Financiën

Financiën - de volgende opleidingen gaan binnenkort van start:


BBC 2020 – beleidsrapporten en boekhouding – 11 mei 2021

Een praktische toelichting voor wie inzicht wil verwerven in de opbouw van de beleidsrapporten.. We vertrekken vanuit de meest recente regelgeving (decreet lokaal bestuur en BBC 2020) en behandelen alle relevante documenten.

BTW in een lokaal bestuur- 16 september 2021

Btw voor lokale besturen, lijkt het ook voor jou een kluwen? Ondanks circulaires en FAQ’s blijven er in de praktijk nog heel wat vragen. In deze opleiding krijg je de antwoorden. Je leert wat btw voor een lokaal bestuur precies inhoudt, hoe je met de specifieke regels moet omgaan, welke optimalisaties er mogelijk zijn en welke btw-verplichtingen moeten worden nageleefd.

Debiteurenbeheer: gevorderden – 26 oktober 2021

In deze opleiding krijg je zicht op het belang van een goed debiteurenbeheer binnen de ruimere financiële rapportering. Je leert ook aan de hand van praktische toepassingen openstaande vorderingen op te volgen en rapporteringen op te maken. Centraal staat hoe je deze zaken in de praktijk moet aanpakken.

Fiscaliteit – start 20 april 2020

Werk je binnen een gemeente/stad en wil je inzicht krijgen in de regelgeving over gemeentelijke fiscaliteit? Dan is deze opleiding er voor jou. Je verneemt alles over de belastingcyclus en werkt elk thema concreet uit via praktische oefeningen en gevalstudies.

Fiscaliteit – start 20 april 2021

Werk je binnen een gemeente/stad en wil je inzicht krijgen in de regelgeving over gemeentelijke fiscaliteit? Dan is deze opleiding er voor jou. Je verneemt alles over de belastingcyclus en werkt elk thema concreet uit via praktische oefeningen en gevalstudies.

Financiën - Vonk organiseert ook de volgende opleidingen:


BBC 2020 – Bijzondere verrichtingen

Deze training gaat nader in op het boeken van bijzondere verrichtingen en eindejaarsverrichtingen.

BBC 2020 – Dagelijkse verrichtingen

Deze training gaat nader in op de praktische werking van de boekhouding, de ontvangsten- en uitgavencyclus, het transactiemoment en het boeken van de dagelijkse verrichtingen.

BBC 2020 – Dagelijkse verrichtingen

Deze training gaat nader in op de praktische werking van de boekhouding, de ontvangsten- en uitgavencyclus, het transactiemoment en het boeken van de dagelijkse verrichtingen.

BTW: Autonome gemeentebedrijven en de BTW

Openbare besturen kiezen er soms voor om bepaalde activiteiten onder te brengen in een autonoom gemeentebedrijf (AGB). Op die manier kan het recht op aftrek van de voorbelasting worden uitgeoefend. In deze opleiding leggen we jou het belang uit van de rechtsvorm, het BTW-statuut, de problematiek van de subsidies en krijg je inzicht in de BTW-regelgeving die op een autonoom gemeentebedrijf van toepassing is.

Debiteurenbeheer

In deze opleiding krijg je zicht op het belang van een goed debiteurenbeheer binnen de ruimere financiële rapportering. Je leert ook aan de hand van praktische toepassingen openstaande vorderingen op te volgen en rapporteringen op te maken. Centraal staat hoe je deze zaken in de praktijk moet aanpakken.

Fiscaliteit – Actualia

Tijdens deze opleiding schetsen we het algemeen wettelijk kader van de gemeentelijke fiscaliteit vanuit de omzendbrief. We geven een aantal praktische aandachtspunten mee voor het opstellen van belastingreglementen. We gaan ook in op een aantal specifieke belastingreglementen die voor West-Vlaamse besturen relevant zijn.

Hoe bouw je een werkende BBC-configuratie?

Deze opleiding laat je de dynamiek zien die een werkende BBC-configuratie straks nodig heeft en welke effecten de keuzes voor prioritaire acties en systeem van kredietbewaking hebben.

Infosessie BBC 2020

Na deze opleiding ben je perfect op de hoogte van de wijzigingen aan de regelgeving met betrekking tot BBC en kan je deze ook toepassen. Je bent klaar om te starten met de opmaak van de beleidsrapporten volgens het decreet over het lokaal bestuur en zijn uitvoeringsbesluiten met betrekking tot BBC. We bekijken ook de stappen die gezet moeten worden om te starten met BBC2020 in 2019 en tonen je de tools van ABB en waar je deze kan vinden.

Workshop – Kwetsbaarheid van het budgetbeheerproces

Audit Vlaanderen voerde meerdere forensische audits over het thema 'budgetbeheer' uit en stelde ook tijdens de thema-audit budgetbeheer vast dat het budgetbeheer een zeer kwetsbaar proces is voor onregelmatigheden. Aan de hand van een casus ontdek je de mogelijke risico's en beheersmaatregelen in de verschillende fasen van het budgetbeheerproces vanaf de intake tot de eventuele uitstroom van een cliënt.