Financiën

Financiën - de volgende opleidingen gaan binnenkort van start:


BTW: Autonome gemeentebedrijven en de BTW – 22 oktober 2018

Openbare besturen kiezen er voor om bepaalde activiteiten onder te brengen in een autonoom gemeentebedrijf. Deze AGB worden vaak opgericht om het recht op aftrek van de voorbelasting te kunnen uitoefenen. Deze opleiding geeft je inzicht in de Btw-regelgeving die op een autonoom gemeentebedrijf van toepassing is.

Debiteurenbeheer – 6 december 2018

In deze opleiding krijg je zicht op het belang van een goed debiteurenbeheer binnen de ruimere financiële rapportering. Je leert ook aan de hand van praktische toepassingen openstaande vorderingen op te volgen en rapporteringen op te maken. Centraal staat hoe je deze zaken in de praktijk moet aanpakken.

Eerste hulp bij omgevingsvergunning – start 17 september 2018

De introductiecursus ruimtelijke ordening is niet meer. De snel evoluerende regelgeving en het omgevingsvergunningsdecreet hebben geleid tot een andere aanpak. Sedert 1 januari 2018 verlenen alle gemeenten vergunningen op basis van het omgevingsvergunningsdecreet. Deze opleiding laat je kennis maken met deze regelgeving en de correcte toepassing ervan. De opleiding richt zich in eerste instantie tot gemeentelijke medewerkers zonder specifieke vooropleiding die aan vergunningsprocedures werken.

Vind Europese subsidies voor je project – start 22 oktober 2018

De competitie voor Europese projectfinanciering is groot. Om je slaagkansen voor een Europese projectaanvraag te verhogen, is een goed uitgewerkt projectvoorstel cruciaal. Provincie West-Vlaanderen (dienst EEIS) wil lokale besturen met Europese ambities ondersteunen. Daarom organiseert ze een reeks vormingen over het schrijven van Europese projectvoorstellen. Wil je weten wat er allemaal komt kijken bij het schrijven van een Europees projectvoorstel? Wil je de slaagkansen van je projectvoorstel vergroten?

Financiën - Vonk organiseert ook de volgende opleidingen:


Debiteurenbeheer

In deze opleiding krijg je zicht op het belang van een goed debiteurenbeheer binnen de ruimere financiële rapportering. Je leert ook aan de hand van praktische toepassingen openstaande vorderingen op te volgen en rapporteringen op te maken. Centraal staat hoe je deze zaken in de praktijk moet aanpakken.

Fiscaliteit

Wil je als gemeentelijke ambtenaar meer inzicht krijgen in de regelgeving gemeentelijke fiscaliteit en die ook kunnen toepassen volgens de geldende wetgeving? Tijdens deze praktische opleiding gaan we dieper in op de belastingscyclus. Na elke onderdeel volgen gerichte praktische oefeningen en/of een gevalstudie.

Infosessie BBC 2020

Na deze opleiding ben je perfect op de hoogte van de wijzigingen aan de regelgeving met betrekking tot BBC en kan je deze ook toepassen. Je bent klaar om te starten met de opmaak van de beleidsrapporten volgens het decreet over het lokaal bestuur en zijn uitvoeringsbesluiten met betrekking tot BBC. We bekijken ook de stappen die gezet moeten worden om te starten met BBC2020 in 2019 en tonen je de tools van ABB en waar je deze kan vinden.