Kennisopleiding

Vonk organiseert kennisopleidingen rond de volgende thema's

Alle opleidingen op een rijtje

Kennisopleiding


Aangifte sociale risico’s – 23 juni 2020

Sta jij ook in voor het tijdig en correct invullen en aangeven van sociale documenten? In deze sessie leer je stap voor stap hoe je deze verschillende elektronische aangiftes correct uitvoert. Na deze sessie begrijp je nog beter waarom deze aangiftes zo belangrijk zijn en kan je vragen van medewerkers omtrent deze materie nog beter beantwoorden.

Basisopleiding overheidsopdrachten – start 4 mei 2020

In deze opleiding leer je de wetgeving overheidsopdrachten kennen en leer je ze toepassen. Na het verklaren van begrippen komt de praktijk aan bod: de juiste procedure kiezen, een bestek opmaken, de informatie verwerken en een keuze maken, toezien op de uitvoering ...

BBC 2020 – Beleidsrapporten en boekhouding – 5 mei 2020

Een praktische toelichting voor wie inzicht wil verwerven in de opbouw van de beleidsrapporten.. We vertrekken vanuit de meest recente regelgeving (decreet lokaal bestuur en BBC 2020) en behandelen alle relevante documenten.

BBC 2020 – Dagelijkse verrichtingen – 8 september 2020

Deze training gaat nader in op de praktische werking van de boekhouding, de ontvangsten- en uitgavencyclus, het transactiemoment en het boeken van de dagelijkse verrichtingen.

Beter online communiceren over je evenementen – 17 september 2020

Planning is alles als het over eventcommunicatie gaat. Maar op welke kanalen zet je best in? Hoe lang op voorhand begin je te communiceren? En hoe verhouden online en offline zicht tegenover elkaar? Na deze workshop ga je naar huis met een retroplanning voor je online communicatie.

Betere teksten schrijven voor je website – 28 januari 2020

Lezers op een beeldscherm scannen veel meer teksten en lezen tot 25% trager dan lezers op papier. En … ze klikken ook zo weer weg. Schrijven voor het beeldscherm vraagt dan ook om een andere opbouw en formulering. In deze opleiding leer je jouw teksten efficiënt, lezersgericht en aantrekkelijk te formuleren, zodat jouw teksten meer en intensiever worden gelezen.

Bevolking – Rijbewijzen – start 23 maart 2020

Tijdens de opleiding gaan we dieper in op de verschillende soorten rijbewijzen. Welke procedures zijn er voor het verkrijgen van een rijbewijs en wat is de rol van de gemeenten inzake het maken van rijbewijzen? Je leert ook de rijbewijsaanvragen online verwerken in Mercurius. Nadien kan je de burger op een correcte manier te woord staan.

Bevolking – Verkiezingen – start 27 april 2020

In deze opleiding verwerf je kennis van de staatsstructuur en de praktische organisatie van de verkiezingen. We bekijken ook wat de taken zijn van de gemeente inzake de organisatie van de verkiezingen.

Bevolking – Vreemdelingenwetgeving – start 18 mei 2020

Na het volgen van de opleiding ben je vertrouwd met de elementaire uitgangspunten van de Belgische en Europese verblijfswetgeving. Je hebt een overzicht van de diverse verblijfsprocedures en krijgt inzicht in de grote lijnen ervan. Je bent in staat om het relevante bronnenmateriaal terug te vinden

Bevolking – Wonen en verhuizen – 16 maart 2020

Tijdens deze opleiding focus je op de basisbegrippen inzake wonen en verhuizen (vb. hoofdverblijfplaats, ...). Je kan de burger op een correcte manier te woord staan door jouw kennis en begrip van de administratieve procedures.

Burgerlijke stand – Overlijden-begraven (6 uur) – start donderdag 14 november 2019

Je leert de reglementering over begraafplaatsen en lijkbezorging kennen en krijgt inzicht in het begraafplaatsenbeheer. Zo kan je de burgers correct te woord staan. We sluiten deze workshop af met een bezoek aan het crematorium van Brugge.

