Omgaan met verlies en verdriet

Omgaan met verlies en verdriet

Als poetshulp/gezinshulp werk je vaak bij senioren. Dit houdt in dat je ook kan geconfronteerd worden met het overlijden van de klant.

Het verdriet is zichtbaar bij de dierbaren van de klant maar kan eveneens intense emoties teweegbrengen bij de poetshulp/gezinshulp.

Wanneer je al geruime tijd bij iemand in huis werkt, ontstaat er immers een band. Verlies kan zich, naast het afscheid nemen van geliefden, ook op andere manieren voordoen.

Wat als de klant bepaalde taken niet meer zelf kan uitvoeren en hiervan afstand moet nemen ? Wat als de klant zich niet comfortabel voelt bij het feit dat hij/zij steeds meer afhankelijk wordt van jou, … ? Het is als poetshulp/gezinshulp niet steeds gemakkelijk om hiermee om te gaan.

Doelstelling

Tijdens deze opleiding bekijken we hoe je als poetshulp/gezinshulp kan omgaan met verlies en verdriet.

We gaan na hoe je een professionele kijk kan ontwikkelen die je helpt bij het verwerken van eigen verlies en verdriet zodat je beschikbaar blijft voor andere klanten.

We verneemt hoe je gepast kan reageren naar de klant of dierbaren wanneer deze met verlies en verdriet geconfronteerd worden.

Hoe we te werk gaan

We brengen de deelnemers samen in een intervisiegroep. Na een kennismaking, staan we stil bij de betekenis van verlies en verdriet en hoe je daarmee omgaat binnen de werkcontext.

Na een pauze oefenen we concreet. De deelnemers krijgen voldoende tijd om vragen te stellen en verhalen te delen. We raden groepen aan van minimum 6 en maximum 15 personen.

Tijdsduur en prijs

De sessie duurt 4 uur. Het tarief bedraagt 140 euro/uur + verplaatsingsvergoeding.