Financiën

Financiën - de volgende opleidingen gaan binnenkort van start:


Aan de slag met BBC 2020 en de beleidsrapporten – 26 maart 2019

Een praktische toelichting voor wie inzicht wil verwerven in de opbouw van de beleidsrapporten.. We vertrekken vanuit de meest recente regelgeving (decreet lokaal bestuur en BBC 2020) en behandelen alle relevante documenten.

Debiteurenbeheer – 21 februari 2019

In deze opleiding krijg je zicht op het belang van een goed debiteurenbeheer binnen de ruimere financiële rapportering. Je leert ook aan de hand van praktische toepassingen openstaande vorderingen op te volgen en rapporteringen op te maken. Centraal staat hoe je deze zaken in de praktijk moet aanpakken.

Financiën - Vonk organiseert ook de volgende opleidingen:


BTW: Autonome gemeentebedrijven en de BTW

Openbare besturen kiezen er soms voor om bepaalde activiteiten onder te brengen in een autonoom gemeentebedrijf (AGB). Op die manier kan het recht op aftrek van de voorbelasting worden uitgeoefend. In deze opleiding leggen we jou het belang uit van de rechtsvorm, het BTW-statuut, de problematiek van de subsidies en krijg je inzicht in de BTW-regelgeving die op een autonoom gemeentebedrijf van toepassing is.

Fiscaliteit

Wil je als gemeentelijke ambtenaar meer inzicht krijgen in de regelgeving gemeentelijke fiscaliteit en die ook kunnen toepassen volgens de geldende wetgeving? Tijdens deze praktische opleiding gaan we dieper in op de belastingscyclus. Na elke onderdeel volgen gerichte praktische oefeningen en/of een gevalstudie.

Infosessie BBC 2020

Na deze opleiding ben je perfect op de hoogte van de wijzigingen aan de regelgeving met betrekking tot BBC en kan je deze ook toepassen. Je bent klaar om te starten met de opmaak van de beleidsrapporten volgens het decreet over het lokaal bestuur en zijn uitvoeringsbesluiten met betrekking tot BBC. We bekijken ook de stappen die gezet moeten worden om te starten met BBC2020 in 2019 en tonen je de tools van ABB en waar je deze kan vinden.