Burgerzaken – bevolking – start 2 maart 2020

Ben je werkzaam op de dienst burgerzaken en wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe wetgeving rond wonen, verhuizen, identiteit, vreemdelingen, rijbewijs, verkiezing en nog zoveel meer, schrijf je dan snel in voor deze opleiding!

Collegagroep diensthoofden burgerzaken – start 12 maart 2020

De School voor Bestuursrecht startte enige jaren geleden een collegagroep op voor diensthoofden en medewerkers burgerzaken. Na een grondige evaluatie van deze collegagroep, heeft Vonk een nieuw aanbod uitgewerkt om nog beter tegemoet te komen aan de noden van de besturen: enerzijds de inschrijving op jaarbasis om een hechte netwerk met engagement op te bouwen, anderzijds richt de collegagroep zich enkel naar diensthoofden, gezien de gelijkaardige verantwoordelijkheden en relevante thema’s die aan bod komen. Tijdens deze collegagroep leidt een procesbegeleider alles in goede banen. Er wordt ook telkens een deskundige uitgenodigd om een centraal thema te bespreken. Dit thema wordt door de deelnemers gekozen.

Decreet lokaal bestuur in vogelvlucht – 11 juni 2020

Sinds 1 januari 2019 is het decreet lokaal bestuur (DLB) in werking. Wil je kennis krijgen van de hoofdlijnen van dit decreet en zicht hebben op de nieuwigheden die dit brengt in vergelijking met het gemeentedecreet? Tijdens deze opleiding van een halve dag word je door het decreet lokaal bestuur gegidst en gewezen op de belangrijkste wijzigingen die het decreet met zich meebrengt.

Decreet lokaal bestuur: grondige studie: verdieping – start 8 oktober 2020

Tijdens acht halve dagen verwerf je een brede maar ook diepere kennis van het decreet lokaal bestuur. Zo krijg je een grondiger zicht op het dagelijks functioneren van een doorsnee Vlaamse stad/gemeente en OCMW (beiden zonder taalproblematiek en zonder districten) binnen het decretale van het decreet lokaal bestuur.

E-Procurement – 16 november 2020

In deze opleiding leer je alles over digitale overheidsaanbestedingen. Hoe beslis je om digitaal aan te besteden? Hoe plaats je een aanbesteding online? Hoe beslis je over de digitale offertes? Bovendien testen we de nodige applicaties praktisch uit.

Fiscaliteit – start 20 april 2020

Werk je binnen een gemeente/stad en wil je inzicht krijgen in de regelgeving over gemeentelijke fiscaliteit? Dan is deze opleiding er voor jou. Je verneemt alles over de belastingcyclus en werkt elk thema concreet uit via praktische oefeningen en gevalstudies.

Identiteitsfraude – 27 april 2021

Als je tijdens de uitvoering van jouw functie vaak in contact komt met officiële identiteitsdocumenten, dan ben jij een belangrijke schakel in het herkennen van fraude. Na deze opleiding ken je de meest courante veiligheden van de Belgische identiteitsdocumenten en heb je enkele tools voorhanden om deze op echtheid te controleren.

Intervisie animatieverantwoordelijken – start 10 oktober 2019

Tijdens deze vier bijeenkomsten per jaar kan je met animatieverantwoordelijken uit verschillende zorg- en welzijnsvoorzieningen ervaringen uitwisselen. Een procesbegeleider leidt alles in goede banen. Er worden twee algemene intervisiesessies en twee inhoudelijke sessies voorzien.

Intervisie beleidsverantwoordelijken regie buitenschoolse kinderopvang – start 17 maart 2020

Vanaf 1 januari 2021 treedt het decreet Buitenschoolse opvang en activiteiten in voege.Met deze intervisiesessies helpen we je op weg om met de nodige informatie om aan de slag te gaan, maar focussen we vooral ook op ervaringsuitwisseling tussen lokale besturen en het leren van elkaar. Deelnemers die reeds het Lerend Netwerk Regie van VVSG volgden, of aan het volgen zijn, zijn ook welkom op deze intervisie voor verdieping en uitwisseling.

