Grondgebonden Zaken

Grondgebonden zaken - de volgende opleidingen gaan binnenkort van start:


Introductie omgeving – module 1 – planning RO – start 20 april 2021

Wil je een basiskennis over ruimtelijke planning verwerven, maar heb je nog geen specifieke ervaring? Tijdens deze opleiding maak je kennis met de verschillende planinstrumenten en leer je welke planinstrumenten je wanneer moet raadplegen.

Introductie omgeving – module 2 – vergunningen ruimtelijke ordening – 4 mei 2021

Tijdens deze opleiding verwerf je een basiskennis over ruimtelijke planning. Je hebt geen voorkennis of specifieke ervaring nodig.

Introductie omgeving – module 3 – Vergunningen milieu, natuur en kleinhandel – 11 mei 2021

Tijdens deze opleiding verwerf je een basiskennis over vergunningen milieu, natuur en handel. Je hebt geen voorkennis of specifieke ervaring nodig.

Introductie omgeving – module 4 – omgevingsvergunning (procedure) – 18 mei 2021

Deze module kadert in de opleiding omgeving en heeft tot doel een introductie en actualisatie te geven van de regelgeving Ruimtelijke ordening en milieu.

Introductie omgeving – module 5 – Handhaving ruimtelijke ordening – start 1 juni 2021

Tijdens deze opleiding verwerf je een basiskennis over vergunningen milieu, natuur en handel. Je hebt geen voorkennis of specifieke ervaring nodig.

Uitwisselingsoverleg handhavers milieu en RO -start 6 mei 2021

Als handhaving noodzakelijk is, blijkt het niet altijd zo evident. Wie kan wat doen? Welke wetgeving heb je om op te handhaven? Welke instrumenten heb je om mee te handhaven? Wat als een piste doodloopt? Welke keuzes maak je best? Hoe ga je hier beleidsmatig mee aan de slag? Hoe vermijd je procedurefouten?

Grondgebonden zaken- Vonk organiseert ook de volgende opleidingen:


Decreet gemeentewegen

Op deze studiedag leer je de achtergrond en de kernprincipes van het decreet kennen. Welke wijzigingen brengt dit mee voor de dagelijkse werking van de gemeenten en de provincie? De bevoegdheden tussen het gemeentelijke, provinciale en Vlaamse bestuursniveau verschuiven grondig. Hierbij gaat het zowel over procedures op het vlak van mobiliteit, vergunningen én ruimtelijk planning. Kortom, een must voor elke ambtenaar en/of beleidsverantwoordelijke die hiermee bezig is.

Eerste hulp bij omgevingsvergunning

De introductiecursus ruimtelijke ordening is niet meer. De snel evoluerende regelgeving en het omgevingsvergunningsdecreet hebben geleid tot een andere aanpak. Sedert 1 januari 2018 verlenen alle gemeenten vergunningen op basis van het omgevingsvergunningsdecreet. Deze opleiding laat je kennis maken met deze regelgeving en de correcte toepassing ervan. De opleiding richt zich in eerste instantie tot gemeentelijke medewerkers zonder specifieke vooropleiding die aan vergunningsprocedures werken.

Handhaving ruimtelijke ordening – module 1 – RO – Regelgeving

Op 1 maart trad het handhavingsdecreet omgeving in werking, waardoor de manier van handhaven binnen de regelgeving stedenbouw drastisch veranderd is. Mensen op het terrein hebben nood aan opleiding en vragen zich af: wat zijn exact onze bevoegdheden? Hoe en wanneer moeten wij nieuwe instrumenten inzetten? Hoe maken we correcte documenten? Welke procedures doorloopt een dossier? Er wordt gebruik gemaakt van de gelegenheid om ook even in te pikken op de omgevingsvergunning en de implicaties daarvan op de handhaving: hoe loopt de koppeling/ onlosmakelijk verbondenheid tussen milieu en RO? Kan iedereen nu alles vaststellen?, ...

Handhaving ruimtelijke ordening – module 2

Tijdens deze opleiding verwerf je goede kennis van de VCRO en de toepassing ervan.

Handhaving ruimtelijke ordening – module 3 – Vaststellen overtredingen RO als verbalisant

Tijdens deze opleiding leer je als verbalisant RO handhavingsdocumenten voor het vaststellen van overtredingen correct en volledig kunnen opstellen.

Handhaving ruimtelijke ordening – module 4 – Herstel vorderen als stedenbouwkundig inspecteur

Tijdens deze opleiding leer je als stedenbouwkundig inspecteur handhavingsdocumenten voor het bekomen van herstel correct en volledig opstellen en een herstelvordering schrijven.

Het Vlaams onteigeningsdecreet toegelicht

In deze opleiding krijg je inzicht in de nieuwe wetgeving, de procedure en de aanpak van de onteigening.

Introductie omgeving – module 1 – planning ruimtelijke ordening

Wil je een basiskennis over ruimtelijke planning verwerven, maar heb je nog geen specifieke ervaring? Tijdens deze opleiding maak je kennis met de verschillende planinstrumenten en leer je welke planinstrumenten je wanneer moet raadplegen.

Motiveren van bestuurshandelingen in ruimtelijke ordening

Ben je betrokken bij de besluitvorming van bestuurshandelingen op vlak van ruimtelijke ordening in een lokaal bestuur? Volg dan onze herwerkte opleiding die volledig werd aangepast aan de wetgeving omgevingsvergunning en de nieuwe codex ruimtelijke ordening.

Pachtwet

Word je als ambtenaar van een lokaal bestuur soms in de uitoefening van jouw functie met de pachtwet geconfronteerd? Tijdens deze opleiding verwerf je basiskennis in de achtergrond en samenstelling van de pachtwet en leer je hoe deze juist toe kunt passen in de praktijk.

Praktijksessie waterbehandeling

De dienst Minawa van de provincie West-Vlaanderen en VLAKWA organiseerden in het najaar van 2016 en in maart 2017 de opleiding ‘Rationeel watergebruik’. Na het succes van deze opleiding organiseren zij nu in samenwerking met Vonk een vervolgopleiding specifiek rond het thema 'waterbehandelsystemen'.

Rationeel watergebruik

In deze opleiding leer je de wateraudit uitvoeren aan de hand van een checklist. Je krijgt ook nuttige tips en besparingsmogelijkheden.

Ruimtelijke planning voor starters

Wil je een basiskennis ruimtelijke planning verwerven? In deze opleiding bekijken we de verschillende planinstrumenten en maken we kennis met het nieuwe instrument van beleidsplanning en beleidskaders. Je leert de juiste planinstrumenten raadplegen en de verhouding tussen de oude en de nieuwe planinstrumenten toepassen.

Ruimtelijke planning: update

Heb je reeds ervaring met ruimtelijke planning en wil je je kennis actualiseren? Na deze opleiding ken je de nieuwe procedure voor ruimtelijke uitvoeringsplannen en heb je inzicht in de nieuwe wetgeving rond beleidsplanning.