Kennisopleiding

Vonk organiseert kennisopleidingen rond de volgende thema's

Alle opleidingen op een rijtje

Kennisopleiding


Archiefbeheer – instapcursus – start 5 maart 2018

Ben je bezig met de voorbereiding op de archivering van documenten? Ben je momenteel of binnenkort in een archief tewerkgesteld? Tijdens deze opleiding verwerf je de nodige kennis van archiefregelgeving en archieforganisatie. Je krijgt inzicht in het belang van registratie, ordening, schoning en selectie. We brengen ook een bezoek aan het stadsarchief van Tielt en bekijken daar de archiefaanpak in de praktijk.

Basisopleiding overheidsopdrachten – start 15 mei 2018

In deze opleiding leer je de wetgeving overheidsopdrachten kennen en leer je ze toepassen. Na het verklaren van begrippen komt de praktijk aan bod: de juiste procedure kiezen, een bestek opmaken, de informatie verwerken en een keuze maken, toezien op de uitvoering ...

Bevolking – Identiteit – 12 maart 2018

Na deze opleiding kan je burgers correct te woord staan i.v.m. de bestaande identiteitsdocumenten/bewijzen. Je krijgt inzicht in de voordelen en de verschillende toepassingen van de elektronische identiteitskaart.

Bevolking – Rijbewijzen – 26 maart 2018

Tijdens de opleiding gaan we dieper in op de verschillende soorten rijbewijzen. Welke procedures zijn er voor het verkrijgen van een rijbewijs en wat is de rol van de gemeenten inzake het maken van rijbewijzen? Je leert ook de rijbewijsaanvragen online verwerken in Mercurius. Nadien kan je de burger op een correcte manier te woord staan.

Bevolking – Verkiezingen – start 23 april 2018

In deze opleiding verwerf je kennis van de staatsstructuur en de praktische organisatie van de verkiezingen. We bekijken ook wat de taken zijn van de gemeente inzake de organisatie van de verkiezingen.

Bevolking – Vreemdelingen – start 4 juni 2018

Na het volgen van de opleiding ben je vertrouwd met de elementaire uitgangspunten van de Belgische en Europese verblijfswetgeving. Je hebt een overzicht van de diverse verblijfsprocedures en krijgt inzicht in de grote lijnen ervan. Je bent in staat om het relevante bronnenmateriaal terug te vinden

Burgerlijke stand – Overlijden-begraven (6 uur) – najaar 2017

Je leert de reglementering over begraafplaatsen en lijkbezorging kennen en je krijgt inzicht in het begraafplaatsenbeheer. Op die manier zal je de burgers correct kunnen te woord staan. We sluiten de sessie af met een bezoek aan het crematorium van Brugge.

Burgerlijke stand – Samenleven (6 uur) – najaar 2017

Je leert de verschillende manieren van samenwonen en de vormvereisten en de te volgen procedures inzake huwelijk en wettelijke samenwoonst kennen. We helpen je ook op weg om de juiste procedures te volgen en relevant bronnenmateriaal terug te vinden.

Burgerzaken – bevolking – start 12 maart 2018

Ben je werkzaam op de dienst burgerzaken en wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe wetgeving rond wonen, verhuizen, identiteit, vreemdelingen, rijbewijs, verkiezing en nog zoveel meer, dan sluit deze opleiding aan bij jouw behoefte.

Collegagroep diensthoofden huishoudelijke hulp – start 22 februari 2018

Ben je verantwoordelijke voor de huishoudelijke hulpen van een sociale dienst? Heb je nood aan het uitwisselen van ervaringen? Kom dan naar deze collegagroep. Samen met collega's uit andere beesturen en onder begeleiding zoek je naar concreet toepasbare antwoorden op allerhande vragen (wetgeving, communicatie met jouw poetshulpen, ...)

Collegagroep diensthoofden interne poetsdiensten – start 13 maart 2018

Tijdens 4 bijeenkomsten per jaar kan je met collega's uit andere besturen ervaringen uitwisselen wat betreft het leiden van een interne poetsdienst. Een procesbegeleider leidt alles in goede banen. Er wordt ook indien nodig een deskundige uitgenodigd om een centraal thema te bespreken. Dit thema wordt door de deelnemers gekozen.