Intervisie CDV – start 12 oktober 2020

Met deze intervisie willen we ondersteuning bieden aan de verantwoordelijken van DVC’s. Het programma wordt opgemaakt in samenspraak met de deelnemers. Er wordt 1 sessie opleiding voorzien rond thema’s die door de deelnemers zelf gekozen zijn. Daarnaast is er 1 sessie waarbij eigen cases worden behandeld.

Intervisie DVC

Met deze intervisie bieden we ondersteuning aan de verantwoordelijken van dagverzorgingscentra. Het programma wordt opgemaakt in samenspraak met de deelnemers. Er worden twee sessies opleiding voorzien rond thema's die door de deelnemers zelf gekozen zijn. Daarnaast zijn er twee sessies waarbij eigen cases worden behandeld.

Intervisie referentiepersonen dementie – start 20 april 2020

Deze opleiding richt zich op referentiepersonen dementie of personen die vaak rond dementie werken binnen het woonzorgcentrum. Via intervisie proberen we een antwoord te vinden op complexe casussen in een woonzorgcentrum

Introductie omgeving – module 1 – planning ruimtelijke ordening- start 21 januari 2020

Wil je een basiskennis over ruimtelijke planning verwerven, maar heb je nog geen specifieke ervaring? Tijdens deze opleiding maak je kennis met de verschillende planinstrumenten en leer je welke planinstrumenten je wanneer moet raadplegen.

Introductie omgeving – module 4 – Omgevingsvergunning – 13 februari 2020

Tijdens deze opleiding verwerf je een basiskennis over omgevingsvergunning. Je hebt geen voorkennis of specifieke ervaring nodig.

Introductiepakket burgerzaken – start dinsdag 10 november 2020

Ben je nieuw op de dienst burgerzaken en wil je inzicht krijgen in de basisprincipes van het personen- en familierecht? Wil je meer weten over de bevoegdheden van een ambtenaar van de burgerlijke stand? Wil je burgers op een correcte manier te woord kunnen staan?

Leertraject opmaak calamiteitenplan voor archieven van lokale besturen – start 1 oktober 2019

In dit opleidingstraject van vijf dagen leer je een calamiteitenplan opmaken voor archieven van lokale besturen.

Notuleren – start 23 april 2020

Je leert in deze opleiding correct notuleren. We besteden aandacht aan de juiste onderdelen, de ondertekening, bewaring en andere procedures.

Optimaliseer processen met lean – start 12 oktober 2020

Wil je efficiënter werken? Wil je meer tijd en energie overhouden? Wil je bij een fusie processen integreren? In deze opleiding van anderhalve dag maak je kennis met de basisprincipes van lean management en krijg je handige methodieken onder de knie om de processen in jouw organisatie te optimaliseren.

Origineler uit de hoek komen met Instagram – start 13 februari 2020

Je gebruikt al een tijdje Instagram met je gemeente, maar wil het strategischer, creatiever en planmatiger gebruiken? Tijdens deze verdiepingsdag bedienen we jou op je wenken! Je leert hoe je met Instagram creatieve formats bedenkt en hoe je die strategisch inplant voor een optimaal resultaat: een professioneel imago naar de buitenwereld toe.

Overheidsopdrachten – elementaire beginselen – 5 oktober 2020

Zoek je een eerste kennismaking met de wetgeving overheidsopdrachten? Heb je in jouw functie noties van de wetgeving overheidsopdrachten nodig maar moet je die niet zelf toepassen? Dan is deze opleiding iets voor jou!

Personeelsadministratie – Module 1: RPR en het breder kader – 24 april 2020

Tijdens deze opleiding verwerf je inzicht in de RPR. Welke informatie vinden we terug in de RPR en hoe vertaalt zich deze informatie naar de praktijk?

Personeelsadministratie – Module 2: Arbeidsovereenkomsten – 30 april 2020

Na het volgen van deze opleiding heb je per thema zowel zicht op de theoretische achtergrond als op de belangrijkste documenten en handelingen. De nadruk ligt op het praktijkgerichte. Na deze sessie kan je aan de slag bij opmaak en beëindiging van contracten.

