Kennisopleiding

Vonk organiseert kennisopleidingen rond de volgende thema's

Alle opleidingen op een rijtje

Kennisopleiding


Aandacht voor aandacht – over het belang van focus in VUCA-tijden – 9 februari 2021

Het beheersen van onze tijd vormt een grote uitdaging in onze VUCA-wereld, waar alles vluchtig, onzeker, complex en ambigu is. Misschien ligt een deel van de oplossing wel in het verleggen van onze aandacht? Misschien is aandacht wel ‘het nieuwe goud’? De opleiding ‘Aandacht voor aandacht’ wil het belang van aandacht extra onder de aandacht brengen. Werken aan de eigen aandacht kan een wereld van verschil maken in een omgeving waar breinwerk centraal staat. De opleiding ‘Aandacht voor aandacht’ linkt bestaande inzichten rond time- en prioriteitenmanagement met nieuwe of vernieuwende inzichten rond aandachtmanagement om tot de kern van deze opleiding te komen: Wat kan ik ZELF doen?

Archiefbeheer – instapcursus – start 4 oktober 2021

Ben je bezig met de voorbereiding op de archivering van documenten? Ben je momenteel of binnenkort in een archief tewerkgesteld? Tijdens deze opleiding verwerf je de nodige kennis van archiefregelgeving en archieforganisatie. Je krijgt inzicht in het belang van registratie, ordening, schoning en selectie. We brengen ook een bezoek aan het stadsarchief van Tielt en bekijken daar de archiefaanpak in de praktijk.

Basisopleiding overheidsopdrachten – start 3 mei 2021

Deze opleiding focust op de hoofdlijnen van de wetgeving van overheidsopdrachten, zodat je weer helemaal up-to-date bent!

BBC 2020 – beleidsrapporten en boekhouding – 11 mei 2021

Een praktische toelichting voor wie inzicht wil verwerven in de opbouw van de beleidsrapporten.. We vertrekken vanuit de meest recente regelgeving (decreet lokaal bestuur en BBC 2020) en behandelen alle relevante documenten.

Betere foto’s maken en bewerken voor je online kanalen – 28 mei 2021

Anno 2019 heeft quasi iedereen een smartphone. Foto’s nemen is dus nog nooit zo gemakkelijk geweest. Maar hoe neem je nu die ene perfecte foto? En hoe bewerk je die snel en gemakkelijk? Kan je op voorhand al zeggen welke foto wel of niet zal scoren op jouw online mediakanalen? Ja! En net dat gaan we leren in deze opleiding. We verliezen ook het wettelijke aspect van foto’s niet uit het oog. Je mag namelijk niet zomaar alles delen.

Bevolking – Identiteit – 9 september 2021

Na deze opleiding kan je burgers correct te woord staan i.v.m. de bestaande identiteitsdocumenten/bewijzen. Je krijgt inzicht in de voordelen en de verschillende toepassingen van de elektronische identiteitskaart.

Bevolking – Rijbewijzen – start 23 september 2021

Tijdens de opleiding gaan we dieper in op de verschillende soorten rijbewijzen. Welke procedures zijn er voor het verkrijgen van een rijbewijs en wat is de rol van de gemeenten inzake het maken van rijbewijzen? Je leert ook de rijbewijsaanvragen online verwerken in Mercurius. Nadien kan je de burger op een correcte manier te woord staan.

Bevolking – Verkiezingen – start 28 oktober 2021

In deze opleiding verwerf je kennis van de staatsstructuur en de praktische organisatie van de verkiezingen. We bekijken ook wat de taken zijn van de gemeente inzake de organisatie van de verkiezingen.

Bevolking – Verkiezingen – start 5 oktober 2020

In deze opleiding verwerf je kennis van de staatsstructuur en de praktische organisatie van de verkiezingen. We bekijken ook wat de taken zijn van de gemeente inzake de organisatie van de verkiezingen.

