Grondgebonden Zaken

Grondgebonden zaken - de volgende opleidingen gaan binnenkort van start:


Eerste hulp bij omgevingsvergunning

De introductiecursus ruimtelijke ordening is niet meer. De snel evoluerende regelgeving en het omgevingsvergunningsdecreet hebben geleid tot een andere aanpak. Sedert 1 januari 2018 verlenen alle gemeenten vergunningen op basis van het omgevingsvergunningsdecreet. Deze opleiding laat je kennis maken met deze regelgeving en de correcte toepassing ervan. De opleiding richt zich in eerste instantie tot gemeentelijke medewerkers zonder specifieke vooropleiding die aan vergunningsprocedures werken.

Motiveren van bestuurshandelingen in ruimtelijke ordening – start 18 februari 2019

Ben je betrokken bij de besluitvorming van bestuurshandelingen op vlak van ruimtelijke ordening in een lokaal bestuur? Volg dan onze herwerkte opleiding die volledig werd aangepast aan de wetgeving omgevingsvergunning en de nieuwe codex ruimtelijke ordening.

Pachtwet – 4 april 2019

Word je als ambtenaar van een lokaal bestuur soms in de uitoefening van jouw functie met de pachtwet geconfronteerd? Tijdens deze opleiding verwerf je basiskennis in de achtergrond en samenstelling van de pachtwet en leer je hoe deze juist toe kunt passen in de praktijk.

Rationeel watergebruik

In deze opleiding leer je de wateraudit uitvoeren aan de hand van een checklist. Je krijgt ook nuttige tips en besparingsmogelijkheden.

Grondgebonden zaken- Vonk organiseert ook de volgende opleidingen:


Het Vlaams onteigeningsdecreet toegelicht

In deze opleiding krijg je inzicht in de nieuwe wetgeving, de procedure en de aanpak van de onteigening.

Praktijksessie waterbehandeling

De dienst Minawa van de provincie West-Vlaanderen en VLAKWA organiseerden in het najaar van 2016 en in maart 2017 de opleiding ‘Rationeel watergebruik’. Na het succes van deze opleiding organiseren zij nu in samenwerking met Vonk een vervolgopleiding specifiek rond het thema 'waterbehandelsystemen'.

Ruimtelijke planning voor starters

Wil je een basiskennis ruimtelijke planning verwerven? In deze opleiding bekijken we de verschillende planinstrumenten en maken we kennis met het nieuwe instrument van beleidsplanning en beleidskaders. Je leert de juiste planinstrumenten raadplegen en de verhouding tussen de oude en de nieuwe planinstrumenten toepassen.

Ruimtelijke planning: update

Heb je reeds ervaring met ruimtelijke planning en wil je je kennis actualiseren? Na deze opleiding ken je de nieuwe procedure voor ruimtelijke uitvoeringsplannen en heb je inzicht in de nieuwe wetgeving rond beleidsplanning.