Personeelsadministratie – Module 3: Arbeidsongevallen – 5 mei 2020

Na deze opleiding weet je welke ongevallen in aanmerking komen voor vergoeding, welke onkosten wel of niet vergoed worden, hoe een arbeidsongeval moet aangegeven worden, wat de rol en de verantwoordelijkheden zijn van de verschillende partijen en hoe de administratieve procedure verloopt.

Personeelsadministratie – Module 4: Loon & loonbeslag – 12 mei 2020

Deze opleiding stelt je in staat de nodige kennis op te doen om met meer inzicht vragen van je medewerkers over de loonbrief en loonbeslag correct te beantwoorden.

Personeelsadministratie – Module 5: Vakantie – 14 mei 2020

Na het volgen van deze opleiding heb je per thema zowel zicht op de theoretische achtergrond als op de belangrijkste documenten en handelingen. De nadruk ligt op het praktijkgerichte, ook bij de opfrissing van de regelgeving. Na deze sessie kan je aan de slag om het aantal vakantiedagen en het vakantiegeld correct te berekenen.

Personeelsadministratie – Module 6: Thematische verloven en zorgkrediet – start 28 mei 2020

Na deze opleiding weet je hoe het systeem van het Vlaams Zorgkrediet voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector in elkaar steekt. Je leert welke verschillende vormen van thematische verloven er bestaan zodat je vragen van collega's en medewerkers kan beantwoorden en hen kan helpen met de nodige papieren.

Personeelsadministratie – Module 7: Ziekte en re-integratie – 11 juni 2020

Deze opleiding stelt je in staat de nodige kennis op te doen om de personeelsadministratie met betrekking tot ziekte correct af te handelen.

Personeelsadministratie – Module 8: Pensioenen – 18 juni 2020

Jouw werknemers vertrouwen op hun personeelsdienst om deze laatste stap in hun loopbaan vlot, met kennis van zaken en tijdig te nemen. Deze opleiding stelt je in staat om een antwoord te formuleren op de meest voorkomende vragen en biedt je een overzicht van de na te leven formaliteiten.

Personeelsadministratie – start 24 april 2020

Werk jij als medewerker op een personeelsdienst van een lokaal bestuur? En ben je recent in dienst gekomen of wil je jouw kennis bijschaven? Kom dan naar het opleidingstraject personeelsadministratie! Je verneemt alles over RPR, arbeidsovereenomsten, arbeidsongevallen, loon en loonbeslag, vakantie, thematische verloven en zorgkrediet, ziekte en re-integratie en pensioenen!

Projectmanagement – start 9 november 2020

Ben je pas betrokken bij een project? Of zit dat er in de toekomst aan te komen? Dan is deze opleiding iets voor jou! Je leert op een praktijkgerichte manier het abc van het projectmatig werken kennen. Aan de hand van een project waar jullie mee bezig zijn, ervaar en leer je hoe een project wordt opgebouwd en gemanaged. We hanteren daarbij concrete, gebruiksvriendelijke, instrumenten.

Succesvol selecteren van nieuwe medewerkers – start 22 september 2020

Het selecteren van de juiste mensen voor elke functie is van essentieel belang. Een succesvol selectiebeleid leidt namelijk tot een succesvolle organisatie. In deze opleiding gaan we vanuit een praktijkgerichte insteek in op de verschillende fasen van een selectieprocedure en gaan we dieper in op hoe je de kans vergroot om de juiste keuze te maken.

Supervisie vertrouwenspersonen – start 15 oktober 2019

Een vertrouwenspersoon heeft een cruciale rol wanneer zich een concrete conflictsituatie of risico’s voordoen op de werkvloer. Op dat ogenblik neemt de vertrouwenspersoon een luisterende en informerende houding aan. De vertrouwenspersoon geeft advies en werkt aan oplossingen, maar dit vergt uiteraard de nodige kennis en vaardigheden. Deze supervisie geeft je de nodige theoretische kaders en reikt je ook de nodige handvaten aan om je verder te versterken in de rol van vertrouwenspersoon.