Bevolking – Vreemdelingenwetgeving – start 14 oktober 2021

Na het volgen van de opleiding ben je vertrouwd met de elementaire uitgangspunten van de Belgische en Europese verblijfswetgeving. Je hebt een overzicht van de diverse verblijfsprocedures en krijgt inzicht in de grote lijnen ervan. Je bent in staat om het relevante bronnenmateriaal terug te vinden

Bevolking – Vreemdelingenwetgeving – start 28 oktober 2020

Na het volgen van de opleiding ben je vertrouwd met de elementaire uitgangspunten van de Belgische en Europese verblijfswetgeving. Je hebt een overzicht van de diverse verblijfsprocedures en krijgt inzicht in de grote lijnen ervan. Je bent in staat om het relevante bronnenmateriaal terug te vinden

BTW in een lokaal bestuur- 16 september 2021

Btw voor lokale besturen, lijkt het ook voor jou een kluwen? Ondanks circulaires en FAQ’s blijven er in de praktijk nog heel wat vragen. In deze opleiding krijg je de antwoorden. Je leert wat btw voor een lokaal bestuur precies inhoudt, hoe je met de specifieke regels moet omgaan, welke optimalisaties er mogelijk zijn en welke btw-verplichtingen moeten worden nageleefd.

Burgerlijke stand – Belg zijn of worden (6 uur) – 11 februari 2021

Deze opleiding gaat dieper in op de Belgische nationaliteit, zowel aan wie je deze kan toewijzen, als op welke manier je dit het beste doet. Je krijgt inzicht in de taken van de ambtenaar van de burgerlijke stand en het Parket van de Procureur des Konings inzake nationaliteitsdossiers.

Burgerlijke stand – Overlijden-begraven (6 uur) – start 25 februari 2021

Je leert de reglementering over begraafplaatsen en lijkbezorging kennen en krijgt inzicht in het begraafplaatsenbeheer. Zo kan je de burgers correct te woord staan. We sluiten deze workshop af met een bezoek aan het crematorium van Brugge.

Burgerzaken – bevolking – start 2 maart 2020

Ben je werkzaam op de dienst burgerzaken en wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe wetgeving rond wonen, verhuizen, identiteit, vreemdelingen, rijbewijs, verkiezing en nog zoveel meer, schrijf je dan snel in voor deze opleiding!

Collegagroep diensthoofden burgerzaken – start 12 maart 2020

De School voor Bestuursrecht startte enige jaren geleden een collegagroep op voor diensthoofden en medewerkers burgerzaken. Na een grondige evaluatie van deze collegagroep, heeft Vonk een nieuw aanbod uitgewerkt om nog beter tegemoet te komen aan de noden van de besturen: enerzijds de inschrijving op jaarbasis om een hechte netwerk met engagement op te bouwen, anderzijds richt de collegagroep zich enkel naar diensthoofden, gezien de gelijkaardige verantwoordelijkheden en relevante thema’s die aan bod komen. Tijdens deze collegagroep leidt een procesbegeleider alles in goede banen. Er wordt ook telkens een deskundige uitgenodigd om een centraal thema te bespreken. Dit thema wordt door de deelnemers gekozen.

Collegagroep organisatiebeheersing, organisatieontwikkeling en kwaliteit – lokale besturen – 16 maart 2021

Ben jij verantwoordelijk voor de organisatiebeheersing in jouw lokaal bestuur? Wil je weten of jouw organisatie goed werkt? Doet ze wat je zou willen dat ze doet? Levert ze voldoende kwaliteit? Werkt ze efficiënt? Ken je de belangrijkste werkpunten? Wil je hier meer over vernemen en uitwisselen met andere lokale besturen? Neem dan deel aan deze collegagroep!

Debiteurenbeheer: gevorderden – 26 oktober 2021

In deze opleiding krijg je zicht op het belang van een goed debiteurenbeheer binnen de ruimere financiële rapportering. Je leert ook aan de hand van praktische toepassingen openstaande vorderingen op te volgen en rapporteringen op te maken. Centraal staat hoe je deze zaken in de praktijk moet aanpakken.

Decreet lokaal bestuur in vogelvlucht – 10 juni 2021

Sinds 1 januari 2019 is het decreet lokaal bestuur (DLB) in werking. Wil je kennis krijgen van de hoofdlijnen van dit decreet en zicht hebben op de nieuwigheden die dit brengt in vergelijking met het gemeentedecreet? Tijdens deze opleiding van een halve dag word je door het decreet lokaal bestuur gegidst en gewezen op de belangrijkste wijzigingen die het decreet met zich meebrengt.

