HR en organisatie

HR en organisatie - de volgende opleidingen gaan binnenkort van start


Ontwikkel een nieuw systeem voor feedback en evaluatie – start 4 mei 2021

Het klassieke systeem van de tweejaarlijkse functionerings- en evaluatiecyclus is niet langer wettelijk verplicht. Vele besturen gaan op zoek naar een alternatief in het kader van het ‘recht op feedback’. Deze opleiding ‘traject recht op feedback’ is de ideale manier om te leren hoe een verandertraject vorm krijgt. We gaan samen met jou aan de slag, stellen de juiste vragen en begeleiden je bij het formuleren van een antwoord. Zo word je op weg gezet om tot een nieuw systeem te komen rond het geven van feedback en het evalueren. Inhoudelijk vertrekpunt is dagdagelijks motiveren en feedback geven als kern en remediëren waar nodig. We bieden geen strikt model aan, maar een modulair traject dat leidt tot een nieuw systeem op maat van jouw organisatie.

Optimaliseer processen met lean – start 5 oktober 2021

Wil je efficiënter werken? Wil je meer tijd en energie overhouden? Wil je bij een fusie processen integreren? In deze opleiding van anderhalve dag maak je kennis met de basisprincipes van lean management en krijg je handige methodieken onder de knie om de processen in jouw organisatie te optimaliseren.

Personeelsadministratie

Werk jij als medewerker op een personeelsdienst van een lokaal bestuur? En ben je recent in dienst gekomen of wil je jouw kennis bijschaven? Kom dan naar het opleidingstraject personeelsadministratie! Je verneemt alles over RPR, arbeidsovereenomsten, arbeidsongevallen, loon en loonbeslag, vakantie, thematische verloven en zorgkrediet, ziekte en re-integratie en pensioenen!

Personeelsadministratie – Module 1: RPR en het breder kader – 17 september 2021

Tijdens deze opleiding verwerf je inzicht in de RPR. Welke informatie vinden we terug in de RPR en hoe vertaalt zich deze informatie naar de praktijk?

Personeelsadministratie – Module 2: Arbeidsovereenkomsten – 20 september 2021

Na het volgen van deze opleiding heb je per thema zowel zicht op de theoretische achtergrond als op de belangrijkste documenten en handelingen. De nadruk ligt op het praktijkgerichte. Na deze sessie kan je aan de slag bij opmaak en beëindiging van contracten.

Personeelsadministratie – Module 3: Arbeidsongevallen -28 september 2021

Na deze opleiding weet je welke ongevallen in aanmerking komen voor vergoeding, welke onkosten wel of niet vergoed worden, hoe een arbeidsongeval moet aangegeven worden, wat de rol en de verantwoordelijkheden zijn van de verschillende partijen en hoe de administratieve procedure verloopt.

Personeelsadministratie – Module 4: Loon & loonbeslag – 7 oktober 2021

Deze opleiding stelt je in staat de nodige kennis op te doen om met meer inzicht vragen van je medewerkers over de loonbrief en loonbeslag correct te beantwoorden.

Personeelsadministratie – Module 5: Vakantie – 18 oktober 2021

Na het volgen van deze opleiding heb je per thema zowel zicht op de theoretische achtergrond als op de belangrijkste documenten en handelingen. De nadruk ligt op het praktijkgerichte, ook bij de opfrissing van de regelgeving. Na deze sessie kan je aan de slag om het aantal vakantiedagen en het vakantiegeld correct te berekenen.

Personeelsadministratie – Module 6: Thematische verloven en zorgkrediet – 22 oktober 2021

Na deze opleiding weet je hoe het systeem van het Vlaams Zorgkrediet voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector in elkaar steekt. Je leert welke verschillende vormen van thematische verloven er bestaan zodat je vragen van collega's en medewerkers kan beantwoorden en hen kan helpen met de nodige papieren.

Personeelsadministratie – Module 7: Ziekte en re-integratie – 8 november 2021

Deze opleiding stelt je in staat de nodige kennis op te doen om de personeelsadministratie met betrekking tot ziekte correct af te handelen.

Personeelsadministratie – Module 8: Pensioenen – 12 november 2021

Jouw werknemers vertrouwen op hun personeelsdienst om deze laatste stap in hun loopbaan vlot, met kennis van zaken en tijdig te nemen. Deze opleiding stelt je in staat om een antwoord te formuleren op de meest voorkomende vragen en biedt je een overzicht van de na te leven formaliteiten.

