Archiefbeheer

Archiefbeheer - de volgende opleidingen gaan binnenkort van start:


Archiefbeheer – instapcursus – start 4 oktober 2021

Ben je bezig met de voorbereiding op de archivering van documenten? Ben je momenteel of binnenkort in een archief tewerkgesteld? Tijdens deze opleiding verwerf je de nodige kennis van archiefregelgeving en archieforganisatie. Je krijgt inzicht in het belang van registratie, ordening, schoning en selectie. We brengen ook een bezoek aan het stadsarchief van Tielt en bekijken daar de archiefaanpak in de praktijk.

Digitaal archiveren: praktisch aan de slag – start 18 maart 2021

Ben jij verantwoordelijk voor het archiveren binnen jouw bestuur en wil je de juiste tools leren kennen om dit op een duurzame en digitale manier te doen? Dan is deze opleiding iets voor jou.

Leertraject opmaak calamiteitenplan voor archieven van lokale besturen – start 1 oktober 2019

In dit opleidingstraject van vijf dagen leer je een calamiteitenplan opmaken voor archieven van lokale besturen.

Archiefbeheer - Vonk organiseert ook de volgende opleidingen:


Archiefbeheer – Specialisatie

Werk je in een archiefdienst en heb je al de basisopleiding archief gevolgd of heb je reeds voldoende praktijkervaring? Tijdens deze opleiding verwerf je de kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om in een archiefdienst te werken.

Digitaal archiefbeheer

Je leert een digitaal archief aanleggen en beheren, met de nodige aandacht voor zowel mogelijkheden als valkuilen. We gebruiken daarbij een praktische tool.

Digitaal archiveren uit informatiesystemen: duurzaam bewaren van gegevens

Software evolueert en veroudert snel. De bewaartermijn van digitale informatie overstijgt al snel de levensduur van pakketten en informatiesystemen waarmee we digitale informatie aanmaken en beheren. Organisaties wisselen ook aan een snel tempo van softwarepakketten, terwijl het overzetten van gegevens tijdrovende, dure en risicovolle operaties blijven. Deze opleiding biedt je proactieve en retroactieve oplossingen aan voor het duurzaam archiveren van informatie en documenten uit informatiesystemen. De archiveringsoplossing richt zich in het bijzonder op het raadplegen van de informatie zonder dat hiervoor de oorspronkelijke softwareapplicaties nog nodig zijn. Hierbij wordt uitgegaan van een generieke digitale archiveringsoplossing, zoals een e-depot.

Intervisie archief thema integratie OCMW – Gemeente

De provinciale archiefdienst deed onder de West-Vlaamse archivarissen een bevraging over hoe zij hen best konden ondersteunen. Van hieruit kwam de vraag naar informatie en intervisie rond drie thema’s: de selectielijsten, integratie van het archief bij de integratie van ocmw en gemeente, en de digitale mappenstructuur. Deze opleiding betreft de intervisie omtrent de integratie van de archiefdiensten.

Intervisie archief thema selectie

De provinciale archiefdienst deed onder de West-Vlaamse archivarissen een bevraging over hoe zij hen best konden ondersteunen. Van hieruit kwam de vraag naar informatie en intervisie rond drie thema’s: de selectielijsten, integratie van het archief bij de integratie van ocmw en gemeente, en de digitale mappenstructuur. Deze opleiding betreft de intervisie omtrent de selectielijsten.