Kennisopleiding

Vonk organiseert kennisopleidingen rond de volgende thema's

Alle opleidingen op een rijtje

Kennisopleiding


Aan de slag met personeelsbehoefteplanning – start 2 oktober 2018

Met een personeelsbehoefteplan brengen we in kaart welke personeelsbehoefte (kwantitatief en kwalitatief) er bestaat om de doelen van de organisatie te bereiken. Het geeft je een overzicht van de medewerkers die je best aanwerft, wanneer je dat best doet en welke profielen het meest geschikt zijn voor jouw organisatie. Een personeelsbehoeftenplan bewijst zijn nut wanneer je een overzicht wil verkrijgen van de te ondernemen stappen om medewerkers met de meest geschikte talenten te hebben binnen je organisatie. Deze talenten kunnen in de organisatie aanwezig zijn, je kan ze ontwikkelen bij het bestaand personeel en je kan nieuwe talenten binnenhalen door een nieuwe aanwerving.

Aangifte Sociale Risico’s – maandag 5 november 2018

Sta jij ook in voor het tijdig en correct invullen en aangeven van sociale documenten? In deze sessie leer je stap voor stap hoe je deze verschillende elektronische aangiftes correct uitvoert. Na deze sessie begrijp je nog beter waarom deze aangiftes zo belangrijk zijn en kan je vragen van medewerkers omtrent deze materie nog beter beantwoorden.

Archiefbeheer – instapcursus – start 1 oktober 2018

Ben je bezig met de voorbereiding op de archivering van documenten? Ben je momenteel of binnenkort in een archief tewerkgesteld? Tijdens deze opleiding verwerf je de nodige kennis van archiefregelgeving en archieforganisatie. Je krijgt inzicht in het belang van registratie, ordening, schoning en selectie. We brengen ook een bezoek aan het stadsarchief van Tielt en bekijken daar de archiefaanpak in de praktijk.

Basisopleiding overheidsopdrachten – start dinsdag 6 november 2018

In deze opleiding leer je de wetgeving overheidsopdrachten kennen en leer je ze toepassen. Na het verklaren van begrippen komt de praktijk aan bod: de juiste procedure kiezen, een bestek opmaken, de informatie verwerken en een keuze maken, toezien op de uitvoering ...

BTW: Autonome gemeentebedrijven en de BTW – 22 oktober 2018

Openbare besturen kiezen er voor om bepaalde activiteiten onder te brengen in een autonoom gemeentebedrijf. Deze AGB worden vaak opgericht om het recht op aftrek van de voorbelasting te kunnen uitoefenen. Deze opleiding geeft je inzicht in de Btw-regelgeving die op een autonoom gemeentebedrijf van toepassing is.

De installatievergadering – maandag 19 november 2018

Het verhaal van de lokale verkiezingen eindigt niet bij de afkondiging van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens deze opleiding geven we aan de hand van de agenda van de installatievergadering een overzicht van de punten die op de eerste zitting van de nieuwe gemeenteraad moeten worden behandeld.

De installatievergadering – woensdag 7 november 2018

Het verhaal van de lokale verkiezingen eindigt niet bij de afkondiging van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens deze opleiding geven we aan de hand van de agenda van de installatievergadering een overzicht van de punten die op de eerste zitting van de nieuwe gemeenteraad moeten worden behandeld.

De meerwaarde van feedback: Functionering- en evaluatiegesprekken – start 16 oktober 2018

In deze tweedaagse opleiding leer je hoe je een goed plannings-, functionerings- en evaluatiegesprek voert. Daarbij wordt aandacht besteed aan het formuleren van feedback op een constructieve manier. Tevens wordt nagegaan hoe je jezelf en jouw medewerker kan voorbereiden op deze gesprekken.

Debiteurenbeheer – 6 december 2018

In deze opleiding krijg je zicht op het belang van een goed debiteurenbeheer binnen de ruimere financiële rapportering. Je leert ook aan de hand van praktische toepassingen openstaande vorderingen op te volgen en rapporteringen op te maken. Centraal staat hoe je deze zaken in de praktijk moet aanpakken.