Projectmanagement

Ben je pas betrokken bij een project? Of zit dat er in de toekomst aan te komen? Dan is deze opleiding iets voor jou! Je leert op een praktijkgerichte manier het abc van het projectmatig werken kennen. Aan de hand van een project waar jullie mee bezig zijn, ervaar en leer je hoe een project wordt opgebouwd en gemanaged. We hanteren daarbij concrete, gebruiksvriendelijke, instrumenten.

Succesvol selecteren van nieuwe medewerkers – start 18 november 2021

Het selecteren van de juiste mensen voor elke functie is van essentieel belang. Een succesvol selectiebeleid leidt namelijk tot een succesvolle organisatie. In deze opleiding gaan we vanuit een praktijkgerichte insteek in op de verschillende fasen van een selectieprocedure en gaan we dieper in op hoe je de kans vergroot om de juiste keuze te maken.

Supervisie vertrouwenspersonen – start 15 oktober 2019

Een vertrouwenspersoon heeft een cruciale rol wanneer zich een concrete conflictsituatie of risico’s voordoen op de werkvloer. Op dat ogenblik neemt de vertrouwenspersoon een luisterende en informerende houding aan. De vertrouwenspersoon geeft advies en werkt aan oplossingen, maar dit vergt uiteraard de nodige kennis en vaardigheden. Deze supervisie geeft je de nodige theoretische kaders en reikt je ook de nodige handvaten aan om je verder te versterken in de rol van vertrouwenspersoon.

Update sociaal-juridische wetgeving voor lokale besturen – 26 oktober 2021

Vandaag de dag is werken op een personeelsdienst een hele uitdaging! Je wordt verondersteld op de hoogte te zijn van alle wijzigingen die zich voordoen op gebied van sociale wetgeving, RSZ en fiscaliteit. Maar de wetgeving verandert snel, wat de opvolging niet eenvoudig maakt en bovendien tijdrovend is. Na deze update-sessie ben je weer helemaal mee met de nieuwste ontwikkelingen op sociaal-juridisch vlak voor statutairen en contractuelen. Je krijgt een schat aan informatie die je niet meer zelf dient uit te zoeken of te lezen. Geïnterpreteerd, pragmatisch en op maat van een lokaal bestuur.

Update sociaal-juridische wetgeving voor lokale besturen – 4 maart 2021

Vandaag de dag is werken op een personeelsdienst een hele uitdaging! Je wordt verondersteld op de hoogte te zijn van alle wijzigingen die zich voordoen op gebied van sociale wetgeving, RSZ en fiscaliteit. Maar de wetgeving verandert snel, wat de opvolging niet eenvoudig maakt en bovendien tijdrovend is. Na deze update-sessie ben je weer helemaal mee met de nieuwste ontwikkelingen op sociaal-juridisch vlak voor statutairen en contractuelen. Je krijgt een schat aan informatie die je niet meer zelf dient uit te zoeken of te lezen. Geïnterpreteerd, pragmatisch en op maat van een lokaal bestuur.

HR en organisatie - Vonk organiseert ook de volgende opleidingen:


Aan de slag met personeelsbehoefteplanning

Met een personeelsbehoefteplan brengen we in kaart welke personeelsbehoefte (kwantitatief en kwalitatief) er bestaat om de doelen van de organisatie te bereiken. Het geeft je een overzicht van de medewerkers die je best aanwerft, wanneer je dat best doet en welke profielen het meest geschikt zijn voor jouw organisatie. Een personeelsbehoeftenplan bewijst zijn nut wanneer je een overzicht wil verkrijgen van de te ondernemen stappen om medewerkers met de meest geschikte talenten te hebben binnen je organisatie. Deze talenten kunnen in de organisatie aanwezig zijn, je kan ze ontwikkelen bij het bestaand personeel en je kan nieuwe talenten binnenhalen door een nieuwe aanwerving.

Aangifte sociale risico’s

Sta jij ook in voor het tijdig en correct invullen en aangeven van sociale documenten? In deze sessie leer je stap voor stap hoe je deze verschillende elektronische aangiftes correct uitvoert. Na deze sessie begrijp je nog beter waarom deze aangiftes zo belangrijk zijn en kan je vragen van medewerkers omtrent deze materie nog beter beantwoorden.

