Coaching – visie

Wat is onze visie op coaching?

  • We geloven in de mogelijkheden van de coachee. We staan stil bij de talenten van de coachee, scherpen zijn/haar vaardigheden aan en leren hem/haar omgaan met beperkingen.
  • We creëren voor de coachee een veilige omgeving waarin hij/zij in vertrouwen kan zijn wie hij/zij is, dingen mag uitproberen en experimenteren.
  • We helpen de coachee antwoorden of oplossingen te vinden vanuit een vragende houding. Waar een model of kader kan helpen, brengen we dit aan.
  • We koppelen in de coaching organisatiedoelstellingen aan persoonlijke doelstellingen en rapporteren op een resultaatgerichte manier aan de opdrachtgever.