HR en organisatie

HR en organisatie - de volgende opleidingen gaan binnenkort van start


Aan de slag met personeelsbehoefteplanning – start 22 januari 2019

Met een personeelsbehoefteplan brengen we in kaart welke personeelsbehoefte (kwantitatief en kwalitatief) er bestaat om de doelen van de organisatie te bereiken. Het geeft je een overzicht van de medewerkers die je best aanwerft, wanneer je dat best doet en welke profielen het meest geschikt zijn voor jouw organisatie. Een personeelsbehoeftenplan bewijst zijn nut wanneer je een overzicht wil verkrijgen van de te ondernemen stappen om medewerkers met de meest geschikte talenten te hebben binnen je organisatie. Deze talenten kunnen in de organisatie aanwezig zijn, je kan ze ontwikkelen bij het bestaand personeel en je kan nieuwe talenten binnenhalen door een nieuwe aanwerving.

Collegagroep leidinggevenden – start 21 maart 2019

Tijdens 4 bijeenkomsten per jaar kan je met collega's ervaringen uitwisselen wat betreft functioneren als leidinggevende. Een procesbegeleider leidt alles in goede banen.

Personeelsadministratie – Module 2: Arbeidsovereenkomsten – 22 januari 2019

Na het volgen van deze opleiding heb je per thema zowel zicht op de theoretische achtergrond als op de belangrijkste documenten en handelingen. De nadruk ligt op het praktijkgerichte. Na deze sessie kan je aan de slag bij opmaak en beëindiging van contracten.

Personeelsadministratie – Module 3: Loon en loonbeslag – 5 februari 2019

Deze opleiding stelt je in staat de nodige kennis op te doen om met meer inzicht vragen van je medewerkers over de loonbrief en loonbeslag correct te beantwoorden.

Personeelsadministratie – Module 4: Vakantie – 19 februari 2019

Na het volgen van deze opleiding heb je per thema zowel zicht op de theoretische achtergrond als op de belangrijkste documenten en handelingen. De nadruk ligt op het praktijkgerichte, ook bij de opfrissing van de regelgeving. Na deze sessie kan je aan de slag om het aantal vakantiedagen en het vakantiegeld correct te berekenen.

Personeelsadministratie – Module 5: Ziekte en re-integratie – 9 mei 2019

Deze opleiding stelt je in staat de nodige kennis op te doen om de personeelsadministratie met betrekking tot ziekte correct af te handelen.

Personeelsadministratie – Module 6: Arbeidsongevallen – 26 maart 2019

Na deze opleiding weet je welke ongevallen in aanmerking komen voor vergoeding, welke onkosten wel of niet vergoed worden, hoe een arbeidsongeval moet aangegeven worden, wat de rol en de verantwoordelijkheden zijn van de verschillende partijen en hoe de administratieve procedure verloopt.

Personeelsadministratie – Module 7: Zorgkrediet en thematische verloven – 23 april 2019

Na deze opleiding weet je hoe het systeem van het Vlaams Zorgkrediet voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector in elkaar steekt. Je leert welke verschillende vormen van thematische verloven er bestaan zodat je vragen van collega's en medewerkers kan beantwoorden en hen kan helpen met de nodige papieren.

Personeelsadministratie – Module 8: Pensioenen – 14 mei 2019

Jouw werknemers vertrouwen op hun personeelsdienst om deze laatste stap in hun loopbaan vlot, met kennis van zaken en tijdig te nemen. Deze opleiding stelt je in staat om een antwoord te formuleren op de meest voorkomende vragen en biedt je een overzicht van de na te leven formaliteiten.

Personeelsadministratie – start 8 januari 2019

Werk jij als medewerker op een personeelsdienst van een lokaal bestuur? En ben je recent in dienst gekomen of wil je jouw kennis bijschaven? Kom dan naar het opleidingstraject personeelsadministratie!

Preventief omgaan met stress en burn-out. Voor iedereen die stress de baas wil blijven

Ben je leidinggevenden of medewerker en wil je bewust(er) omgaan met stress bij jezelf en je medewerkers? Na deze opleiding ga je stress en de bijhorende signalen bewuster opmerken en begrijpen en kan je actief ingrijpen om stressoren te reduceren of om te vormen tot een aanvaardbaar en werkbaar niveau.

Projectmanagement: projectmatig werken voor startende projectmedewerkers – 31 januari 2019

Ben je pas betrokken bij een project? Of zit dat er in de toekomst aan te komen? Dan is deze opleiding iets voor jou! Je leert je op een praktijkgerichte manier het abc van het projectmatig werken kennen. Aan de hand van een project waar jullie mee bezig zijn ervaar en leer je hoe een project wordt opgebouwd en gemanaged. We hanteren daarbij concrete, gebruiksvriendelijke, instrumenten. We gaan in overleg met elkaar en stimuleren elkaar zo om verder te denken en bij te leren. Zo leer je het abc van projectmanagement: van idee tot rapportage.

