereiden op een dergelijk gesprek.

Schenk klare taal. Ban ambtenarees! – start 20 februari 2020

Leer de tips and tricks over hoe je duidelijk en klantvriendelijk kunt schrijven, zodat je toegankelijke teksten schrijft die voor iedereen vlot leesbaar zijn.

Spelling is geen kwelling

De opleiding frist de belangrijkste spellingsregels op en oefent deze op een praktische manier terug in.

Spelling is geen kwelling. Schrijf zonder fouten! – start 10 september 2020

De opleiding frist de belangrijkste spellingsregels op en oefent deze op een praktische manier terug in.

Spraakmakers

‘Spraakmakers” is een lerend netwerk voor spreekvaardigheid, waarin je de kans krijgt om jouw spreekvaardigheid verder te ontplooien. Je leert je comfortabel voelen als je voor een groep staat en krijgt tips aangereikt om jouw betoog op een overtuigende manier te brengen.

Succesvol onderhandelen naar een win-win – start 2 april 2020

Werk je binnen een lokaal bestuur en bevind je je regelmatig in een onderhandelingssituatie? Dan is deze opleiding er voor jou! A.d.h.v. specifieke vragen en eigen casussen krijg je inzicht in mogelijke onderhandelingsstrategieën en onderhandelingsstijlen. Je ontdekt welke stijl je zelf hanteert en kan de principes van samenwerkingsgericht onderhandelen toepassen. Kortom, je gaat terug naar je werkplek en kan effectiever onderhandelen.

Succesvol vergaderen – start 6 februari 2020

In deze vorming leer je een vergadering goed voor te bereiden. Je leert ook verschillende interactieniveaus, mogelijkheden tot interventies en omgaan met moeilijk gedrag. Er worden ook belangrijke communicatie vaardigheden aangeleerd en mogelijke werkvormen en methodieken. Deze opleiding is voor iedereen die regelmatig deelneemt aan vergaderingen en dit effectiever en efficiënter wil laten verlopen.

Time management

In deze opleiding leer je je tijd efficiënt gebruiken door komaf te maken met tijdverlies, door een voor jou ideale workflow te ontwikkelen, door prioriteiten te stellen en uitstelgedrag te elimineren.

Timemanagement en efficiënt werken in Outlook – start 12 november 2019

Ben je je ervan bewust dat jouw tijdsgebruik niet optimaal is? Dan kan je door investering van een beetje tijd in deze opleiding in de toekomst veel ‘tijd winnen’. Deze opleiding combineert de aanpak van een klassieke timemanagement training met de echte praktijk. Je gaat zelf aan de slag op een computer en krijgt tips om je mailbox en agenda in Outlook beheersbaar te houden.

Timemanagement en efficiënt werken in Outlook – start 20 oktober 2020

Iedereen die zich bewust is dat zijn/haar tijdsgebruik niet optimaal is, kan door een investering van een beetje tijd in deze opleiding, in de toekomst veel 'tijd winnen'. Deze opleiding combineert de aanpak van een klassieke timemanagement training met de echte praktijk. Je gaat zelf aan de slag op een computer en krijgt tips om je mailbox en agenda in Outlook beheersbaar te houden.

Verzuimgesprekken voeren

Ben jij een leidinggevende en wil je ziekteverzuim binnen je dienst of team bespreekbaar maken? Kom dan naar de interactieve training “Verzuimgesprekken voeren”. De trainer, Siegfried Debruyne, beschikt zelf over een ruime praktijkervaring en begeleidt je in kleine groepjes naar het einddoel: een goed verzuimgesprek voeren.

Visual harvesting: Hoe noteren of communiceren met beelden ipv met teksten? start 17 februari 2020

Uh? Visual Harvesting? Je denkt misschien ‘wat is dat?’. Je zou het vrij kunnen vertalen als visueel noteren. Eenvoudig komt het er op neer dat je beelden gebruikt in plaats van tekst. Want één beeld zegt meer dan duizend woorden. De toepassingen die visual harvesting kent zijn eindeloos : een visueel vergaderverslag maken, een cartoon maken om een bepaalde nieuwe procedure binnen je organisatie op een ludieke wijze te verspreiden, beelden maken om je nieuwsbrief op te vrolijken, processen visueel in kaart brengen, vergaderingen faciliteren, begeleiden van cocreatie, …. Je hoeft heus geen tekenwonder te zijn om met visual harvesting aan de slag te gaan. Via de aangeleerde technieken kan iedereen ermee aan de slag.

Wervend schrijven: hoe overtuig ik mijn lezers?

Deze training leert de deelnemers hoe ze diverse tekstsoorten - bijvoorbeeld folders, webteksten, nieuwsbrieven, e-mails en persberichten - optimaal kunnen inzetten om hun lezer te overtuigen of tot actie aan te zetten. De deelnemers komen te weten hoe ze de lezer aan het lezen kunnen zetten en krijgen voorbeelden aangereikt waaruit blijkt dat waarom teksten al dan niet hun doel bereiken. Ze leren hoe ze de specifieke kenmerken van elke tekstsoort kunnen gebruiken om te werven en hoe ze overtuigend en doelgroepgericht kunnen formuleren. Ze krijgen ook handige tips om teksten wervend te maken.

Wit of zwart? Help je team integer om te gaan met dilemma’s op de werkvloer! 21 januari 2020

Mag je ingaan op dat aanbod van die ene leverancier om eens samen te gaan eten? Mijn collega zit de hele dag door op Facebook, hoe reageer ik hier best op? De opleiding is 2 uur vroeger gedaan, moet ik nu nog terug naar het werk? Heel vaak worden we op de werkvloer geconfronteerd met situaties in de grijze zone. Als leidinggevende ben je mee verantwoordelijk voor het gedrag van jouw medewerkers. In deze opleiding gaan we in op een aantal handvaten om met moeilijke integriteitskwesties om te gaan. Daarnaast verdiepen we ons verder in de vraag: hoe bevorder ik de integriteit binnen mijn team?

Wit of zwart? Hoe kan ik integer omgaan met dilemma’s op de werkvloer? 21 januari 2020

Mag je ingaan op dat aanbod van die ene leverancier om eens samen te gaan eten? Mijn collega zit de hele dag door op Facebook, hoe reageer ik hier best op? De opleiding is 2 uur vroeger gedaan, moet ik nu nog terug naar het werk? Heel vaak worden we op de werkvloer geconfronteerd met situaties in de grijze zone. Als leidinggevende ben je mee verantwoordelijk voor het gedrag van jouw medewerkers. In deze opleiding gaan we in op een aantal handvaten om met moeilijke integriteitskwesties om te gaan. Daarnaast verdiepen we ons verder in de vraag: hoe bevorder ik de integriteit binnen mijn team?

Workshop – Vind je eigen IKIGAI – start 9 juni 2020

Plezier in je werk, houden van wat je doet, betekenis geven aan je bestaan, daarover gaat Ikigai. Wil je graag weten waar jij energie uithaalt en hoe je dit kan terugvinden binnen je job? Schrijf je dan snel in voor deze workshop.

Workshop assertiviteit: hoe krijg ik het gezegd? – 27 april 2020

Na deze workshop ben je in staat om boodschappen op een heldere manier over te brengen. Bovendien durf je je standpunt duidelijk communiceren, zodat je wordt gehoord door de andere. Je kan nee zeggen als je iets niet wil, of als je het niet eens bent met iemand. Tijdens de workshop worden verscheidene, bruikbare tools aangereikt om dit te oefenen.