Regelgeving

Regelgeving- de volgende opleidingen gaan binnenkort van start:


Decreet lokaal bestuur in vogelvlucht – 23 september 2019

Op 1 januari 2019 treedt het decreet lokaal bestuur (DLB) in werking. Wil je kennis krijgen van de hoofdlijnen van dit decreet en welke nieuwigheden het brengt in vergelijking met het gemeentedecreet ? In een halve dag word je door het decreet lokaal bestuur gegidst en gewezen op de belangrijkste wijzigingen die het decreet meebrengt.

Decreet lokaal bestuur: grondige studie – start donderdag 10 oktober 2019

Tijdens deze opleiding verwerf je in 8 lessen een grondige kennis van het decreet lokaal bestuur met het oog op een dagelijks functioneren binnen een doorsnee Vlaamse gemeente.

Notuleren- start 4 juni 2019

Je leert in deze opleiding correct notuleren. We besteden aandacht aan de juiste onderdelen, de ondertekening, bewaring en andere procedures.

Regelgeving- Vonk organiseert ook de volgende opleidingen:


Aankoop en Opvolging van Werken

Sta je als medewerker of diensthoofd van de technische dienst in voor de uitbesteding van werken en wil je de opvolging van deze werken verbeteren? Tijdens deze workshop wordt enerzijds de praktische uitvoering en anderzijds het betalingsproces onder de loep genomen aan de hand van een concrete case. We bespreken de bruikbaarheid van tools die aan de hand van goede praktijken ter beschikking worden gesteld.

De installatievergadering

Het verhaal van de lokale verkiezingen eindigt niet bij de afkondiging van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens deze opleiding geven we aan de hand van de agenda van de installatievergadering een overzicht van de punten die op de eerste zitting van de nieuwe gemeenteraad moeten worden behandeld.

De publicatieplicht en gelinkte open data bij lokale besluiten

Lokale besturen nemen voortdurend beslissingen met impact op het dagelijkse leven van iedereen. Daarom focust het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur nadrukkelijk op actieve openbaarheid en voert het een uitgebreide publicatieplicht in. Met het project ‘lokale besluiten als gelinkte (open) data’ hebben lokale besturen en de Vlaamse overheid samen een methodiek en concrete tools ontwikkeld om met vernieuwende technologie de relevante gegevens in authentieke besluiten rechtstreeks te hergebruiken en te ontsluiten.

Decreet lokaal bestuur in vogelvlucht

Op 1 januari 2019 treedt het decreet lokaal bestuur (DLB) in werking. Wil je kennis krijgen van de hoofdlijnen van dit decreet en welke nieuwigheden het brengt in vergelijking met het gemeentedecreet ? In een halve dag word je door het decreet lokaal bestuur gegidst en gewezen op de belangrijkste wijzigingen die het decreet meebrengt.