Coaching – rol van de coach

Wat is de rol van de coach?

  • We vertalen de vragen van de coachee of de organisatie naar heldere doelstellingen.
  • We richten de focus van de coachee op de doelstelling.
  • We vergroten het bewustzijn van de coachee.
  • We verruimen de keuzemogelijkheden van de coachee.
  • We motiveren de coachee om een eerste stap te zetten.
  • We monitoren de vooruitgang en bewaken het resultaat.
  • We staan in voor heldere communicatie met de opdrachtgever