Omgaan met klanten met dementie

Omgaan met klanten met dementie

Als huishoudhulp werk je vaak bij senioren. Dit houdt in dat je geconfronteerd kan worden met klanten die lijden aan dementie of met klanten waarbij de dementie langzaam zichtbaar wordt.

Doelstelling

Tijdens deze opleiding krijg je beter zicht op de kenmerken van dementie.

We reiken je handvaten aan om hiermee om te gaan.

Zo kan je:

  • dit sneller signaleren en kan er, indien nodig, extra hulp ingeschakeld worden;
  • je communicatie met de klant hierop afstemmen;
  • een gepaste houding aannemen naar de klant en hun dierbaren.

Hoe we te werk gaan

We brengen de deelnemers samen in een intervisiegroep. Na een kennismaking, staan we stil bij de betekenis van dementie en hoe je daarmee omgaat binnen de werkcontext.

Na een pauze oefenen we concreet. De deelnemers krijgen voldoende tijd om vragen te stellen en verhalen te delen. We raden groepen aan van minimum 6 en maximum 15 personen.

Tijdsduur en prijs

De sessie duurt 4 uur. Het tarief bedraagt 140 euro/uur + verplaatsingsvergoeding.