Traject recht op feedback – start 7 mei 2019

Het klassieke systeem van de tweejaarlijkse functionerings- en evaluatiecyclus is niet meer verplicht. Vele besturen gaan op zoek naar een alternatief in het kader van het ‘recht op feedback’. Het traject recht op feedback is de ideale manier om te leren hoe een verandertraject in het kader van ‘recht op feedback’ vorm krijgt. We gaan samen met u aan de slag, stellen de juiste vragen en begeleiden u bij het formuleren van een antwoord. Zo wordt u op weg gezet om tot een nieuw systeem te komen rond het geven van feedback en het evalueren. Inhoudelijk vertrekpunt is dagdagelijks motiveren en feedback geven als kern en remediëren waar nodig. We bieden geen strikt model aan, maar een modulair traject dat leidt tot een nieuw systeem op maat van uw organisatie.

Update sociaal-juridische wetgeving voor lokale besturen – 28 februari 2019

Vandaag de dag is werken op een personeelsdienst een hele uitdaging! Je wordt verondersteld op de hoogte te zijn van alle wijzigingen die zich voordoen op gebied van sociale wetgeving, RSZ en fiscaliteit. Maar de wetgeving verandert snel, wat de opvolging niet eenvoudig maakt en bovendien tijdrovend is. Na deze update-sessie ben je weer helemaal mee met de nieuwste ontwikkelingen op sociaal-juridisch vlak voor statutairen en contractuelen. Je krijgt een schat aan informatie die je niet meer zelf dient uit te zoeken of te lezen. Geïnterpreteerd, pragmatisch en op maat van een lokaal bestuur.

Workshop leidraad organisatiebeheersing

Wil je zicht krijgen op de sterktes en zwaktes van je organisatie via een zelfevaluatie? Ben je nog zoekende naar een methodiek voor de interne omgevingsanalyse ter voorbereiding van het meerjarenplan 2020-2025? Een goede zelfevaluatie kan je ook helpen om na te gaan welke prioriteiten er zijn om de gemeentelijke en OCMW-organisatie te integreren. Tijdens deze workshop krijg je concrete handvaten om zelf aan de slag te gaan in jouw organisatie en projectmatig een zelfevaluatie uit te voeren. Daarnaast krijg je via praktijkvoorbeelden de ervaring van andere besturen mee. Ook de vaak voorkomende knelpunten en valkuilen bij het uitvoeren van een zelfevaluatie worden aangehaald, alsook tips om deze te vermijden.

HR en organisatie - Vonk organiseert ook de volgende opleidingen:


Aangifte Sociale Risico’s

Sta jij ook in voor het tijdig en correct invullen en aangeven van sociale documenten? In deze sessie leer je stap voor stap hoe je deze verschillende elektronische aangiftes correct uitvoert. Na deze sessie begrijp je nog beter waarom deze aangiftes zo belangrijk zijn en kan je vragen van medewerkers omtrent deze materie nog beter beantwoorden.

Collegagroep diensthoofden externe poetsdiensten

Je bent verantwoordelijke van de externe poetsdienst van een sociale dienst van een lokaal bestuur (al dan niet via dienstencheques). Omdat er zoveel op je afkomt, ben je soms niet altijd perfect op de hoogte van de nieuwste wetgevingen, zit je vaak met vragen over communicatie met jouw poetshulpen … Je voelt de nood om ideeën uit te wisselen met collega’s van andere poetsdiensten over hoe je als leidinggevende omgaat met bepaalde problemen.

Collegagroep diensthoofden huishoudelijke hulp

Ben je verantwoordelijke voor de huishoudelijke hulpen van een sociale dienst? Heb je nood aan het uitwisselen van ervaringen? Kom dan naar deze collegagroep. Samen met collega's uit andere beesturen en onder begeleiding zoek je naar concreet toepasbare antwoorden op allerhande vragen (wetgeving, communicatie met jouw poetshulpen, ...)

De meerwaarde van feedback: Functionering- en evaluatiegesprekken

In deze tweedaagse opleiding leer je hoe je een goed plannings-, functionerings- en evaluatiegesprek voert. Daarbij wordt aandacht besteed aan het formuleren van feedback op een constructieve manier. Tevens wordt nagegaan hoe je jezelf en jouw medewerker kan voorbereiden op deze gesprekken.

Intake in de thuiszorg: Hoe pakken we de proactieve rechtenverkenning aan?

Tijdens deze opleiding leer je hoe je de zorg van mensen kan optimaliseren door hun financiële toestand te verbeteren. De docent overloopt hiertoe samen met de deelnemers de verschillende premies en tegemoetkomingen die bestaan. Dit gebeurt op een interactieve manier waarbij voldoende praktijkvoorbeelden een bod komen.

