Coaching – wat bereik je met coaching

Wat bereik je met coaching?

Coaching helpt zicht te krijgen op het eigen functioneren, adequaat gedrag en effectieve interactiepatronen aan te leren, optimaal te functioneren, resultaat te behalen in concrete situaties en zich verder te ontwikkelen.

Tot een bepaald niveau worden persoonlijke leerblokkades en belemmeringen weggenomen. Een coach ondersteunt daarbij. Dit opent perspectieven en biedt zicht op nieuwe mogelijkheden en alternatieven om resultaten te bereiken.

Waar richt coaching zich op?

Concreet is coaching gericht op:

  • Het verdiepen van het bewustzijn bij medewerkers van de effecten van eigen gedrag.
  • Het zich verantwoordelijk voelen voor de gevolgen van eigen gedrag.
  • Het vergroten van initiatief en autonomie, regelmogelijkheden en zelfstandigheid.
  • Het verder ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden zowel op cognitief als creatief niveau
  • Het versterken van initiatief, zelfstandigheid en ondernemerschap.
  • Het opdoen van nieuwe ervaringen
  • Het in beweging brengen van onderliggende denkpatronen of diepte structuren
  • Het verkrijgen van zicht op eigen communicatie en die van anderen.

De werkvorm

De coach, opdrachtgever en coachee (degene die gecoached wordt) spreken van tevoren af aan welke aspecten van het functioneren gewerkt kan worden. De effecten van de bijeenkomsten worden geëvalueerd met de coachee en de opdrachtgever. Er kan gebruik gemaakt worden van gerichte opdrachten en observaties.