Kennisopleiding

Vonk organiseert kennisopleidingen rond de volgende thema's

Alle opleidingen op een rijtje

Kennisopleiding


Aan de slag met personeelsbehoefteplanning – start 22 januari 2019

Met een personeelsbehoefteplan brengen we in kaart welke personeelsbehoefte (kwantitatief en kwalitatief) er bestaat om de doelen van de organisatie te bereiken. Het geeft je een overzicht van de medewerkers die je best aanwerft, wanneer je dat best doet en welke profielen het meest geschikt zijn voor jouw organisatie. Een personeelsbehoeftenplan bewijst zijn nut wanneer je een overzicht wil verkrijgen van de te ondernemen stappen om medewerkers met de meest geschikte talenten te hebben binnen je organisatie. Deze talenten kunnen in de organisatie aanwezig zijn, je kan ze ontwikkelen bij het bestaand personeel en je kan nieuwe talenten binnenhalen door een nieuwe aanwerving.

Basisopleiding overheidsopdrachten – start 13 mei 2019

In deze opleiding leer je de wetgeving overheidsopdrachten kennen en leer je ze toepassen. Na het verklaren van begrippen komt de praktijk aan bod: de juiste procedure kiezen, een bestek opmaken, de informatie verwerken en een keuze maken, toezien op de uitvoering ...

Bereik meer publiek met je digitale nieuwsbrief – start 26 februari 2019

In je communicatiestrategie is een digitale nieuwsbrief een onontbeerlijke tool om het contact met je publiek te onderhouden. Maar hoe pak je het goed aan? En hoe zorg je ervoor dat je opvalt in de overvolle mailboxen van je abonnees?

Beter online communiceren over je evenementen – 7 mei 2019

Planning is alles als het over eventcommunicatie gaat. Maar op welke kanalen zet je best in? Hoe lang op voorhand begin je te communiceren? En hoe verhouden online en offline zicht tegenover elkaar? Na deze workshop ga je naar huis met een retroplanning voor je online communicatie.

Betere foto’s maken en bewerken voor je online kanalen – 24 januari 2019

Anno 2019 heeft quasi iedereen een smartphone. Foto’s nemen is dus nog nooit zo gemakkelijk geweest. Maar hoe neem je nu die ene perfecte foto? En hoe bewerk je die snel en gemakkelijk? Kan je op voorhand al zeggen welke foto wel of niet zal scoren op jouw online mediakanalen? Ja! En net dat gaan we leren in deze opleiding. We verliezen ook het wettelijke aspect van foto’s niet uit het oog. Je mag namelijk niet zomaar alles delen.

Collegagroep leidinggevenden – start 21 maart 2019

Tijdens 4 bijeenkomsten per jaar kan je met collega's ervaringen uitwisselen wat betreft functioneren als leidinggevende. Een procesbegeleider leidt alles in goede banen.

Collegagroep overheidsopdrachten -start 11 maart 2019

Tijdens 4 bijeenkomsten per jaar kan je met collega's uit andere besturen ervaringen uitwisselen wat betreft overheidsopdrachten voor administratieve diensten. Een procesbegeleider leidt alles in goede banen. Er wordt ook telkens een deskundige uitgenodigd om een centraal thema te bespreken. Dit thema wordt door de deelnemers gekozen.

Debiteurenbeheer – 21 februari 2019

In deze opleiding krijg je zicht op het belang van een goed debiteurenbeheer binnen de ruimere financiële rapportering. Je leert ook aan de hand van praktische toepassingen openstaande vorderingen op te volgen en rapporteringen op te maken. Centraal staat hoe je deze zaken in de praktijk moet aanpakken.

E-Procurement -13 juni 2019

Je leert alles over digitale overheidsaanbestedingen: Hoe beslis je om digitaal aan te besteden? Hoe plaats je een aanbesteding online? Hoe beslis je over de digitale offertes? Ook testen we de nodige applicaties praktisch uit.