Arbeidsduur: Deeltijdse arbeid

Een lokaal bestuur dat deeltijdsen tewerkstelt, dient een aantal richtlijnen in acht te nemen. Enerzijds dienen de grenzen inzake deeltijdse arbeid te worden gerespecteerd. Deze grenzen verschillen naargelang de personeelscategorie waarin het personeelslid werkzaam is. Anderzijds gelden ook bepaalde formaliteiten inzake de arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement, het bijhouden van uurroosters, enz… In de opleiding ‘Deeltijdse arbeid’ maakt Els Meersseman je wegwijs in deze ingewikkelde materie zodat je gewapend bent bij een mogelijke inspectie en zodat je een goede planning kan maken en correcte inschatting van de kostprijs voor het tewerkstellen van deeltijdse personeelsleden.

Collegagroep diensthoofden externe poetsdiensten

Je bent verantwoordelijke van de externe poetsdienst van een sociale dienst van een lokaal bestuur (al dan niet via dienstencheques). Omdat er zoveel op je afkomt, ben je soms niet altijd perfect op de hoogte van de nieuwste wetgevingen, zit je vaak met vragen over communicatie met jouw poetshulpen … Je voelt de nood om ideeën uit te wisselen met collega’s van andere poetsdiensten over hoe je als leidinggevende omgaat met bepaalde problemen.

Collegagroep diensthoofden huishoudelijke hulp

Ben je verantwoordelijke voor de huishoudelijke hulpen van een sociale dienst? Heb je nood aan het uitwisselen van ervaringen? Kom dan naar deze collegagroep. Samen met collega's uit andere beesturen en onder begeleiding zoek je naar concreet toepasbare antwoorden op allerhande vragen (wetgeving, communicatie met jouw poetshulpen, ...)

Collegagroep leidinggevenden

Tijdens 4 bijeenkomsten per jaar kan je met collega's ervaringen uitwisselen wat betreft functioneren als leidinggevende. Een procesbegeleider leidt alles in goede banen.

Preventief omgaan met stress en burn-out voor leidinggevenden

Ben je leidinggevende en wil je bewuster omgaan met stress bij jezelf en je medewerkers? In deze opleiding leer je stress en de bijhorende signalen bewuster opmerken en begrijpen. Je stelt ook zelf een aantrekkelijk en haalbaar actieplan op voor een energievriendelijke werkplek voor jou en je team.

Preventief omgaan met stress en burn-out. Voor iedereen die stress de baas wil blijven

Ben je leidinggevenden of medewerker en wil je bewust(er) omgaan met stress bij jezelf en je medewerkers? Na deze opleiding ga je stress en de bijhorende signalen bewuster opmerken en begrijpen en kan je actief ingrijpen om stressoren te reduceren of om te vormen tot een aanvaardbaar en werkbaar niveau.

Preventief omgaan met stress en burnout voor leidinggevenden

Ben je leidinggevende en wil je bewuster omgaan met stress bij jezelf en je medewerkers? In deze opleiding leer je stress en de bijhorende signalen bewuster opmerken en begrijpen. Je stelt ook zelf een aantrekkelijk en haalbaar actieplan op voor een energievriendelijke werkplek voor jou en je team.

Traject informatieveiligheid

Vonk en V-ICT-OR bundelen de krachten om uw bestuur te begeleiden naar een informatieveiligheidsplan. We helpen u de eigen risico's te identificeren aan de hand van een risico- en maturiteitsmeeting, een eigen plan van aanpak op te stellen en een beleidsnota en informatieveiligheidsplan te maken.

Traject recht op feedback: hoe ontwikkel ik een nieuw systeem voor onze organisatie?

Het klassieke systeem van de tweejaarlijkse functionerings- en evaluatiecyclus is niet langer wettelijk verplicht. Vele besturen gaan op zoek naar een alternatief in het kader van het ‘recht op feedback’. Deze opleiding ‘traject recht op feedback’ is de ideale manier om te leren hoe een verandertraject vorm krijgt. We gaan samen met jou aan de slag, stellen de juiste vragen en begeleiden je bij het formuleren van een antwoord. Zo word je op weg gezet om tot een nieuw systeem te komen rond het geven van feedback en het evalueren. Inhoudelijk vertrekpunt is dagdagelijks motiveren en feedback geven als kern en remediëren waar nodig. We bieden geen strikt model aan, maar een modulair traject dat leidt tot een nieuw systeem op maat van jouw organisatie.

