Startersopleiding

Startersopleidingen


Maatschappelijk werker – start 8 januari 2019

Je leert de nodige regelgeving en vaardigheden aan om als maatschappelijk werker binnen een OCMW te functioneren. Belangrijke onderdelen hierin zijn wetgeving, deontologie, schuldbemiddeling, time management en omgaan met stress.

Startersopleiding gemeenschapswacht – start 4 september 2018

Vonk is erkend om de basisopleiding voor gemeenschapswachten te organiseren. Wij organiseren een nieuwe opleiding in het najaar van 2018. Contacteer ons gerust voor verdere info!

Startersopleiding technisch uitvoerend medewerker – start 8 november 2018

Je bent aan de slag gegaan als technisch uitvoerend personeelslid bij een lokaal bestuur. Hoe werkt dat bestuur en wat is jouw plaats erin? Welke regels gelden voor je? Hoe kan je goed omgaan met je collega's en met burgers? Deze basisopleiding beantwoordt al deze vragen en nog meer ...

Voor de opleiding maatschappelijk werker kan er ook ingeschreven worden per dagdeel:


Maatschappelijk werker: De deontologische code als leidraad (6u) – 8 januari 2019

In deze sessie krijg je een introductie van de deontologische code die door de Federatie van Vlaamse OCMW-maatschappelijk werkers werd ontwikkeld. Deze sessie zet aan tot reflecteren over je werk in de complexe OCMW-hulpverlening.

Maatschappelijk werker: Eerste hulp bij schulden (4u) – 14 februari 2019

De docent vertrekt vanuit de basishouding van de schuldbemiddelaar. Hij gaat ook in op de budget- en schuldbemiddeling, waarbij hij de verschillende vormen van schuldhulpverlening toelicht. Tot verduidelijkt hij de basishouding van de schuldbemiddelaar.

Maatschappelijk werker: Omgaan met stress op de werkvloer (6u) – start 19 februari 2019

Zie je op tegen dagelijkse taken? Heb je het gevoel dat je heel veel werkt maar niets presteert? Kom je niet meer los van je verplichtingen? We weten het ondertussen allemaal: stress is géén ingebeelde ziekte. Maar wat is stress? Waar komt het vandaan? Wat zijn positieve en negatieve stress? Welke zijn de klassieke hulpmiddelen en vooral: wat doe je om stress te voorkomen?

Maatschappelijk werker: Sociale maatregelen en hun maatschappelijke context (6u) – 15 januari 2019

De overheid kent heel wat sociale maatregelen. De sessie gaat in op de bedoeling van de wetgever, de maatschappelijke achtergrond en de financiële en administratieve implicaties van deze maatregelen voor het OCMW.

Maatschappelijk werker: Sociale zekerheid en instrumenten (6u) – 22 januari 2019

We benaderen de wetgeving aan de hand van het werkinstrument ‘de rechtenverkenner’. Ook krijg je toelichting bij de sociale kaart. We oefenen het gebruik van beide instrumenten concreet in.

Maatschappelijk werker: Van probleemanalyse tot communicatie naar Raad en cliënt (6u) – 5 februari 2019

In deze training leer je hoe je een realistische en objectieve analyse van een multi-probleemsituatie van een cliënt kunt maken en hoe je professioneel kunt communiceren over deze situatie met het oog op een beslissing door de Raad of het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Maatschappelijk werker: Zelforganisatie en timemanagement (6u) – 29 januari 2019

Hoe vind je de balans tussen hulpverlening, administratieve taken en andere zaken die in ijltempo op je afkomen? In deze sessie wordt ingegaan op het leggen van prioriteiten en het formuleren van doelstellingen. Je leert omgaan met tijdrovers en tijdverspillers. Via praktisch agendabeheer leer je plannen en organiseren.