Digitaal archiveren uit informatiesystemen: duurzaam bewaren van gegevens – 23 oktober 2018

Software evolueert en veroudert snel. De bewaartermijn van digitale informatie overstijgt al snel de levensduur van pakketten en informatiesystemen waarmee we digitale informatie aanmaken en beheren. Organisaties wisselen ook aan een snel tempo van softwarepakketten, terwijl het overzetten van gegevens tijdrovende, dure en risicovolle operaties blijven. Deze opleiding biedt je proactieve en retroactieve oplossingen aan voor het duurzaam archiveren van informatie en documenten uit informatiesystemen. De archiveringsoplossing richt zich in het bijzonder op het raadplegen van de informatie zonder dat hiervoor de oorspronkelijke softwareapplicaties nog nodig zijn. Hierbij wordt uitgegaan van een generieke digitale archiveringsoplossing, zoals een e-depot.

Eerste hulp bij omgevingsvergunning – start 17 september 2018

De introductiecursus ruimtelijke ordening is niet meer. De snel evoluerende regelgeving en het omgevingsvergunningsdecreet hebben geleid tot een andere aanpak. Sedert 1 januari 2018 verlenen alle gemeenten vergunningen op basis van het omgevingsvergunningsdecreet. Deze opleiding laat je kennis maken met deze regelgeving en de correcte toepassing ervan. De opleiding richt zich in eerste instantie tot gemeentelijke medewerkers zonder specifieke vooropleiding die aan vergunningsprocedures werken.

Intake in de thuiszorg: Hoe pakken we de proactieve rechtenverkenning aan? 20 december 2018

Tijdens deze opleiding leer je hoe je de zorg van mensen kan optimaliseren door hun financiële toestand te verbeteren. De docent overloopt hiertoe samen met de deelnemers de verschillende premies en tegemoetkomingen die bestaan. Dit gebeurt op een interactieve manier waarbij voldoende praktijkvoorbeelden een bod komen.

Integratie gemeente – OCMW : workshop participatieve strategiebepaling – 2 oktober 2018

Hoe kunnen we binnen een organisatie samen onze strategie bepalen? In de workshop leren we een SWOT en de daarbij horende confrontatiematrix hanteren en toepassen binnen een organisatie.

Netwerken en personal branding met LinkedIn en andere sociale media – donderdag 22 november 2018

LinkedIn en sociale media kunnen worden gebruikt om professionele connecties te leggen. Ook voor medewerkers uit lokale besturen kan het nuttig zijn om sociale media te gebruiken om te netwerken. Sociale media bieden een toegangspoort tot heel wat nieuws en informatie binnen lokale besturen. LinkedIn en andere sociale media netwerken geven de kans om de ‘personal brand’ te verhogen en aan kennisdeling te doen. In deze opleiding leer je hoe je kan starten met sociale media als netwerkkanaal.

Opmaak sociale balans – vrijdag 14 september 2018

Als maatschappelijk werker van een OCMW die een hulpvraag krijgt, moet je een sociaal onderzoek uitvoeren. De sociale balans is een instrument dat jou als maatschappelijk werker hierin kan ondersteunen. Tevens kan de sociale balans als basis dienen voor het opstellen van een sociaal verslag en/of GPMI. Tijdens deze opleiding krijg je niet alleen een overzicht van de theorie. Je gaat ook effectief aan de slag met de sociale balans bij het verwerken van een case.

Optimaliseer processen met lean – start maandag 5 november 2018

In deze opleiding leer je hoe je lean kan toepassen in de werkomgeving om zo efficiënter te kunnen werken. We maken een mix van theorie en oefeningen, zodat de kennis optimaal geïntegreerd wordt en resulteert in een vaardigheid en attitude die kan toegepast worden op de verbetering van de dienstverlening.

Overheidsopdrachten – elementaire beginselen – 8 oktober 2018

Zoek je een eerste kennismaking met de wetgeving overheidsopdrachten? Heb je in jouw functie noties van de wetgeving overheidsopdrachten nodig maar moet je die niet zelf toepassen? Dan is deze opleiding iets voor jou!

Preventief omgaan met stress en burn-out voor leidinggevenden – start 12 oktober 2018 – Brugge

Ben je leidinggevende en wil je bewuster omgaan met stress bij jezelf en je medewerkers? In deze opleiding leer je stress en de bijhorende signalen bewuster opmerken en begrijpen. Je stelt ook zelf een aantrekkelijk en haalbaar actieplan op voor een energievriendelijke werkplek voor jou en je team.

