Startersopleiding

Startersopleidingen


Administratief medewerker – start 6 februari 2018

Ben je een nieuw personeelslid in een lokaal bestuur en binnen je dienst verantwoordelijk voor dossierbehandeling? Aan de hand van het gemeente- en OCMW-decreet leer je hoe een lokaal bestuur in elkaar zit en werkt. We staan ook stil bij besluitvorming, financiën, rechtspositieregeling en kwaliteitsvol werken binnen het lokaal bestuur.

Maatschappelijk werker – start 20 maart 2018

Je leert de nodige regelgeving en vaardigheden aan om als maatschappelijk werker binnen een OCMW te functioneren. Belangrijke onderdelen hierin zijn wetgeving, deontologie, schuldbemiddeling, time management en omgaan met stress.

Voor de opleiding maatschappelijk werker kan er ook ingeschreven worden per dagdeel:


Maatschappelijk werker: De deontologische code als leidraad (6u) – 20 maart 2018

In deze sessie krijg je een introductie van de deontologische code die door de Federatie van Vlaamse OCMW-maatschappelijk werkers werd ontwikkeld. Deze sessie zet aan tot reflecteren over je werk in de complexe OCMW-hulpverlening.

Maatschappelijk werker: Eerste hulp bij schulden (4u) – 23 april 2018

De docent vertrekt vanuit de basishouding van de schuldbemiddelaar. Hij gaat ook in op de budget- en schuldbemiddeling, waarbij hij de verschillende vormen van schuldhulpverlening toelicht. Tot verduidelijkt hij de basishouding van de schuldbemiddelaar.

Maatschappelijk werker: Omgaan met stress op de werkvloer (6u) – start 22 mei 2018

Zie je op tegen dagelijkse taken? Heb je het gevoel dat je heel veel werkt maar niets presteert? Kom je niet meer los van je verplichtingen? We weten het ondertussen allemaal: stress is géén ingebeelde ziekte. Maar wat is stress? Waar komt het vandaan? Wat zijn positieve en negatieve stress? Welke zijn de klassieke hulpmiddelen en vooral: wat doe je om stress te voorkomen?

Maatschappelijk werker: Sociale maatregelen en hun maatschappelijke context (6u) – 27 maart 2018

De overheid kent heel wat sociale maatregelen. De sessie gaat in op de bedoeling van de wetgever, de maatschappelijke achtergrond en de financiële en administratieve implicaties van deze maatregelen voor het OCMW.

Maatschappelijk werker: Van probleemanalyse tot communicatie naar Raad en cliënt (6u) – 8 mei 2018

In deze training leer je hoe je een realistische en objectieve analyse van een multi-probleemsituatie van een cliënt kunt maken en hoe je professioneel kunt communiceren over deze situatie met het oog op een beslissing door de Raad of het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Maatschappelijk werker: Zelforganisatie en timemanagement (6u) – 14 mei 2018

Hoe vind je de balans tussen hulpverlening, administratieve taken en andere zaken die in ijltempo op je afkomen? In deze sessie wordt ingegaan op het leggen van prioriteiten en het formuleren van doelstellingen. Je leert omgaan met tijdrovers en tijdverspillers. Via praktisch agendabeheer leer je plannen en organiseren.