Leidinggevenden – Verzuimgesprekken voeren

In deze opleiding leer je omgaan met ziekteverzuim en leer je hierover waardevolle gesprekken voeren met je medewerkers. Wat is ziekteverzuim en hoe ontstaat het? Hoe spreek je erover met de betrokken medewerkers, zonder in valkuilen te trappen? Hoe kan je ziekteverzuim voorkomen door middel van een actieplan? De tips worden ingeoefend aan de hand van rollenspel.

Optimaliseer processen met lean

In deze opleiding leer je hoe je lean kan toepassen in de werkomgeving om zo efficiënter te kunnen werken. We maken een mix van theorie en oefeningen, zodat de kennis optimaal geïntegreerd wordt en resulteert in een vaardigheid en attitude die kan toegepast worden op de verbetering van de dienstverlening.

Preventief omgaan met stress en burn-out voor leidinggevenden

Ben je leidinggevende en wil je bewuster omgaan met stress bij jezelf en je medewerkers? In deze opleiding leer je stress en de bijhorende signalen bewuster opmerken en begrijpen. Je stelt ook zelf een aantrekkelijk en haalbaar actieplan op voor een energievriendelijke werkplek voor jou en je team.

Preventief omgaan met stress en burnout voor leidinggevenden

Ben je leidinggevende en wil je bewuster omgaan met stress bij jezelf en je medewerkers? In deze opleiding leer je stress en de bijhorende signalen bewuster opmerken en begrijpen. Je stelt ook zelf een aantrekkelijk en haalbaar actieplan op voor een energievriendelijke werkplek voor jou en je team.

Succesvol selecteren van nieuwe medewerkers

Maak je regelmatig deel uit van een selectiecommissie of voer je regelmatig selectiegesprekken met sollicitanten? In deze opleiding leer je hoe je relevante vragen stelt tijdens zowel een schriftelijke als praktische proef en tijdens sollicitatiegesprekken om zo de voorspellende waarde van de selectieprocedure te verhogen.

Traject informatieveiligheid

Vonk en V-ICT-OR bundelen de krachten om uw bestuur te begeleiden naar een informatieveiligheidsplan. We helpen u de eigen risico's te identificeren aan de hand van een risico- en maturiteitsmeeting, een eigen plan van aanpak op te stellen en een beleidsnota en informatieveiligheidsplan te maken.

Uitzendkrachten bij lokale besturen: hoe ga je te werk?

Op 23 februari 2018 heeft de Vlaamse Regering definitief het licht op groen gezet om uitzendarbeid mogelijk te maken bij Vlaamse overheden en Vlaamse lokale besturen. Op 16 mei 2018 is het decreet in het Belgisch Staatsblad verschenen. Voortaan kunnen Vlaamse overheden en lokale besturen uitzendarbeid inschakelen. Tijdens deze opleiding verneem je wat deze nieuwe wetgeving nu concreet inhoudt voor jouw bestuur.

Vakantie

Ben je medewerker van een personeelsdienst die vakantiedagen en vakantiegeld correct moet kunnen berekenen? Na deze opleiding heb je per thema zowel zicht op de theoretische achtergrond als op de belangrijkste documenten en handleidingen. De nadruk ligt op het praktijkgerichte, ook bij de opfrissing van de regelgeving. Na deze sessie kan je aan de slag om het aantal vakantiedagen en het vakantiegeld correct te berekenen.

Workshop informatiebeveiliging

In dit digitale tijdperk zijn de informatiebeveiligingsrisico’s groot, reëel en alomtegenwoordig. Lokale besturen moeten zich hiertegen wapenen. In deze workshop bekijken we aan de hand van concrete cases welke informatiebeveiligingsrisico’s lokale besturen zoal lopen en wat je er preventief en reactief tegen kan beginnen De goede praktijken die Audit Vlaanderen tijdens de thema-audit informatiebeveiliging verzamelde, dienen daarbij als inspiratie.

Workshop preventief omgaan met stress en burnout

Ben je leidinggevenden of medewerker en wil je bewust(er) omgaan met stress bij jezelf en je medewerkers? Na deze opleiding ga je stress en de bijhorende signalen bewuster opmerken en begrijpen en kan je actief ingrijpen om stressoren te reduceren of om te vormen tot een aanvaardbaar en werkbaar niveau.

Workshop: Instroom van medewerkers: krijg zicht in de aanwerving en opvolging van (tijdelijke) arbeidskrachten

Wil je zicht krijgen op hoe je de dienstverlening kan garanderen (De continuïteit van de kinderopvang verzekeren? In alle omstandigheden een voldoende bezetting van je woonzorgcentrum organiseren of je technische dienst draaiende houden) en toch correct tijdelijke arbeidskrachten aanwerft? Neem deel aan de workshop van de thema-audit instroom om je kennis omtrent het aanwerven van medewerkers, meer specifiek in een tijdelijk arbeidscontract, en kennis omtrent de opvolging van tijdelijke contracten te verruimen. Aan de hand van een casus en kritische stellingen verken je de mogelijkheden, knelpunten en valkuilen bij het aanwerven van tijdelijke arbeidskrachten en de opvolging van deze medewerkers