Kennisopleiding

Vonk organiseert kennisopleidingen rond de volgende thema's

Alle opleidingen op een rijtje

Kennisopleiding


Aan de slag met BBC 2020 en de beleidsrapporten – 26 maart 2019

Een praktische toelichting voor wie inzicht wil verwerven in de opbouw van de beleidsrapporten.. We vertrekken vanuit de meest recente regelgeving (decreet lokaal bestuur en BBC 2020) en behandelen alle relevante documenten.

Basisopleiding overheidsopdrachten – start 13 mei 2019

In deze opleiding leer je de wetgeving overheidsopdrachten kennen en leer je ze toepassen. Na het verklaren van begrippen komt de praktijk aan bod: de juiste procedure kiezen, een bestek opmaken, de informatie verwerken en een keuze maken, toezien op de uitvoering ...

Bereik meer publiek met je digitale nieuwsbrief – start 26 februari 2019

In je communicatiestrategie is een digitale nieuwsbrief een onontbeerlijke tool om het contact met je publiek te onderhouden. Maar hoe pak je het goed aan? En hoe zorg je ervoor dat je opvalt in de overvolle mailboxen van je abonnees?

Beter online communiceren over je evenementen – 7 mei 2019

Planning is alles als het over eventcommunicatie gaat. Maar op welke kanalen zet je best in? Hoe lang op voorhand begin je te communiceren? En hoe verhouden online en offline zicht tegenover elkaar? Na deze workshop ga je naar huis met een retroplanning voor je online communicatie.

Collegagroep leidinggevenden – start 21 maart 2019

Tijdens 4 bijeenkomsten per jaar kan je met collega's ervaringen uitwisselen wat betreft functioneren als leidinggevende. Een procesbegeleider leidt alles in goede banen.

Collegagroep overheidsopdrachten – start 11 maart 2019

Tijdens 4 bijeenkomsten per jaar kan je met collega's uit andere besturen ervaringen uitwisselen wat betreft overheidsopdrachten voor administratieve diensten. Een procesbegeleider leidt alles in goede banen. Er wordt ook telkens een deskundige uitgenodigd om een centraal thema te bespreken. Dit thema wordt door de deelnemers gekozen.

Debiteurenbeheer – 21 februari 2019

In deze opleiding krijg je zicht op het belang van een goed debiteurenbeheer binnen de ruimere financiële rapportering. Je leert ook aan de hand van praktische toepassingen openstaande vorderingen op te volgen en rapporteringen op te maken. Centraal staat hoe je deze zaken in de praktijk moet aanpakken.

E-Procurement -13 juni 2019

Je leert alles over digitale overheidsaanbestedingen: Hoe beslis je om digitaal aan te besteden? Hoe plaats je een aanbesteding online? Hoe beslis je over de digitale offertes? Ook testen we de nodige applicaties praktisch uit.

Handhaving ruimtelijke ordening – module 1 – RO – Regelgeving – start 7 mei 2019

Op 1 maart trad het handhavingsdecreet omgeving in werking, waardoor de manier van handhaven binnen de regelgeving stedenbouw drastisch veranderd is. Mensen op het terrein hebben nood aan opleiding en vragen zich af: wat zijn exact onze bevoegdheden? Hoe en wanneer moeten wij nieuwe instrumenten inzetten? Hoe maken we correcte documenten? Welke procedures doorloopt een dossier? Er wordt gebruik gemaakt van de gelegenheid om ook even in te pikken op de omgevingsvergunning en de implicaties daarvan op de handhaving: hoe loopt de koppeling/ onlosmakelijk verbondenheid tussen milieu en RO? Kan iedereen nu alles vaststellen?, ...

Handhaving ruimtelijke ordening – module 2 – 21 mei 2019

Tijdens deze opleiding verwerf je goede kennis van de VCRO en de toepassing ervan.

Handhaving ruimtelijke ordening – module 3 – Vaststellen overtredingen RO als verbalisant – 28 mei 2019

Tijdens deze opleiding leer je als verbalisant RO handhavingsdocumenten voor het vaststellen van overtredingen correct en volledig kunnen opstellen.