Eerste hulp bij omgevingsvergunning

De introductiecursus ruimtelijke ordening is niet meer. De snel evoluerende regelgeving en het omgevingsvergunningsdecreet hebben geleid tot een andere aanpak. Sedert 1 januari 2018 verlenen alle gemeenten vergunningen op basis van het omgevingsvergunningsdecreet. Deze opleiding laat je kennis maken met deze regelgeving en de correcte toepassing ervan. De opleiding richt zich in eerste instantie tot gemeentelijke medewerkers zonder specifieke vooropleiding die aan vergunningsprocedures werken.

Introductiepakket burgerzaken – start 14 maart 2019

Ben je nieuw op de dienst burgerzaken en wil je inzicht krijgen in de basisprincipes van het personen- en familierecht? Wil je meer weten over de bevoegdheden van een ambtenaar van de burgerlijke stand? Wil je burgers op een correcte manier te woord kunnen staan?

Meer halen uit je Facebook pagina – start 4 juni 2019

6,6 miljoen Belgen zitten op Facebook. Een eigen pagina oprichten en berichten posten is niet zo moeilijk. Maar wat dan? Hoe ga je als stad, gemeente of organisatie de dialoog aan met je doelpubliek? Hoe promoot je je aanbod? En wat doe je met negatieve reacties?

Motiveren van bestuurshandelingen in ruimtelijke ordening – start 18 februari 2019

Ben je betrokken bij de besluitvorming van bestuurshandelingen op vlak van ruimtelijke ordening in een lokaal bestuur? Volg dan onze herwerkte opleiding die volledig werd aangepast aan de wetgeving omgevingsvergunning en de nieuwe codex ruimtelijke ordening.

Netwerken en personal branding met LinkedIn en andere sociale media – 22 januari 2019

LinkedIn en sociale media kunnen worden gebruikt om professionele connecties te leggen. Ook voor medewerkers uit lokale besturen kan het nuttig zijn om sociale media te gebruiken om te netwerken. Sociale media bieden een toegangspoort tot heel wat nieuws en informatie binnen lokale besturen. LinkedIn en andere sociale media netwerken geven de kans om de ‘personal brand’ te verhogen en aan kennisdeling te doen. In deze opleiding leer je hoe je kan starten met sociale media als netwerkkanaal.

Notuleren- start 4 juni 2019

Je leert in deze opleiding correct notuleren. We besteden aandacht aan de juiste onderdelen, de ondertekening, bewaring en andere procedures.

Opmaak sociale balans + GPMI – 23 april 2019

Als maatschappelijk werker van een OCMW die een hulpvraag krijgt, moet je een sociaal onderzoek uitvoeren. De sociale balans is een instrument dat jou als maatschappelijk werker hierin kan ondersteunen. Tevens kan de sociale balans als basis dienen voor het opstellen van een sociaal verslag en/of GPMI. Tijdens deze opleiding krijg je niet alleen een overzicht van de theorie. Je gaat ook effectief aan de slag met de sociale balans bij het verwerken van een case.

Overheidsopdrachten – elementaire beginselen – 18 februari 2019

Zoek je een eerste kennismaking met de wetgeving overheidsopdrachten? Heb je in jouw functie noties van de wetgeving overheidsopdrachten nodig maar moet je die niet zelf toepassen? Dan is deze opleiding iets voor jou!

Overheidsopdrachten – elementaire beginselen – 7 oktober 2019

Zoek je een eerste kennismaking met de wetgeving overheidsopdrachten? Heb je in jouw functie noties van de wetgeving overheidsopdrachten nodig maar moet je die niet zelf toepassen? Dan is deze opleiding iets voor jou!

Pachtwet – 4 april 2019

Word je als ambtenaar van een lokaal bestuur soms in de uitoefening van jouw functie met de pachtwet geconfronteerd? Tijdens deze opleiding verwerf je basiskennis in de achtergrond en samenstelling van de pachtwet en leer je hoe deze juist toe kunt passen in de praktijk.

