Aankoopcentrale

Aankoopcentrale

Met de organisatie van een aankoopcentrale opleidingen wil Vonk de West-Vlaamse lokale besturen een service bieden waardoor ze :

  • heel wat werk uitsparen;
  • gebruik kunnen maken van de deskundigheid van Vonk;
  • een optimale prijs / kwaliteit verhouding verkrijgen.

Ontdek onze aankoopcentrales:

Voordelen

De aankoopcentrale biedt volgende voordelen:

Marktverkenning

Vonk verkent de markt en doorloopt een gunningsprocedure waardoor afnemers van de aankoopcentrale vrijgesteld zijn van de verplichting om een gunningsprocedure te organiseren.

Vonk koopt meerdere opleidingen in en gunt de opdracht aan de aanbieder met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Van organisatiedoel naar opleiding

Vonk helpt je om de opleidingsdoelen duidelijk te formuleren en af te stemmen op de behoeften van de organisatie.

Organisatie

Vonk neemt de organisatie van de opleiding voor zijn rekening. Door cursisten van verschillende besturen samen te brengen, streeft Vonk naar een optimale groepsgrootte.

Ondersteunen transfer naar de werkvloer

Vonk werkt enkel voor en is vertrouwd met openbare besturen. Vonk zorgt voor praktijkgerichte opleidingen waar steeds aandacht wordt geschonken aan het bevorderen van de transfer van het geleerde naar de werkvloer.

Kwaliteitsbewaking

Vonk sluit langlopende overeenkomsten af met de vormingsverstrekkers en houdt toezicht op de kwaliteit van de uitgevoerde opleidingen.