Handhaving ruimtelijke ordening – module 4 – Herstel vorderen als stedenbouwkundig inspecteur – 4 juni 2019

Tijdens deze opleiding leer je als stedenbouwkundig inspecteur handhavingsdocumenten voor het bekomen van herstel correct en volledig opstellen en een herstelvordering schrijven.

Introductiepakket burgerzaken – start 14 maart 2019

Ben je nieuw op de dienst burgerzaken en wil je inzicht krijgen in de basisprincipes van het personen- en familierecht? Wil je meer weten over de bevoegdheden van een ambtenaar van de burgerlijke stand? Wil je burgers op een correcte manier te woord kunnen staan?

Meer halen uit je Facebook pagina – start 4 juni 2019

6,6 miljoen Belgen zitten op Facebook. Een eigen pagina oprichten en berichten posten is niet zo moeilijk. Maar wat dan? Hoe ga je als stad, gemeente of organisatie de dialoog aan met je doelpubliek? Hoe promoot je je aanbod? En wat doe je met negatieve reacties?

Notuleren- start 4 juni 2019

Je leert in deze opleiding correct notuleren. We besteden aandacht aan de juiste onderdelen, de ondertekening, bewaring en andere procedures.

Opmaak sociale balans + GPMI – 23 april 2019

Als maatschappelijk werker van een OCMW die een hulpvraag krijgt, moet je een sociaal onderzoek uitvoeren. De sociale balans is een instrument dat jou als maatschappelijk werker hierin kan ondersteunen. Tevens kan de sociale balans als basis dienen voor het opstellen van een sociaal verslag en/of GPMI. Tijdens deze opleiding krijg je niet alleen een overzicht van de theorie. Je gaat ook effectief aan de slag met de sociale balans bij het verwerken van een case.

Optimaliseer processen met lean – start 14 oktober 2019

In deze opleiding leer je hoe je lean kan toepassen in de werkomgeving om zo efficiënter te kunnen werken. We maken een mix van theorie en oefeningen, zodat de kennis optimaal geïntegreerd wordt en resulteert in een vaardigheid en attitude die kan toegepast worden op de verbetering van de dienstverlening.

Overheidsopdrachten – elementaire beginselen – 18 februari 2019

Zoek je een eerste kennismaking met de wetgeving overheidsopdrachten? Heb je in jouw functie noties van de wetgeving overheidsopdrachten nodig maar moet je die niet zelf toepassen? Dan is deze opleiding iets voor jou!

Overheidsopdrachten – elementaire beginselen – 7 oktober 2019

Zoek je een eerste kennismaking met de wetgeving overheidsopdrachten? Heb je in jouw functie noties van de wetgeving overheidsopdrachten nodig maar moet je die niet zelf toepassen? Dan is deze opleiding iets voor jou!

Pachtwet – 4 april 2019

Word je als ambtenaar van een lokaal bestuur soms in de uitoefening van jouw functie met de pachtwet geconfronteerd? Tijdens deze opleiding verwerf je basiskennis in de achtergrond en samenstelling van de pachtwet en leer je hoe deze juist toe kunt passen in de praktijk.

Personeelsadministratie – Module 3: Loon en loonbeslag – 5 februari 2019

Deze opleiding stelt je in staat de nodige kennis op te doen om met meer inzicht vragen van je medewerkers over de loonbrief en loonbeslag correct te beantwoorden.

Personeelsadministratie – Module 4: Vakantie – 19 februari 2019

Na het volgen van deze opleiding heb je per thema zowel zicht op de theoretische achtergrond als op de belangrijkste documenten en handelingen. De nadruk ligt op het praktijkgerichte, ook bij de opfrissing van de regelgeving. Na deze sessie kan je aan de slag om het aantal vakantiedagen en het vakantiegeld correct te berekenen.

Personeelsadministratie – Module 5: Ziekte en re-integratie – 9 mei 2019

Deze opleiding stelt je in staat de nodige kennis op te doen om de personeelsadministratie met betrekking tot ziekte correct af te handelen.