Collegagroep hoofdverpleegkundigen (donderdaggroep 2018) – start 15 maart 2018

Tijdens 4 bijeenkomsten per jaar kan je met collega's uit andere woonzorgcentra ervaringen uitwisselen wat betreft functioneren als hoofdverpleegkundige. Een procesbegeleider leidt alles in goede banen.

Collegagroep hoofdverpleegkundigen (vrijdaggroep 2018) – start 16 maart 2018

Tijdens 4 bijeenkomsten per jaar kan je met collega's uit andere woonzorgcentra ervaringen uitwisselen wat betreft functioneren als hoofdverpleegkundige. Een procesbegeleider leidt alles in goede banen.

Collegagroep HR-deskundigen centrumsteden – voorjaar 2018

Tijdens 4 bijeenkomsten per jaar kan je met collega's uit andere centrumsteden ervaringen uitwisselen wat betreft HR. Een procesbegeleider leidt alles in goede banen. Er wordt indien nodig ook een deskundige uitgenodigd om over een bepaald thema te spreken.

Collegagroep overheidsopdrachten – start 26 februari 2018

Tijdens 4 bijeenkomsten per jaar kan je met collega's uit andere besturen ervaringen uitwisselen wat betreft overheidsopdrachten voor administratieve diensten. Een procesbegeleider leidt alles in goede banen. Er wordt ook telkens een deskundige uitgenodigd om een centraal thema te bespreken. Dit thema wordt door de deelnemers gekozen.

Collegagroep personeelsverantwoordelijken – start 26 maart 2018

Je bent verantwoordelijke van de personeelsdienst van een stad/gemeente en wil graag bijblijven met de nieuwste wetgevingen en tendensen binnen jouw vakgebied. Daarom ervaar je de nood om ervaringen uit te wisselen met collega's. Deze collegagroep biedt een antwoord op jouw nood. Je zoekt samen met collega's naar antwoorden en wisselt ervaring uit. Daarenboven geven specialisten antwoorden op concrete vragen.

De onderhandelingsprocedure in de nieuwe wetgeving – 11 januari 2018

In deze opleiding wordt je kennis van de onderhandelingsprocedure geactualiseerd en geoptimaliseerd. We overlopen de wijzigingen in de nieuwe wetgeving en geven je aandachtpunten en tips om het gebruik van de onderhandelingsprocedure te optimaliseren.

Digitaal archiefbeheer – start 4 juni 2018

Je leert een digitaal archief aanleggen en beheren, met de nodige aandacht voor zowel mogelijkheden als valkuilen. We gebruiken daarbij een praktische tool.

E-procurement – 18 juni 2018

Je leert alles over digitale overheidsaanbestedingen: Hoe beslis je om digitaal aan te besteden? Hoe plaats je een aanbesteding online? Hoe beslis je over de digitale offertes? Ook testen we de nodige applicaties praktisch uit.

Fiscaliteit – start 6 maart 2018

Wil je als gemeentelijke ambtenaar meer inzicht krijgen in de regelgeving gemeentelijke fiscaliteit en die ook kunnen toepassen volgens de geldende wetgeving? Tijdens deze praktische opleiding gaan we dieper in op de belastingscyclus. Na elke onderdeel volgen gerichte praktische oefeningen en/of een gevalstudie.

Hoe maak ik een gunningsverslag? najaar 2017

Ben je als leidinggevend ambtenaar betrokken bij overheidsopdrachten? Tijdens deze workshop leer je de juiste gunningscriteria kiezen in functie van het gewenste resultaat. Je leert ook een gunningsverslag opmaken op basis van de gunningscriteria.

Intake in de thuiszorg: hoe pakken we de proactieve rechtenverkenning aan?

Tijdens deze opleiding leer je hoe je de zorg van mensen kan optimaliseren door hun financiële toestand te verbeteren. De docent overloopt hiertoe samen met de deelnemers de verschillende premies en tegemoetkomingen die bestaan. Dit gebeurt op een interactieve manier waarbij voldoende praktijkvoorbeelden een bod komen.

Internet en sociale media – Meer halen uit je Facebookpagina – start 1 februari 2018

In deze opleiding leer je hoe je als lokaal bestuur goed aanwezig kunt zijn Facebook. Je leert door middel van praktische oefeningen de statistieken interpreteren, betere statusupdates te creëren en in te plannen en de principes achter advertenties te begrijpen.

