Opleidingen vakbekwaamheid

Aanbod aankoopcentrale vakbekwaamheid:

Vakbekwaamheid rijbewijs C

De theoretische modules werden gegund aan Skilliant en bestaan uit volgende opleidingen:
– Lading zekeren (categorie 1)
– Rij- en rusttijden, vervoersdocumenten (categorie 2)
– EHBO-tips en ongevallenaangifte (categorie 3)
– Gezondheidstips, heffen en tillen (categorie 3)
– De chauffeurs als ‘ambassadeur’ (categorie 3)
– Opfrissing wegcode en aanrijdingsformulier (categorie 3)

De dagprijs voor een interne opleiding bedraag € 750.

De praktische modules werden gegund aan VTIR en bestaan uit volgende opleidingen:
– Defensief rijden (categorie 3 – tot 31/12/2018)
– Ecologisch rijden (categorie 1)

De dagprijs van deze opleidingen variëren van € 2.300 naar € 2.560 voor 10 deelnemers.

Deze opleidingen kunnen zowel met eigen voertuigen, als met voertuigen van de aanbieder ingepland worden. De eigen voertuigen moeten wel voldoen aan volgende voorwaarden :
– volledig in orde zijn om op de openbare weg te rijden
– over 3 zitplaatsen beschikken, voorzien van gordels
– boordcomputer om verbruik, tijd en aantal kilometers te meten (enkel bij ecologisch rijden)

Heb je onvoldoende chauffeurs om een groep samen te stellen ?
Vonk bundelt de vragen van verschillende besturen en zorgt dat je chauffeurs kunnen aansluiten bij een bestuur in de omgeving.
Vonk organiseert ook open opleidingen waar je op individuele basis kunt inschrijven.

Wat is vakbekwaamheid?

Regelgeving

Alle chauffeurs met rijbewijs C en D die professioneel vervoer verzorgen, moeten over een attest vakbekwaamheid beschikken.

Deze verplichting is een gevolg van de uitvoering van de Europese richtlijn die ongevallen op de weg wil voorkomen en het beroep van chauffeur wil opwaarderen.

Wanneer een chauffeur een activiteit uitvoert waarvoor vakbekwaamheid vereist is en niet over het attest beschikt, dan beschikt die chauffeur NIET over een geldig rijbewijs.

Hoe voldoe je aan de regelgeving vakbekwaamheid?
Voor wie

De verplichting geldt voor chauffeurs met een rijbewijs C, CE, D en DE die een activiteit uitvoeren die hoofdzakelijk uit rijden bestaat. Bijvoorbeeld: huisvuilophaling, kampvervoer, schoolvervoer, enkel afzetten en ophalen materiaal, …

Voor wie niet

Deze verplichting geldt niet voor activiteiten waarvan de hoofdzaak een andere is dan rijden.
Bijvoorbeeld: technische dienst die materiaal vervoert waarmee de gehele dag andere taken worden uitgevoerd.
Daarnaast zijn er specifieke vrijstellingen voor bestuurders van voertuigen die instaan voor veiligheid en openbare orde, bijvoorbeeld het besturen van een zoutstrooier.

Verduidelijking

De groendienst die een vrachtwagen gebruikt om snoeimateriaal te vervoeren. Het personeelslid dat de wagen bestuurt snoeit gedurende de dag mee. Hoofdtaak is snoeien. Het besturen van de vrachtwagen is niet vakbekwaam plichtig.
Een personeelslid rijdt de gehele dag met een vrachtwagen het snoeiafval naar het containerpark. Hoofdtaak is rijden. Het besturen van de vrachtwagen is vakbekwaam plichtig.

Conclusie

De verplichting is gekoppeld aan de activiteit, niet aan de persoon! Wanneer een chauffeur een activiteit uitvoert waarvoor vakbekwaamheid vereist is en niet over het attest beschikt, dan beschikt die chauffeur NIET over een geldig rijbewijs.

Meer informatie

Als abonnee krijg je de prijs die Vonk bekomen heeft in de gunningsprocedure. Niet-abonnees betalen 20 % meer.

Contacteer ons vrijblijvend met jouw vraag. In een persoonlijk gesprek verkennen wij jouw vraag en behoeften. Vervolgens werken wij een offerte op maat uit.

Contactpersoon: E Ann.debruyckere@apbvonk.be of T 050 40 34 51