Burgerzaken

Burgerzaken - de volgende opleidingen gaan binnenkort van start:


Burgerzaken – Burgerlijke stand – start donderdag 3 oktober 2019

In deze opleiding komen de belangrijkste taken en procedures van ambtenaren van de burgerlijke stand aan bod. Verschillende docenten brengen in 5 vakken de nodige kennis en vaardigheden bij over afstamming, samenwonen & huwen, overlijden en begraven, Belg zijn en worden, en internationaal privaatrecht. Je volgt de opleiding als een geheel of je kiest voor één of meerdere losse vakken.

Valse papieren: fraude bij identiteitsdocumenten – 28 november 2019

Als je tijdens de uitvoering van jouw functie vaak in contact komt met officiële identiteitsdocumenten, dan ben jij een belangrijke schakel in het herkennen van fraude! Na deze opleiding ken je de meest courante veiligheden van de Belgische identiteitsdocumenten en kan je deze op echtheid controleren.

Voor de opleiding burgerlijke stand kan er ook ingeschreven worden per dagdeel:


Burgerlijke stand – Afstamming (6 uur) – start donderdag 3 oktober 2019

Je krijgt inzicht in de belangrijkste afstammingsregels die door de burgerlijke stand moeten worden toegepast zodat je de burgers adequaat over alle aspecten van afstamming zal kunnen adviseren.

Burgerlijke stand – Belg zijn of worden (6 uur) – dinsdag 22 oktober 2019

Weten aan wie de Belgische nationaliteit kan worden toegekend en hoe. Inzicht krijgen in de taken van de ambtenaar van de burgerlijke stand en het Parket van de Procureur des Konings inzake nationaliteitsdossiers. Na de opleiding heb je een overzicht van de diverse vormen van wie Belg is en wie Belg kan worden en inzicht in de grote lijnen van die procedures.

Burgerlijke stand – Inleiding internationaal privaatrecht (6 uur) – donderdag 17 oktober 2019

Je leert het Internationaal Privaatrecht kennen zodat je zelf aan de slag kunt met buitenlandse documenten en in staat zal zijn om na te gaan hoe je met internationale aspecten van familierelaties moet omgaan.

Burgerlijke stand – Overlijden-begraven (6 uur) – start donderdag 14 november 2019

Je leert de reglementering over begraafplaatsen en lijkbezorging kennen en je krijgt inzicht in het begraafplaatsenbeheer. Op die manier zal je de burgers correct kunnen te woord staan. We sluiten de sessie af met een bezoek aan het crematorium van Brugge.

Burgerlijke stand – Samenleven (6 uur) – start maandag 25 november 2019

Je leert de verschillende manieren van samenwonen en de vormvereisten en de te volgen procedures inzake huwelijk en wettelijke samenwoonst kennen. We helpen je ook op weg om de juiste procedures te volgen en relevant bronnenmateriaal terug te vinden.

Burgerzaken- Vonk organiseert ook de volgende opleidingen:


Bevolking – Identiteit

Na deze opleiding kan je burgers correct te woord staan i.v.m. de bestaande identiteitsdocumenten/bewijzen. Je krijgt inzicht in de voordelen en de verschillende toepassingen van de elektronische identiteitskaart.

Bevolking – Rijbewijzen

Tijdens de opleiding gaan we dieper in op de verschillende soorten rijbewijzen. Welke procedures zijn er voor het verkrijgen van een rijbewijs en wat is de rol van de gemeenten inzake het maken van rijbewijzen? Je leert ook de rijbewijsaanvragen online verwerken in Mercurius. Nadien kan je de burger op een correcte manier te woord staan.

Bevolking – Wonen en verhuizen

Tijdens deze opleiding focus je op de basisbegrippen inzake wonen en verhuizen (vb. hoofdverblijfplaats, ...). Je kan de burger op een correcte manier te woord staan door jouw kennis en begrip van de administratieve procedures.

Burgerzaken – bevolking

Ben je werkzaam op de dienst burgerzaken en wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe wetgeving rond wonen, verhuizen, identiteit, vreemdelingen, rijbewijs, verkiezing en nog zoveel meer, dan sluit deze opleiding aan bij jouw behoefte.

De gemeenteraadsverkiezingen 2018: een mogelijk draaiboek

Sta jij binnen jouw lokaal bestuur in voor het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen? Heb je nood aan richtlijnen en tips? Wil je een stappenplan uitwerken om alles vlot, tijdig en correct te laten verlopen? In deze opleiding overloop je alle fasen die hierbij komen kijken aan de hand van het draaiboek dat de spreker uitwerkte voor de gemeenteraadsverkiezingen in haar stad. Dit draaiboek is één mogelijk draaiboek en werkt misschien niet voor jouw gemeente of stad, maar kan wel inspiratie opleveren.

Introductiepakket burgerzaken

Ben je nieuw op de dienst burgerzaken en wil je inzicht krijgen in de basisprincipes van het personen- en familierecht? Wil je meer weten over de bevoegdheden van een ambtenaar van de burgerlijke stand? Wil je burgers op een correcte manier te woord kunnen staan?