Decreet lokaal bestuur: grondige studie – start 7 oktober 2021

Tijdens deze opleiding verwerf je in acht lessen een grondige kennis van het decreet lokaal bestuur, met het oog op een dagelijks functioneren binnen een doorsnee Vlaamse gemeente.

Decreet lokaal bestuur: grondige studie: verdieping – start 8 oktober 2020

Tijdens acht halve dagen verwerf je een brede maar ook diepere kennis van het decreet lokaal bestuur. Zo krijg je een grondiger zicht op het dagelijks functioneren van een doorsnee Vlaamse stad/gemeente en OCMW (beiden zonder taalproblematiek en zonder districten) binnen het decretale van het decreet lokaal bestuur.

Digitaal archiveren: praktisch aan de slag – start 18 maart 2021

Ben jij verantwoordelijk voor het archiveren binnen jouw bestuur en wil je de juiste tools leren kennen om dit op een duurzame en digitale manier te doen? Dan is deze opleiding iets voor jou.

E-Procurement – 22 november 2021

In deze opleiding leer je alles over digitale overheidsaanbestedingen. Hoe beslis je om digitaal aan te besteden? Hoe plaats je een aanbesteding online? Hoe beslis je over de digitale offertes? Bovendien testen we de nodige applicaties praktisch uit.

E-Procurement – 8 maart 2021

In deze opleiding leer je alles over digitale overheidsaanbestedingen. Hoe beslis je om digitaal aan te besteden? Hoe plaats je een aanbesteding online? Hoe beslis je over de digitale offertes? Bovendien testen we de nodige applicaties praktisch uit.

Fiscaliteit – start 20 april 2020

Werk je binnen een gemeente/stad en wil je inzicht krijgen in de regelgeving over gemeentelijke fiscaliteit? Dan is deze opleiding er voor jou. Je verneemt alles over de belastingcyclus en werkt elk thema concreet uit via praktische oefeningen en gevalstudies.

Fiscaliteit – start 20 april 2021

Werk je binnen een gemeente/stad en wil je inzicht krijgen in de regelgeving over gemeentelijke fiscaliteit? Dan is deze opleiding er voor jou. Je verneemt alles over de belastingcyclus en werkt elk thema concreet uit via praktische oefeningen en gevalstudies.

Identiteitsfraude – 27 april 2021

Als je tijdens de uitvoering van jouw functie vaak in contact komt met officiële identiteitsdocumenten, dan ben jij een belangrijke schakel in het herkennen van fraude. Na deze opleiding ken je de meest courante veiligheden van de Belgische identiteitsdocumenten en heb je enkele tools voorhanden om deze op echtheid te controleren.

Intake in de thuiszorg: Hoe pakken we de proactieve rechtenverkenning aan? 28 oktober 2021

Tijdens deze opleiding leer je hoe je de zorg van mensen kan optimaliseren door hun financiële toestand te verbeteren. Je verneemt alles over de verschillende premies en tegemoetkomingen. Dit gebeurt op een interactieve manier waarbij voldoende praktijkvoorbeelden een bod komen.

Intake in de thuiszorg: Hoe pakken we de proactieve rechtenverkenning aan? 30 april 2021

Tijdens deze opleiding leer je hoe je de zorg van mensen kan optimaliseren door hun financiële toestand te verbeteren. Je verneemt alles over de verschillende premies en tegemoetkomingen. Dit gebeurt op een interactieve manier waarbij voldoende praktijkvoorbeelden een bod komen.

Intervisie animatieverantwoordelijken – start 10 oktober 2019

Tijdens deze vier bijeenkomsten per jaar kan je met animatieverantwoordelijken uit verschillende zorg- en welzijnsvoorzieningen ervaringen uitwisselen. Een procesbegeleider leidt alles in goede banen. Er worden twee algemene intervisiesessies en twee inhoudelijke sessies voorzien.

Intervisie beleidsverantwoordelijken regie buitenschoolse kinderopvang – start 13 oktober 2020

Vanaf 1 januari 2021 treedt het decreet Buitenschoolse opvang en activiteiten in voege.Met deze intervisiesessies helpen we je op weg om met de nodige informatie om aan de slag te gaan, maar focussen we vooral ook op ervaringsuitwisseling tussen lokale besturen en het leren van elkaar. Deelnemers die reeds het Lerend Netwerk Regie van VVSG volgden, of aan het volgen zijn, zijn ook welkom op deze intervisie voor verdieping en uitwisseling.