Preventief omgaan met stress en burn-out. Voor iedereen die stress de baas wil blijven – start 8 november 2018 – Roeselare

Ben je leidinggevenden of medewerker en wil je bewust(er) omgaan met stress bij jezelf en je medewerkers? Na deze opleiding ga je stress en de bijhorende signalen bewuster opmerken en begrijpen en kan je actief ingrijpen om stressoren te reduceren of om te vormen tot een aanvaardbaar en werkbaar niveau.

Projectmatig werken voor startende projectmedewerkers – donderdag 25 oktober 2018

In deze opleiding leer je hoe je op een pragmatische en praktijkgerichte manier het abc van het projectmatig werken kennen. We reiken je bruikbare, ondersteunende instrumenten en methodieken aan, zodat je van een doelstelling of actie een concreet project kan maken, met aandacht voor beheersbaarheid, monitoring en rapportage.

Rationeel watergebruik 20 september 2018

In deze opleiding leer je de wateraudit uitvoeren aan de hand van een checklist. Je krijgt ook nuttige tips en besparingsmogelijkheden.

Update sociaal-juridische wetgeving voor lokale besturen – 25 september 2018

Vandaag de dag is werken op een personeelsdienst een hele uitdaging! Je wordt verondersteld op de hoogte te zijn van alle wijzigingen die zich voordoen op gebied van sociale wetgeving, RSZ en fiscaliteit. Maar de wetgeving verandert snel, wat de opvolging niet eenvoudig maakt en bovendien tijdrovend is. Na deze update-sessie ben je weer helemaal mee met de nieuwste ontwikkelingen op sociaal-juridisch vlak voor statutairen en contractuelen. Je krijgt een schat aan informatie die je niet meer zelf dient uit te zoeken of te lezen. Geïnterpreteerd, pragmatisch en op maat van een lokaal bestuur.

Vind Europese subsidies voor je project – start 22 oktober 2018

De competitie voor Europese projectfinanciering is groot. Om je slaagkansen voor een Europese projectaanvraag te verhogen, is een goed uitgewerkt projectvoorstel cruciaal. Provincie West-Vlaanderen (dienst EEIS) wil lokale besturen met Europese ambities ondersteunen. Daarom organiseert ze een reeks vormingen over het schrijven van Europese projectvoorstellen. Wil je weten wat er allemaal komt kijken bij het schrijven van een Europees projectvoorstel? Wil je de slaagkansen van je projectvoorstel vergroten?

Workshop informatiebeveiliging – 18 oktober 2018

In dit digitale tijdperk zijn de informatiebeveiligingsrisico’s groot, reëel en alomtegenwoordig. Lokale besturen moeten zich hiertegen wapenen. In deze workshop bekijken we aan de hand van concrete cases welke informatiebeveiligingsrisico’s lokale besturen zoal lopen en wat je er preventief en reactief tegen kan beginnen De goede praktijken die Audit Vlaanderen tijdens de thema-audit informatiebeveiliging verzamelde, dienen daarbij als inspiratie.

Workshop leidraad organisatiebeheersing – 17 september 2018

Wil je zicht krijgen op de sterktes en zwaktes van je organisatie via een zelfevaluatie? Ben je nog zoekende naar een methodiek voor de interne omgevingsanalyse ter voorbereiding van het meerjarenplan 2020-2025? Een goede zelfevaluatie kan je ook helpen om na te gaan welke prioriteiten er zijn om de gemeentelijke en OCMW-organisatie te integreren. Tijdens deze workshop krijg je concrete handvaten om zelf aan de slag te gaan in jouw organisatie en projectmatig een zelfevaluatie uit te voeren. Daarnaast krijg je via praktijkvoorbeelden de ervaring van andere besturen mee. Ook de vaak voorkomende knelpunten en valkuilen bij het uitvoeren van een zelfevaluatie worden aangehaald, alsook tips om deze te vermijden.

Zet jouw eerste stappen in het maken van een e-learning pakket: leer een instructie- of lesvideo maken – 18 september 2018

Verspreid je in jouw bestuur vaak informatie of leid je andere collega's op? Geef je soms trainingen? Wil je graag weten hoe je dat op een digitale manier kan aanpakken via een e-learning pakket? Kom dan naar deze opleiding. Je leert er de do's & dont's van het maken van e-learning pakketten en gaat aan de slag met jouw eigen materiaal om een lesvideo te maken.