Uitzendkrachten bij lokale besturen: hoe ga je te werk?

Op 23 februari 2018 heeft de Vlaamse Regering definitief het licht op groen gezet om uitzendarbeid mogelijk te maken bij Vlaamse overheden en Vlaamse lokale besturen. Op 16 mei 2018 is het decreet in het Belgisch Staatsblad verschenen. Voortaan kunnen Vlaamse overheden en lokale besturen uitzendarbeid inschakelen. Tijdens deze opleiding verneem je wat deze nieuwe wetgeving nu concreet inhoudt voor jouw bestuur.

Vakantie

Ben je medewerker van een personeelsdienst die vakantiedagen en vakantiegeld correct moet kunnen berekenen? Na deze opleiding heb je per thema zowel zicht op de theoretische achtergrond als op de belangrijkste documenten en handleidingen. De nadruk ligt op het praktijkgerichte, ook bij de opfrissing van de regelgeving. Na deze sessie kan je aan de slag om het aantal vakantiedagen en het vakantiegeld correct te berekenen.

Workshop informatiebeveiliging

In dit digitale tijdperk zijn de informatiebeveiligingsrisico’s groot, reëel en alomtegenwoordig. Lokale besturen moeten zich hiertegen wapenen. In deze workshop bekijken we aan de hand van concrete cases welke informatiebeveiligingsrisico’s lokale besturen zoal lopen en wat je er preventief en reactief tegen kan beginnen De goede praktijken die Audit Vlaanderen tijdens de thema-audit informatiebeveiliging verzamelde, dienen daarbij als inspiratie.

Workshop leidraad organisatiebeheersing

Wil je zicht krijgen op de sterktes en zwaktes van je organisatie via een zelfevaluatie? Ben je nog zoekende naar een methodiek voor de interne omgevingsanalyse ter voorbereiding van het meerjarenplan 2020-2025? Een goede zelfevaluatie kan je ook helpen om na te gaan welke prioriteiten er zijn om de gemeentelijke en OCMW-organisatie te integreren. Tijdens deze workshop krijg je concrete handvaten om zelf aan de slag te gaan in jouw organisatie en projectmatig een zelfevaluatie uit te voeren. Daarnaast krijg je via praktijkvoorbeelden de ervaring van andere besturen mee. Ook de vaak voorkomende knelpunten en valkuilen bij het uitvoeren van een zelfevaluatie worden aangehaald, alsook tips om deze te vermijden.

Workshop preventief omgaan met stress en burnout

Ben je leidinggevenden of medewerker en wil je bewust(er) omgaan met stress bij jezelf en je medewerkers? Na deze opleiding ga je stress en de bijhorende signalen bewuster opmerken en begrijpen en kan je actief ingrijpen om stressoren te reduceren of om te vormen tot een aanvaardbaar en werkbaar niveau.

Workshop: Actualisatie organisatiebeheersing

Alle besturen implementeerden de afgelopen jaren een organisatiebeheersingssysteem, velen gebruikten daarvoor de leidraad van Audit Vlaanderen. Ondertussen is de leidraad geactualiseerd en trad het decreet lokaal bestuur en het besluit BBC 2020 in werking. In deze workshop verneem je welke invloed deze nieuwe regelgeving op het organisatiebeheersingssysteem heeft. Je hoort hoe je een goede zelfevaluatie maakt, want je systeem staat of valt daarmee.  Daarnaast reiken we je goede praktijken, methodieken en tools aan in deze workshop.

Workshop: Instroom van medewerkers: krijg zicht in de aanwerving en opvolging van (tijdelijke) arbeidskrachten

Wil je zicht krijgen op hoe je de dienstverlening kan garanderen (De continuïteit van de kinderopvang verzekeren? In alle omstandigheden een voldoende bezetting van je woonzorgcentrum organiseren of je technische dienst draaiende houden) en toch correct tijdelijke arbeidskrachten aanwerft? Neem deel aan de workshop van de thema-audit instroom om je kennis omtrent het aanwerven van medewerkers, meer specifiek in een tijdelijk arbeidscontract, en kennis omtrent de opvolging van tijdelijke contracten te verruimen. Aan de hand van een casus en kritische stellingen verken je de mogelijkheden, knelpunten en valkuilen bij het aanwerven van tijdelijke arbeidskrachten en de opvolging van deze medewerkers