Intervisie CDV – start 1 februari 2021

Met deze intervisie willen we ondersteuning bieden aan de verantwoordelijken van DVC’s. Het programma wordt opgemaakt in samenspraak met de deelnemers. Er wordt 1 sessie opleiding voorzien rond thema’s die door de deelnemers zelf gekozen zijn. Daarnaast is er 1 sessie waarbij eigen cases worden behandeld.

Intervisie CDV – start 12 oktober 2020

Wil je uitwisselen met collega’s, samen zoeken naar de best practices en bekijken hoe je elkaar kan versterken, dan is intervisie iets voor jou. Samen met collega’s sta je stil bij wat jou bezighoudt in je job. Je wisselt concrete tips uit die je onmiddellijk kan gebruiken op het werkveld. Je doet dit samen met een ervaren begeleider die de sector kent.

Intervisie gerontopsychologen – start 23 september 2020

Heb je soms twijfels of loop je soms vast op bepaalde casussen? Heb je nood aan overleg met collega-gerontopsychologen? Wil je graag op een gestructureerde manier tot nieuwe inzichten komen? Dan is deze intervisie zeker iets voor jou!

Intervisie referentiepersonen dementie – start 18 september 2020

Deze opleiding richt zich op referentiepersonen dementie of personen die vaak rond dementie werken binnen het woonzorgcentrum. Via intervisie proberen we een antwoord te vinden op complexe casussen in een woonzorgcentrum

Intervisie referentiepersonen dementie – start 25 maart 2021

Deze opleiding richt zich op referentiepersonen dementie of personen die vaak rond dementie werken binnen het woonzorgcentrum. Via intervisie proberen we een antwoord te vinden op complexe casussen in een woonzorgcentrum

Intervisie verantwoordelijken wonen en leven – start 11 februari 2021

Wil jij jezelf versterken in het vorm geven aan je functie. Wil je graag uitwisselen met collega’s van andere WZC’s om op die manier te leren van elkaar? Dan kan de intervisie voor verantwoordelijken leven en wonen jou inspiratie bieden. Tijdens vier bijeenkomsten per jaar kan je met collega’s uit andere woonzorgcentra ervaringen uitwisselen. Een procesbegeleider leidt alles in goede banen.

Introductie omgeving – module 1 – planning RO – start 20 april 2021

Wil je een basiskennis over ruimtelijke planning verwerven, maar heb je nog geen specifieke ervaring? Tijdens deze opleiding maak je kennis met de verschillende planinstrumenten en leer je welke planinstrumenten je wanneer moet raadplegen.

Introductie omgeving – module 2 – vergunningen ruimtelijke ordening – 4 mei 2021

Tijdens deze opleiding verwerf je een basiskennis over ruimtelijke planning. Je hebt geen voorkennis of specifieke ervaring nodig.

Introductie omgeving – module 3 – Vergunningen milieu, natuur en kleinhandel – 11 mei 2021

Tijdens deze opleiding verwerf je een basiskennis over vergunningen milieu, natuur en handel. Je hebt geen voorkennis of specifieke ervaring nodig.

Introductie omgeving – module 4 – omgevingsvergunning (procedure) – 18 mei 2021

Deze module kadert in de opleiding omgeving en heeft tot doel een introductie en actualisatie te geven van de regelgeving Ruimtelijke ordening en milieu.

Introductie omgeving – module 5 – Handhaving ruimtelijke ordening – start 1 juni 2021

Tijdens deze opleiding verwerf je een basiskennis over vergunningen milieu, natuur en handel. Je hebt geen voorkennis of specifieke ervaring nodig.

Introductiepakket burgerzaken – start dinsdag 10 november 2020

Ben je nieuw op de dienst burgerzaken en wil je inzicht krijgen in de basisprincipes van het personen- en familierecht? Wil je meer weten over de bevoegdheden van een ambtenaar van de burgerlijke stand? Wil je burgers op een correcte manier te woord kunnen staan?