Leidinggevenden – Verzuimgesprekken voeren – 24 april 2018

In deze opleiding leer je omgaan met ziekteverzuim en leer je hierover waardevolle gesprekken voeren met je medewerkers. Wat is ziekteverzuim en hoe ontstaat het? Hoe spreek je erover met de betrokken medewerkers, zonder in valkuilen te trappen? Hoe kan je ziekteverzuim voorkomen door middel van een actieplan? De tips worden ingeoefend aan de hand van rollenspel.

Motiveren van bestuurshandelingen in ruimtelijke ordening

Ben je betrokken bij de besluitvorming van bestuurshandelingen op vlak van ruimtelijke ordening in een lokaal bestuur? Deze opleiding start met het uitdiepen van het theoretisch kader en de basiswetgeving. Al snel wordt de theorie aan de praktijk gekoppeld.

Overheidsopdrachten – elementaire beginselen – 19 februari 2018

Zoek je een eerste kennismaking met de wetgeving overheidsopdrachten? Heb je in jouw functie noties van de wetgeving overheidsopdrachten nodig maar moet je die niet zelf toepassen? Dan is deze opleiding iets voor jou!

Praktijksessie waterbehandeling – 8 maart 2018

De dienst Minawa van de provincie West-Vlaanderen en VLAKWA organiseerden in het najaar van 2016 en in maart 2017 de opleiding ‘Rationeel watergebruik’. Na het succes van deze opleiding organiseren zij nu in samenwerking met Vonk een vervolgopleiding specifiek rond het thema 'waterbehandelsystemen'.

Projecten beheren met digitale media – 23 januari 2018

In deze opleiding leer je meerdere websites, tools en apps gebruiken die het beheer van projecten en de communicatie tussen jou en je collega’s vergemakkelijken. Je kan deze tools en apps onmiddellijk toepassen op de werkvloer.

Ruimtelijke planning voor starters – start 12 maart 2018

Wil je een basiskennis ruimtelijke planning verwerven? In deze opleiding bekijken we de verschillende planinstrumenten en maken we kennis met het nieuwe instrument van beleidsplanning en beleidskaders. Je leert de juiste planinstrumenten raadplegen en de verhouding tussen de oude en de nieuwe planinstrumenten toepassen.

Ruimtelijke planning: update – 23 april 2018

Heb je reeds ervaring met ruimtelijke planning en wil je je kennis actualiseren? Na deze opleiding ken je de nieuwe procedure voor ruimtelijke uitvoeringsplannen en heb je inzicht in de nieuwe wetgeving rond beleidsplanning.

Succesvol selecteren van nieuwe medewerkers – start 20 februari 2018

Maak je regelmatig deel uit van een selectiecommissie of voer je regelmatig selectiegesprekken met sollicitanten? In deze opleiding leer je hoe je relevante vragen stelt tijdens zowel een schriftelijke als praktische proef en tijdens sollicitatiegesprekken om zo de voorspellende waarde van de selectieprocedure te verhogen.

Update sociaal juridische wetgeving voor lokale besturen – 15 maart 2018

Vandaag de dag is werken op een personeelsdienst een hele uitdaging! Je wordt verondersteld op de hoogte te zijn van alle wijzigingen die zich voordoen op gebied van sociale wetgeving, RSZ en fiscaliteit. Maar de wetgeving verandert snel, wat de opvolging niet eenvoudig maakt en bovendien tijdrovend is. Na deze update-sessie ben je weer helemaal mee met de nieuwste ontwikkelingen op sociaal-juridisch vlak voor statutairen en contractuelen. Je krijgt een schat aan informatie die je niet meer zelf dient uit te zoeken of te lezen. Geïnterpreteerd, pragmatisch en op maat van een lokaal bestuur.

Workshop preventief omgaan met stress en burnout – najaar 2017

Ben je leidinggevenden of medewerker en wil je bewust(er) omgaan met stress bij jezelf en je medewerkers? Na deze opleiding ga je stress en de bijhorende signalen bewuster opmerken en begrijpen en kan je actief ingrijpen om stressoren te reduceren of om te vormen tot een aanvaardbaar en werkbaar niveau.