Burgerzaken

Burgerzaken - de volgende opleidingen gaan binnenkort van start:


Burgerzaken – Burgerlijke stand – najaar 2017

In deze opleiding komen de belangrijkste taken en procedures van ambtenaren van de burgerlijke stand aan bod. Verschillende docenten brengen in 5 vakken de nodige kennis en vaardigheden bij over afstamming, samenwonen & huwen, overlijden en begraven, Belg zijn en worden, en internationaal privaatrecht. Je volgt de opleiding als een geheel of je kiest voor één of meerdere losse vakken.

Valse papieren: fraude bij identiteitsdocumenten

Als je tijdens de uitvoering van jouw functie vaak in contact komt met officiële identiteitsdocumenten, dan ben jij een belangrijke schakel in het herkennen van fraude! Na deze opleiding ken je de meest courante veiligheden van de Belgische identiteitsdocumenten en kan je deze op echtheid controleren.

Verbaal agressieve klanten: Hoe ermee omgaan? – najaar 2017

Tijdens deze opleiding leer je: - klantgericht te handelen in een moeilijke situatie zonder de burger of zichzelf geweld aan te doen en - professioneel omgaan met burgers die zich verbaal agressief gedragen. De opleiding wordt op een bijzonder interactieve manier gegeven en vertrekt vanuit de ervaringen van de deelnemers zelf. Om de leereffecten te ondersteunen wordt een acteur ingeschakeld. Dankzij de acteur kan de intensiteit verhogen.

Verbaal agressieve klanten: Hoe voorkomen? – najaar 2017

Tijdens deze opleiding leren we: - welke verwachtingen klanten hebben en hoe we hieraan kunnen tegemoet komen - hoe belangrijk de juiste communicatie en gedrag zijn bij de omgang met de klant De opleiding wordt op een bijzonder interactieve manier gegeven. We vertrekken vanuit de eigen ervaringen van de deelnemers en bouwen hierop verder. We oefenen vaardigheden in.

Voor de opleiding burgerlijke stand kan er ook ingeschreven worden per dagdeel:


Burgerlijke stand – Afstamming (6 uur) – najaar 2017

Je krijgt inzicht in de belangrijkste afstammingsregels die door de burgerlijke stand moeten worden toegepast zodat je de burgers adequaat over alle aspecten van afstamming zal kunnen adviseren.

Burgerlijke stand – Belg zijn of worden (6 uur) – najaar 2017

Weten aan wie de Belgische nationaliteit kan worden toegekend en hoe. Inzicht krijgen in de taken van de ambtenaar van de burgerlijke stand en het Parket van de Procureur des Konings inzake nationaliteitsdossiers. Na de opleiding heb je een overzicht van de diverse vormen van wie Belg is en wie Belg kan worden en inzicht in de grote lijnen van die procedures.

Burgerlijke stand – Inleiding internationaal privaatrecht (6 uur) – najaar 2017

Je leert het Internationaal Privaatrecht kennen zodat je zelf aan de slag kunt met buitenlandse documenten en in staat zal zijn om na te gaan hoe je met internationale aspecten van familierelaties moet omgaan.

Burgerlijke stand – Overlijden-begraven (6 uur) – najaar 2017

Je leert de reglementering over begraafplaatsen en lijkbezorging kennen en je krijgt inzicht in het begraafplaatsenbeheer. Op die manier zal je de burgers correct kunnen te woord staan. We sluiten de sessie af met een bezoek aan het crematorium van Brugge.

Burgerzaken- Vonk organiseert ook de volgende opleidingen:


Burgerzaken – bevolking

Ben je werkzaam op de dienst burgerzaken en wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe wetgeving rond wonen, verhuizen, identiteit, vreemdelingen, rijbewijs, verkiezing en nog zoveel meer, dan sluit deze opleiding aan bij jouw behoefte.

Introductiepakket burgerzaken

Ben je nieuw op de dienst burgerzaken en wil je inzicht krijgen in de basisprincipes van het personen- en familierecht? Wil je meer weten over de bevoegdheden van een ambtenaar van de burgerlijke stand? Wil je burgers op een correcte manier te woord kunnen staan?