Je LinkedIn netwerk actief inzetten voor je organisatie – 23 september 2021

Ook als bestuursmedewerker zit er veel potentieel in LinkedIn. Via hét professionele kanaal leg je een uitgebreid netwerk aan en spot je opportuniteiten voor je organisatie. In deze workshop gaan we praktisch aan de slag. Je weet hoe je je profiel optimaliseert, hoe je een professionele update post en verken je de mogelijkheden van een pagina voor je organisatie.

Leertraject opmaak calamiteitenplan voor archieven van lokale besturen – start 1 oktober 2019

In dit opleidingstraject van vijf dagen leer je een calamiteitenplan opmaken voor archieven van lokale besturen.

Mijn webtekst SEO-vriendelijker maken – donderdag 2 december 2021

De teksten op je website laten werken voor lezers én voor zoekmachines als Google? Dat leer je in deze opleiding webteksten schrijven! We focussen ons op de teksten, niet op technische instellingen van je website. Neem gerust enkele bestaande teksten mee of schrijf ter plekke een nieuwe tekst. Je krijgt persoonlijke feedback zodat je naar huis vertrekt met een tekst die zeker goed scoort in Google.

Notuleren: hoe schrijf ik een besluit? – start 1 april 2021

Je leert in deze opleiding correct notuleren. We besteden aandacht aan de juiste onderdelen, de ondertekening, bewaring en andere procedures.

Online opleiding – Burgerlijke stand – Afstamming (6 uur) – 21 januari 2021

Tijdens deze opleiding krijg je inzicht in de belangrijkste afstammingsregels die door de burgerlijke stand moeten worden toegepast.

Online opleiding – Burgerlijke stand – Inleiding internationaal privaatrecht (6 uur) – 4 februari 2021

In deze opleiding leer je het Internationaal Privaatrecht kennen, zodat je enerzijds zelf aan de slag kunt met buitenlandse documenten, en anderzijds zicht krijgt in het omgaan met internationale aspecten van familierelaties.

Online opleiding – Mantelzorgvriendelijk ondernemen – Het installeren van een mantelzorgvriendelijk beleid in jouw organisatie – 14 december 2020

Het combineren en optimaal afstemmen van werk en zorgtaken, blijkt niet altijd evident te zijn. Heel wat werkende mantelzorgers ervaren problemen in het combineren van betaald werk met mantelzorgtaken, zowel op praktisch als op mentaal vlak. Het inzetten op een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid komt dan ook niet enkel tegemoet aan de noden van de werknemer, maar evenzeer aan de noden van uw organisatie en de maatschappij in ruimere zin.

Online opleiding – Overheidsopdrachten – elementaire beginselen – 1 februari 2021

Zoek je een eerste kennismaking met de wetgeving overheidsopdrachten? Heb je in jouw functie noties van de wetgeving overheidsopdrachten nodig maar moet je die niet zelf toepassen? Dan is deze opleiding iets voor jou!

Ontwikkel een nieuw systeem voor feedback en evaluatie – start 4 mei 2021

Het klassieke systeem van de tweejaarlijkse functionerings- en evaluatiecyclus is niet langer wettelijk verplicht. Vele besturen gaan op zoek naar een alternatief in het kader van het ‘recht op feedback’. Deze opleiding ‘traject recht op feedback’ is de ideale manier om te leren hoe een verandertraject vorm krijgt. We gaan samen met jou aan de slag, stellen de juiste vragen en begeleiden je bij het formuleren van een antwoord. Zo word je op weg gezet om tot een nieuw systeem te komen rond het geven van feedback en het evalueren. Inhoudelijk vertrekpunt is dagdagelijks motiveren en feedback geven als kern en remediëren waar nodig. We bieden geen strikt model aan, maar een modulair traject dat leidt tot een nieuw systeem op maat van jouw organisatie.

Opmaak sociale balans + GPMI – 14 oktober 2021

Wanneer je als maatschappelijk werker van een OCMW een hulpvraag krijgt, moet je een sociaal onderzoek uitvoeren. De sociale balans is een instrument dat jou kan ondersteunen bij het uitvoeren van een sociaal onderzoek of kan dienen als basis voor het opstellen van een sociaal verslag en/of GPMI. Tijdens deze opleiding verneem je hoe je dit gebruikt en ga je ook effectief aan de slag met de sociale balans bij het verwerken van een case.

