Grondgebonden Zaken

Grondgebonden zaken - de volgende opleidingen gaan binnenkort van start:


Rationeel watergebruik 20 september 2018

In deze opleiding leer je de wateraudit uitvoeren aan de hand van een checklist. Je krijgt ook nuttige tips en besparingsmogelijkheden.

Grondgebonden zaken- Vonk organiseert ook de volgende opleidingen:


Het Vlaams onteigeningsdecreet toegelicht

In deze opleiding krijg je inzicht in de nieuwe wetgeving, de procedure en de aanpak van de onteigening.

Motiveren van bestuurshandelingen in ruimtelijke ordening

Ben je betrokken bij de besluitvorming van bestuurshandelingen op vlak van ruimtelijke ordening in een lokaal bestuur? Deze opleiding start met het uitdiepen van het theoretisch kader en de basiswetgeving. Al snel wordt de theorie aan de praktijk gekoppeld.

Praktijksessie waterbehandeling

De dienst Minawa van de provincie West-Vlaanderen en VLAKWA organiseerden in het najaar van 2016 en in maart 2017 de opleiding ‘Rationeel watergebruik’. Na het succes van deze opleiding organiseren zij nu in samenwerking met Vonk een vervolgopleiding specifiek rond het thema 'waterbehandelsystemen'.

Ruimtelijke planning voor starters

Wil je een basiskennis ruimtelijke planning verwerven? In deze opleiding bekijken we de verschillende planinstrumenten en maken we kennis met het nieuwe instrument van beleidsplanning en beleidskaders. Je leert de juiste planinstrumenten raadplegen en de verhouding tussen de oude en de nieuwe planinstrumenten toepassen.

Ruimtelijke planning: update

Heb je reeds ervaring met ruimtelijke planning en wil je je kennis actualiseren? Na deze opleiding ken je de nieuwe procedure voor ruimtelijke uitvoeringsplannen en heb je inzicht in de nieuwe wetgeving rond beleidsplanning.