Startersopleiding

Startersopleidingen


Administratief medewerker – najaar 2017

Ben je een nieuw personeelslid in een lokaal bestuur en binnen je dienst verantwoordelijk voor dossierbehandeling? Aan de hand van het gemeente- en OCMW-decreet leer je hoe een lokaal bestuur in elkaar zit en werkt. We staan ook stil bij besluitvorming, financiën, rechtspositieregeling en kwaliteitsvol werken binnen het lokaal bestuur.

Beleidsmedewerker – najaar 2017

Je krijgt inzicht in de werking van een lokaal bestuur en je leert meedenken op het niveau van de organisatie. Naast de bestuursorganen en de besluit- en dossiervorming, leer je de juridische onderbouw van een lokaal bestuur kennen. Ook gaan we in op de rol van een lokaal bestuur in de maatschappij.

Technisch uitvoerend personeel najaar 2017

Je bent aan de slag gegaan als technisch uitvoerend personeelslid bij een lokaal bestuur. Hoe werkt dat bestuur en wat is jouw plaats erin? Welke regels gelden voor je? Hoe kan je goed omgaan met je collega's en met burgers? Deze basisopleiding beantwoordt al deze vragen en nog meer ...