Opmaak sociale balans + GPMI – 23 april 2021

Wanneer je als maatschappelijk werker van een OCMW een hulpvraag krijgt, moet je een sociaal onderzoek uitvoeren. De sociale balans is een instrument dat jou kan ondersteunen bij het uitvoeren van een sociaal onderzoek of kan dienen als basis voor het opstellen van een sociaal verslag en/of GPMI. Tijdens deze opleiding verneem je hoe je dit gebruikt en ga je ook effectief aan de slag met de sociale balans bij het verwerken van een case.

Optimaliseer processen met lean – start 5 oktober 2021

Wil je efficiënter werken? Wil je meer tijd en energie overhouden? Wil je bij een fusie processen integreren? In deze opleiding van anderhalve dag maak je kennis met de basisprincipes van lean management en krijg je handige methodieken onder de knie om de processen in jouw organisatie te optimaliseren.

Organisatiebeheersing: rapportering – Gratis webinar! 28 mei 2020

Elk jaar moet de algemeen directeur op uiterlijk 30 juni over organisatiebeheersing rapporteren aan het politieke niveau. Ter ondersteuning van deze decretaal verplichte rapportering, biedt Audit Vlaanderen in samenwerking met de provinciale bestuursscholen een gratis webinar aan waarin tips en tricks worden aangereikt om de jaarlijkse rapportering vlot te laten verlopen.

Organisatiebeheersing: rapportering – Gratis webinar! 29 mei 2020

Elk jaar moet de algemeen directeur op uiterlijk 30 juni over organisatiebeheersing rapporteren aan het politieke niveau. Ter ondersteuning van deze decretaal verplichte rapportering, biedt Audit Vlaanderen in samenwerking met de provinciale bestuursscholen een gratis webinar aan waarin tips en tricks worden aangereikt om de jaarlijkse rapportering vlot te laten verlopen.

Origineler uit de hoek komen met Instagram – start 13 februari 2020

Je gebruikt al een tijdje Instagram met je gemeente, maar wil het strategischer, creatiever en planmatiger gebruiken? Tijdens deze verdiepingsdag bedienen we jou op je wenken! Je leert hoe je met Instagram creatieve formats bedenkt en hoe je die strategisch inplant voor een optimaal resultaat: een professioneel imago naar de buitenwereld toe.

Origineler uit de hoek komen met Instagram – start 4 oktober 2021

Je gebruikt al een tijdje Instagram met je gemeente, maar wil het strategischer, creatiever en planmatiger gebruiken? Tijdens deze verdiepingsdag bedienen we jou op je wenken! Je leert hoe je met Instagram creatieve formats bedenkt en hoe je die strategisch inplant voor een optimaal resultaat: een professioneel imago naar de buitenwereld toe.

Overheidsopdrachten – elementaire beginselen – 4 oktober 2021

Zoek je een eerste kennismaking met de wetgeving overheidsopdrachten? Heb je in jouw functie noties van de wetgeving overheidsopdrachten nodig maar moet je die niet zelf toepassen? Dan is deze opleiding iets voor jou!

Personeelsadministratie

Werk jij als medewerker op een personeelsdienst van een lokaal bestuur? En ben je recent in dienst gekomen of wil je jouw kennis bijschaven? Kom dan naar het opleidingstraject personeelsadministratie! Je verneemt alles over RPR, arbeidsovereenomsten, arbeidsongevallen, loon en loonbeslag, vakantie, thematische verloven en zorgkrediet, ziekte en re-integratie en pensioenen!

Personeelsadministratie – Module 1: RPR en het breder kader – 17 september 2021

Tijdens deze opleiding verwerf je inzicht in de RPR. Welke informatie vinden we terug in de RPR en hoe vertaalt zich deze informatie naar de praktijk?

Personeelsadministratie – Module 2: Arbeidsovereenkomsten – 20 september 2021

Na het volgen van deze opleiding heb je per thema zowel zicht op de theoretische achtergrond als op de belangrijkste documenten en handelingen. De nadruk ligt op het praktijkgerichte. Na deze sessie kan je aan de slag bij opmaak en beëindiging van contracten.