Personeelsadministratie – Module 2: Arbeidsovereenkomsten – 22 januari 2019

Na het volgen van deze opleiding heb je per thema zowel zicht op de theoretische achtergrond als op de belangrijkste documenten en handelingen. De nadruk ligt op het praktijkgerichte. Na deze sessie kan je aan de slag bij opmaak en beëindiging van contracten.

Personeelsadministratie – Module 3: Loon en loonbeslag – 5 februari 2019

Deze opleiding stelt je in staat de nodige kennis op te doen om met meer inzicht vragen van je medewerkers over de loonbrief en loonbeslag correct te beantwoorden.

Personeelsadministratie – Module 4: Vakantie – 19 februari 2019

Na het volgen van deze opleiding heb je per thema zowel zicht op de theoretische achtergrond als op de belangrijkste documenten en handelingen. De nadruk ligt op het praktijkgerichte, ook bij de opfrissing van de regelgeving. Na deze sessie kan je aan de slag om het aantal vakantiedagen en het vakantiegeld correct te berekenen.

Personeelsadministratie – Module 5: Ziekte en re-integratie – 9 mei 2019

Deze opleiding stelt je in staat de nodige kennis op te doen om de personeelsadministratie met betrekking tot ziekte correct af te handelen.

Personeelsadministratie – Module 6: Arbeidsongevallen – 26 maart 2019

Na deze opleiding weet je welke ongevallen in aanmerking komen voor vergoeding, welke onkosten wel of niet vergoed worden, hoe een arbeidsongeval moet aangegeven worden, wat de rol en de verantwoordelijkheden zijn van de verschillende partijen en hoe de administratieve procedure verloopt.

Personeelsadministratie – Module 7: Zorgkrediet en thematische verloven – 23 april 2019

Na deze opleiding weet je hoe het systeem van het Vlaams Zorgkrediet voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector in elkaar steekt. Je leert welke verschillende vormen van thematische verloven er bestaan zodat je vragen van collega's en medewerkers kan beantwoorden en hen kan helpen met de nodige papieren.

Personeelsadministratie – Module 8: Pensioenen – 14 mei 2019

Jouw werknemers vertrouwen op hun personeelsdienst om deze laatste stap in hun loopbaan vlot, met kennis van zaken en tijdig te nemen. Deze opleiding stelt je in staat om een antwoord te formuleren op de meest voorkomende vragen en biedt je een overzicht van de na te leven formaliteiten.

Personeelsadministratie – start 8 januari 2019

Werk jij als medewerker op een personeelsdienst van een lokaal bestuur? En ben je recent in dienst gekomen of wil je jouw kennis bijschaven? Kom dan naar het opleidingstraject personeelsadministratie!

Preventief omgaan met stress en burn-out. Voor iedereen die stress de baas wil blijven

Ben je leidinggevenden of medewerker en wil je bewust(er) omgaan met stress bij jezelf en je medewerkers? Na deze opleiding ga je stress en de bijhorende signalen bewuster opmerken en begrijpen en kan je actief ingrijpen om stressoren te reduceren of om te vormen tot een aanvaardbaar en werkbaar niveau.

Projectmanagement: projectmatig werken voor startende projectmedewerkers – 31 januari 2019

Ben je pas betrokken bij een project? Of zit dat er in de toekomst aan te komen? Dan is deze opleiding iets voor jou! Je leert je op een praktijkgerichte manier het abc van het projectmatig werken kennen. Aan de hand van een project waar jullie mee bezig zijn ervaar en leer je hoe een project wordt opgebouwd en gemanaged. We hanteren daarbij concrete, gebruiksvriendelijke, instrumenten. We gaan in overleg met elkaar en stimuleren elkaar zo om verder te denken en bij te leren. Zo leer je het abc van projectmanagement: van idee tot rapportage.