Personeelsadministratie – Module 6: Arbeidsongevallen – 26 maart 2019

Na deze opleiding weet je welke ongevallen in aanmerking komen voor vergoeding, welke onkosten wel of niet vergoed worden, hoe een arbeidsongeval moet aangegeven worden, wat de rol en de verantwoordelijkheden zijn van de verschillende partijen en hoe de administratieve procedure verloopt.

Personeelsadministratie – Module 7: Zorgkrediet en thematische verloven – 23 april 2019

Na deze opleiding weet je hoe het systeem van het Vlaams Zorgkrediet voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector in elkaar steekt. Je leert welke verschillende vormen van thematische verloven er bestaan zodat je vragen van collega's en medewerkers kan beantwoorden en hen kan helpen met de nodige papieren.

Personeelsadministratie – Module 8: Pensioenen – 14 mei 2019

Jouw werknemers vertrouwen op hun personeelsdienst om deze laatste stap in hun loopbaan vlot, met kennis van zaken en tijdig te nemen. Deze opleiding stelt je in staat om een antwoord te formuleren op de meest voorkomende vragen en biedt je een overzicht van de na te leven formaliteiten.

Personeelsadministratie – start 8 januari 2019

Werk jij als medewerker op een personeelsdienst van een lokaal bestuur? En ben je recent in dienst gekomen of wil je jouw kennis bijschaven? Kom dan naar het opleidingstraject personeelsadministratie!

Succesvol selecteren van nieuwe medewerkers – start 3 december 2019

Eens succesvol selectiebeleid leidt tot een succesvolle organisatie. Het selecteren van de juiste mensen voor elke functie is van essentieel belang. Maar hoe pak je dit nu juist aan? In deze opleiding gaan we vanuit een praktijkgerichte insteek in op de verschillende fasen van een selectieprocedure en gaan we dieper in op hoe je de kans vergroot om de juiste keuze te maken.

Traject recht op feedback – start 7 mei 2019

Het klassieke systeem van de tweejaarlijkse functionerings- en evaluatiecyclus is niet meer verplicht. Vele besturen gaan op zoek naar een alternatief in het kader van het ‘recht op feedback’. Het traject recht op feedback is de ideale manier om te leren hoe een verandertraject in het kader van ‘recht op feedback’ vorm krijgt. We gaan samen met u aan de slag, stellen de juiste vragen en begeleiden u bij het formuleren van een antwoord. Zo wordt u op weg gezet om tot een nieuw systeem te komen rond het geven van feedback en het evalueren. Inhoudelijk vertrekpunt is dagdagelijks motiveren en feedback geven als kern en remediëren waar nodig. We bieden geen strikt model aan, maar een modulair traject dat leidt tot een nieuw systeem op maat van uw organisatie.

Update sociaal-juridische wetgeving voor lokale besturen – 28 februari 2019

Vandaag de dag is werken op een personeelsdienst een hele uitdaging! Je wordt verondersteld op de hoogte te zijn van alle wijzigingen die zich voordoen op gebied van sociale wetgeving, RSZ en fiscaliteit. Maar de wetgeving verandert snel, wat de opvolging niet eenvoudig maakt en bovendien tijdrovend is. Na deze update-sessie ben je weer helemaal mee met de nieuwste ontwikkelingen op sociaal-juridisch vlak voor statutairen en contractuelen. Je krijgt een schat aan informatie die je niet meer zelf dient uit te zoeken of te lezen. Geïnterpreteerd, pragmatisch en op maat van een lokaal bestuur.

Vind Europese subsidies voor je project – start 25 maart 2019

De competitie voor Europese projectfinanciering is groot. Om je slaagkansen voor een Europese projectaanvraag te verhogen, is een goed uitgewerkt projectvoorstel cruciaal. Provincie West-Vlaanderen (dienst EEIS) wil lokale besturen met Europese ambities ondersteunen. Daarom organiseert ze een reeks vormingen over het schrijven van Europese projectvoorstellen. Wil je weten wat er allemaal komt kijken bij het schrijven van een Europees projectvoorstel? Wil je de slaagkansen van je projectvoorstel vergroten?