Personeelsadministratie – Module 3: Arbeidsongevallen -28 september 2021

Na deze opleiding weet je welke ongevallen in aanmerking komen voor vergoeding, welke onkosten wel of niet vergoed worden, hoe een arbeidsongeval moet aangegeven worden, wat de rol en de verantwoordelijkheden zijn van de verschillende partijen en hoe de administratieve procedure verloopt.

Personeelsadministratie – Module 4: Loon & loonbeslag – 7 oktober 2021

Deze opleiding stelt je in staat de nodige kennis op te doen om met meer inzicht vragen van je medewerkers over de loonbrief en loonbeslag correct te beantwoorden.

Personeelsadministratie – Module 5: Vakantie – 18 oktober 2021

Na het volgen van deze opleiding heb je per thema zowel zicht op de theoretische achtergrond als op de belangrijkste documenten en handelingen. De nadruk ligt op het praktijkgerichte, ook bij de opfrissing van de regelgeving. Na deze sessie kan je aan de slag om het aantal vakantiedagen en het vakantiegeld correct te berekenen.

Personeelsadministratie – Module 6: Thematische verloven en zorgkrediet – 22 oktober 2021

Na deze opleiding weet je hoe het systeem van het Vlaams Zorgkrediet voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector in elkaar steekt. Je leert welke verschillende vormen van thematische verloven er bestaan zodat je vragen van collega's en medewerkers kan beantwoorden en hen kan helpen met de nodige papieren.

Personeelsadministratie – Module 7: Ziekte en re-integratie – 8 november 2021

Deze opleiding stelt je in staat de nodige kennis op te doen om de personeelsadministratie met betrekking tot ziekte correct af te handelen.

Personeelsadministratie – Module 8: Pensioenen – 12 november 2021

Jouw werknemers vertrouwen op hun personeelsdienst om deze laatste stap in hun loopbaan vlot, met kennis van zaken en tijdig te nemen. Deze opleiding stelt je in staat om een antwoord te formuleren op de meest voorkomende vragen en biedt je een overzicht van de na te leven formaliteiten.

Projectmanagement

Ben je pas betrokken bij een project? Of zit dat er in de toekomst aan te komen? Dan is deze opleiding iets voor jou! Je leert op een praktijkgerichte manier het abc van het projectmatig werken kennen. Aan de hand van een project waar jullie mee bezig zijn, ervaar en leer je hoe een project wordt opgebouwd en gemanaged. We hanteren daarbij concrete, gebruiksvriendelijke, instrumenten.

Succesvol selecteren van nieuwe medewerkers – start 18 november 2021

Het selecteren van de juiste mensen voor elke functie is van essentieel belang. Een succesvol selectiebeleid leidt namelijk tot een succesvolle organisatie. In deze opleiding gaan we vanuit een praktijkgerichte insteek in op de verschillende fasen van een selectieprocedure en gaan we dieper in op hoe je de kans vergroot om de juiste keuze te maken.

Supervisie vertrouwenspersonen – start 15 oktober 2019

Een vertrouwenspersoon heeft een cruciale rol wanneer zich een concrete conflictsituatie of risico’s voordoen op de werkvloer. Op dat ogenblik neemt de vertrouwenspersoon een luisterende en informerende houding aan. De vertrouwenspersoon geeft advies en werkt aan oplossingen, maar dit vergt uiteraard de nodige kennis en vaardigheden. Deze supervisie geeft je de nodige theoretische kaders en reikt je ook de nodige handvaten aan om je verder te versterken in de rol van vertrouwenspersoon.

Trefmoment coördinatoren centra voor dagverzorging – 18 februari 2020

Met dit extra trefmoment willen we inspelen op de huidige actualiteit en de wijzigingen in het woorzorgdecreet, met specifieke focus op de centra voor dagverzorging.

Uitwisselingsoverleg handhavers milieu en RO -start 6 mei 2021

Als handhaving noodzakelijk is, blijkt het niet altijd zo evident. Wie kan wat doen? Welke wetgeving heb je om op te handhaven? Welke instrumenten heb je om mee te handhaven? Wat als een piste doodloopt? Welke keuzes maak je best? Hoe ga je hier beleidsmatig mee aan de slag? Hoe vermijd je procedurefouten?

