Coaching – bouwstenen coachingtraject

Wat zijn de bouwstenen van een coachingtraject?

Voorbereidende fase
Coachingtraject
 • Elke coaching start met een afstemming tussen opdrachtgever, coach en coachee.
  • Tijdens deze afstemming leggen we de doelstellingen van de coaching vast en maken we afspraken rond het verloop van de coaching, de privacy van de coachee en de terugkoppeling aan de opdrachtgever.
  • Belangrijk is dat de doelstellingen helder en realistisch zijn volgens de doorlooptijd van de coaching en het aantal contactmomenten tussen coach en coachee dat afgesproken wordt. Dit varieert tussen 3 en 6 contactmomenten.
 • Vervolgens plannen we 3 tot 6 contactmomenten tussen coach en coachee.
  • Dit zijn meestal één-op-één gesprekken.
  • Dit kan aangevuld worden met observaties op de werkplek, overlegmomenten met andere betrokkenen, e-coaching via Skype.
 • Na 3 gesprekken is er steeds een terugkoppeling aan de opdrachtgever.
  • Tijdens deze terugkoppeling brengt de coach verslag uit rond het verloop van de coaching. De coachee rapporteert over de acties die hij ondernomen heeft en zijn vorderingen. Deze worden gedurende de coaching door de coachee bijgehouden in een logboek.
  • Tot slot van de terugkoppeling wordt in onderling overleg afgesproken of er nog verdere contactmomenten in gepland worden al dan niet.