Supervisie vertrouwenspersonen – start 15 oktober 2020

Een vertrouwenspersoon heeft een cruciale rol wanneer zich een concrete conflictsituatie of risico’s voordoen op de werkvloer. Op dat ogenblik neemt de vertrouwenspersoon een luisterende en informerende houding aan. De vertrouwenspersoon geeft advies en werkt aan oplossingen, maar dit vergt uiteraard de nodige kennis en vaardigheden. Deze supervisie geeft je de nodige theoretische kaders en reikt je ook de nodige handvaten aan om je verder te versterken in de rol van vertrouwenspersoon.

Traject recht op feedback: hoe ontwikkel ik een nieuw systeem voor onze organisatie? – start 7 mei 2020

Het klassieke systeem van de tweejaarlijkse functionerings- en evaluatiecyclus is niet langer wettelijk verplicht. Vele besturen gaan op zoek naar een alternatief in het kader van het ‘recht op feedback’. Deze opleiding ‘traject recht op feedback’ is de ideale manier om te leren hoe een verandertraject vorm krijgt. We gaan samen met jou aan de slag, stellen de juiste vragen en begeleiden je bij het formuleren van een antwoord. Zo word je op weg gezet om tot een nieuw systeem te komen rond het geven van feedback en het evalueren. Inhoudelijk vertrekpunt is dagdagelijks motiveren en feedback geven als kern en remediëren waar nodig. We bieden geen strikt model aan, maar een modulair traject dat leidt tot een nieuw systeem op maat van jouw organisatie.

Trefmoment coördinatoren centra voor dagverzorging – 18 februari 2020

Met dit extra trefmoment willen we inspelen op de huidige actualiteit en de wijzigingen in het woorzorgdecreet, met specifieke focus op de centra voor dagverzorging.

Update sociaal-juridische wetgeving voor lokale besturen – 22 september 2020

Vandaag de dag is werken op een personeelsdienst een hele uitdaging! Je wordt verondersteld op de hoogte te zijn van alle wijzigingen die zich voordoen op gebied van sociale wetgeving, RSZ en fiscaliteit. Maar de wetgeving verandert snel, wat de opvolging niet eenvoudig maakt en bovendien tijdrovend is. Na deze update-sessie ben je weer helemaal mee met de nieuwste ontwikkelingen op sociaal-juridisch vlak voor statutairen en contractuelen. Je krijgt een schat aan informatie die je niet meer zelf dient uit te zoeken of te lezen. Geïnterpreteerd, pragmatisch en op maat van een lokaal bestuur.

Update sociaal-juridische wetgeving voor lokale besturen – 25 juni 2020

Vandaag de dag is werken op een personeelsdienst een hele uitdaging! Je wordt verondersteld op de hoogte te zijn van alle wijzigingen die zich voordoen op gebied van sociale wetgeving, RSZ en fiscaliteit. Maar de wetgeving verandert snel, wat de opvolging niet eenvoudig maakt en bovendien tijdrovend is. Na deze update-sessie ben je weer helemaal mee met de nieuwste ontwikkelingen op sociaal-juridisch vlak voor statutairen en contractuelen. Je krijgt een schat aan informatie die je niet meer zelf dient uit te zoeken of te lezen. Geïnterpreteerd, pragmatisch en op maat van een lokaal bestuur.

Video maken met je smartphone – 30 april 2020

Vandaag kan je met eenvoudige middelen je smartphone omtoveren tot een film- en montagetoestel. In deze workshop leer je met jouw smartphone professionele opnames maken en deze nadien monteren tot een wervend videoverhaal. Je krijgt heel wat instrumenten aangereikt om als mobiele reporter leuke videoverhalen te vertellen.

Vind Europese subsidies voor je project – start 19 oktober 2020

De competitie voor Europese projectfinanciering is groot. Om je slaagkansen voor een Europese projectaanvraag te verhogen, is een goed uitgewerkt projectvoorstel cruciaal. Provincie West-Vlaanderen (dienst EEIS) wil lokale besturen met Europese ambities ondersteunen. Daarom organiseert ze een reeks vormingen over het schrijven van Europese projectvoorstellen. Wil je weten wat er allemaal komt kijken bij het schrijven van een Europees projectvoorstel? Wil je de slaagkansen van je projectvoorstel vergroten?