Rationeel watergebruik

In deze opleiding leer je de wateraudit uitvoeren aan de hand van een checklist. Je krijgt ook nuttige tips en besparingsmogelijkheden.

Traject recht op feedback – start 7 mei 2019

Het klassieke systeem van de tweejaarlijkse functionerings- en evaluatiecyclus is niet meer verplicht. Vele besturen gaan op zoek naar een alternatief in het kader van het ‘recht op feedback’. Het traject recht op feedback is de ideale manier om te leren hoe een verandertraject in het kader van ‘recht op feedback’ vorm krijgt. We gaan samen met u aan de slag, stellen de juiste vragen en begeleiden u bij het formuleren van een antwoord. Zo wordt u op weg gezet om tot een nieuw systeem te komen rond het geven van feedback en het evalueren. Inhoudelijk vertrekpunt is dagdagelijks motiveren en feedback geven als kern en remediëren waar nodig. We bieden geen strikt model aan, maar een modulair traject dat leidt tot een nieuw systeem op maat van uw organisatie.

Update sociaal-juridische wetgeving voor lokale besturen – 28 februari 2019

Vandaag de dag is werken op een personeelsdienst een hele uitdaging! Je wordt verondersteld op de hoogte te zijn van alle wijzigingen die zich voordoen op gebied van sociale wetgeving, RSZ en fiscaliteit. Maar de wetgeving verandert snel, wat de opvolging niet eenvoudig maakt en bovendien tijdrovend is. Na deze update-sessie ben je weer helemaal mee met de nieuwste ontwikkelingen op sociaal-juridisch vlak voor statutairen en contractuelen. Je krijgt een schat aan informatie die je niet meer zelf dient uit te zoeken of te lezen. Geïnterpreteerd, pragmatisch en op maat van een lokaal bestuur.

Vind Europese subsidies voor je project – start 22 oktober 2018

De competitie voor Europese projectfinanciering is groot. Om je slaagkansen voor een Europese projectaanvraag te verhogen, is een goed uitgewerkt projectvoorstel cruciaal. Provincie West-Vlaanderen (dienst EEIS) wil lokale besturen met Europese ambities ondersteunen. Daarom organiseert ze een reeks vormingen over het schrijven van Europese projectvoorstellen. Wil je weten wat er allemaal komt kijken bij het schrijven van een Europees projectvoorstel? Wil je de slaagkansen van je projectvoorstel vergroten?

Vind Europese subsidies voor je project – start 25 maart 2019

De competitie voor Europese projectfinanciering is groot. Om je slaagkansen voor een Europese projectaanvraag te verhogen, is een goed uitgewerkt projectvoorstel cruciaal. Provincie West-Vlaanderen (dienst EEIS) wil lokale besturen met Europese ambities ondersteunen. Daarom organiseert ze een reeks vormingen over het schrijven van Europese projectvoorstellen. Wil je weten wat er allemaal komt kijken bij het schrijven van een Europees projectvoorstel? Wil je de slaagkansen van je projectvoorstel vergroten?

Workshop leidraad organisatiebeheersing

Wil je zicht krijgen op de sterktes en zwaktes van je organisatie via een zelfevaluatie? Ben je nog zoekende naar een methodiek voor de interne omgevingsanalyse ter voorbereiding van het meerjarenplan 2020-2025? Een goede zelfevaluatie kan je ook helpen om na te gaan welke prioriteiten er zijn om de gemeentelijke en OCMW-organisatie te integreren. Tijdens deze workshop krijg je concrete handvaten om zelf aan de slag te gaan in jouw organisatie en projectmatig een zelfevaluatie uit te voeren. Daarnaast krijg je via praktijkvoorbeelden de ervaring van andere besturen mee. Ook de vaak voorkomende knelpunten en valkuilen bij het uitvoeren van een zelfevaluatie worden aangehaald, alsook tips om deze te vermijden.