In-huis groeitraject voor leidinggevenden – versterken van de werkgoesting en talentontwikkeling

Situatieschets

Leidinggevenden functioneren in een continu wijzigende werkomgeving. De uitdagingen voor de eerstkomende jaren zijn niet gering: integratie gemeente-OCMW, kostenbewust en duurzaam beleid mee gestalte geven en uitvoeren, motiveren van medewerkers tot langer werken, flexibel werken, resultaatgericht aansturen, coachen van medewerkers enz.
Hierdoor zijn ook de verwachtingen over de rol en functie van een leidinggevende veranderd.

Doel van het traject

Met dit groeitraject bieden we leidinggevenden de mogelijkheid om verder in te zetten op hun eigen professionele ontwikkeling en om eveneens hun medewerkers verder te motiveren en te stimuleren. Het is een groeitraject dat focust op het versterken van de werkgoesting en talentontwikkeling in ruime zin.

Doelgroep

Dit groeitraject richt zich naar alle leidinggevenden binnen de organisatie. Samen met de organisatie bakenen we de doelgroep af.

Overtuigingen

  • Iemand functioneert beter als hij vanuit zijn talenten kan werken.
  • Iedereen kan groeien, als hij dat maar wil.
  • Wat aandacht krijgt, groeit.
  • Leidinggeven is geen jas die je even aantrekt om dan weer aan de haak te hangen, het is een levenswijze.
  • Positief zijn in een moeilijke situatie is niet naïef. Het is leiderschap.
  • Een grote leider heeft de moed om zijn visie voort te laten komen uit zijn passie, niet uit zijn positie. (John Maxwell)

Aanpak

Wij werken steeds op maat van de organisatie en de behoeften van de leidinggevenden. Dit traject kan doorlopen worden aansluitend op reeds lopende of afgelegde trajecten in de eigen organisatie.

Op zoek naar inspiratie? Ontdek hier onze uitgebreide aanpak.

Algemene resultaten

  • Leidinggevenden WETEN na dit traject wat verwacht wordt van een leidinggevende in de organisatie, wat eigen talenten en groeipunten zijn en hoe men hiermee aan de slag kan.
  • Leidinggevenden KUNNEN na dit traject nog meer vanuit hun talenten werken en effectiever leidinggeven binnen de context van de eigen organisatie.
  • Leidinggevenden WILLEN na dit traject hun ontwikkelde vaardigheden en talenten inzetten i.f.v. te behalen doelstellingen en resultaten in de organisatie.

Meer informatie

Contacteer ons vrijblijvend met jouw vraag. In een persoonlijk gesprek verkennen wij jouw vraag en behoeften. Vervolgens werken wij een offerte op maat uit.