Update sociaal-juridische wetgeving voor lokale besturen – 26 oktober 2021

Vandaag de dag is werken op een personeelsdienst een hele uitdaging! Je wordt verondersteld op de hoogte te zijn van alle wijzigingen die zich voordoen op gebied van sociale wetgeving, RSZ en fiscaliteit. Maar de wetgeving verandert snel, wat de opvolging niet eenvoudig maakt en bovendien tijdrovend is. Na deze update-sessie ben je weer helemaal mee met de nieuwste ontwikkelingen op sociaal-juridisch vlak voor statutairen en contractuelen. Je krijgt een schat aan informatie die je niet meer zelf dient uit te zoeken of te lezen. Geïnterpreteerd, pragmatisch en op maat van een lokaal bestuur.

Update sociaal-juridische wetgeving voor lokale besturen – 4 maart 2021

Vandaag de dag is werken op een personeelsdienst een hele uitdaging! Je wordt verondersteld op de hoogte te zijn van alle wijzigingen die zich voordoen op gebied van sociale wetgeving, RSZ en fiscaliteit. Maar de wetgeving verandert snel, wat de opvolging niet eenvoudig maakt en bovendien tijdrovend is. Na deze update-sessie ben je weer helemaal mee met de nieuwste ontwikkelingen op sociaal-juridisch vlak voor statutairen en contractuelen. Je krijgt een schat aan informatie die je niet meer zelf dient uit te zoeken of te lezen. Geïnterpreteerd, pragmatisch en op maat van een lokaal bestuur.

Video maken met je smartphone

Vandaag kan je met eenvoudige middelen je smartphone omtoveren tot een film- en montagetoestel. In deze hands-on workshop leer je met jouw smartphone professionele opnames maken en deze nadien monteren tot een wervend videoverhaal. Je krijgt alle instrumenten aangereikt om als mobiele reporter leuke videoverhalen te vertellen.

Vind Europese subsidies voor je project – start 15 maart 2021

De competitie voor Europese projectfinanciering is groot. Om je slaagkansen voor een Europese projectaanvraag te verhogen, is een goed uitgewerkt projectvoorstel cruciaal. Provincie West-Vlaanderen (dienst EEIS) wil lokale besturen met Europese ambities ondersteunen. Daarom organiseert ze een reeks vormingen over het schrijven van Europese projectvoorstellen. Wil je weten wat er allemaal komt kijken bij het schrijven van een Europees projectvoorstel? Wil je de slaagkansen van je projectvoorstel vergroten?

Vind Europese subsidies voor je project – start 6 september 2021

De competitie voor Europese projectfinanciering is groot. Om je slaagkansen voor een Europese projectaanvraag te verhogen, is een goed uitgewerkt projectvoorstel cruciaal. Provincie West-Vlaanderen (dienst EEIS) wil lokale besturen met Europese ambities ondersteunen. Daarom organiseert ze een reeks vormingen over het schrijven van Europese projectvoorstellen. Wil je weten wat er allemaal komt kijken bij het schrijven van een Europees projectvoorstel? Wil je de slaagkansen van je projectvoorstel vergroten?

Webinar – Beter gezien worden op Facebook – 18 maart 2021

Als Facebook een café is, dan is het ongetwijfeld een van de luidste die je kent. Je stem er nog laten horen is niet altijd evident. Daarom gaan we in deze workshop op zoek naar visuele en inhoudelijke manieren om op te vallen, zonder dat er advertentiebudget mee gemoeid gaat.

Workshop fixatie-arm beleid – start 2 februari 2021

Ben je als verpleeg- of zorgkundige werkzaam binnen de ouderenzorg of ben je geïnteresseerd in werken met ouderen? In deze opleiding verruim je jouw kennis en visie rond de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen. We helpen je ook bij het aanbieden en toepassen van alternatieven voor vrijheidsbeperking.

Zelfzorg – start 4 maart 2021

In deze moeilijke tijden wordt er heel veel gevraagd van verzorgend personeel. Hoe kun je je werk goed blijven doen en toch zelf overeind en gezond blijven. In deze opleiding leer je goed zorg te dragen voor jezelf en je collega’s.