Omgaan met emoties

concurrerend

Word jij soms ook geconfronteerd met “hoogoplopende” emoties? Bv een collega die zijn zelfbeheersing verliest in een teamvergadering en woest de deur uitloopt.

Of vind je het moeilijk om stand te houden in een intense discussie waarbij sommige hun gelijk proberen te halen door hard te roepen?

Dan kunnen volgende tips jou op weg helpen.

4 tips om om te gaan met emoties

Tip 1: maak gebruik van de LEO techniek

Onder emoties zit een onvervulde behoefte vb “ik wil beluisterd worden”, “ik heb nood aan erkenning”.

Vaak slaagt men er niet in om deze onder woorden te brengen en toont men enkel de emotie die op haar beurt voor een emotionele reactie bij de omgeving zorgt.

Ga op zoek naar de onderliggende behoefte en gebruik hierbij de LEO-techniek:

  • Luister en vraag door zodat het voor jou helder wordt wat voor de ander belangrijk is.
  • Gebruik Empatie: herformuleer wat je de ander hoorde zeggen en benoem wat je ziet bij de ander. Let hier op met de formulering: “ik begrijp het”. Zeg eerder: “ik zie dat dit voor jou bijzonder moeilijk is”.
  • Bekijk nadien of er mogelijke Oplossingen zijn: wat wil de ander? Wat kan jij doen en wat kan je niet doen. Wees helder in je boodschap.

Tip 2: gebruik je ademhaling om eigen emoties te controleren

Heftige emotionele reacties van anderen kunnen er voor zorgen dat je terugvalt op je overlevingsmechanisme: Vluchten, vechten of verstijven.

Wees alert voor wat er bij jou gebeurt. Aandacht hebben voor je ademhaling kan rust brengen. Adem rustig in door je neus, maak vooral gebruik van buikademhaling, zet je voeten stevig op de grond en adem heel langzaam uit.

Geef jezelf tijd om te reageren. Schat in of je op het moment zelf wil reageren of liever nog wat wacht.

Tip 3: breng je eigen gewaarworden in

Wanneer je met emoties geconfronteerd wordt, gebeurt er ook heel veel bij jou.

Je voelt allerlei zaken, gedachten flitsten door je hoofd. Het kan helpend zijn om in communicatie te brengen wat er bij jou gebeurt.

Let op dat je niet beschuldigend bent naar de ander en steeds vanuit jezelf communiceert. Uitspraken zoals “Amaai, ik schrik. Ik merk dat ik aan de grond genageld sta en niet meer helder kan denken” kunnen er voor zorgen dat er terug rust komt.
Je blijft in verbinding met jezelf en met de ander.

Tip 4: maak gebruik van de kapotte grammofoonplaat

Soms kan het zijn dat de ander geleerd heeft zijn of haar gelijk te halen door hard te roepen.

In dit geval kan het gebruik van emoties een strategie zijn. Wanneer je dit patroon ontdekt kan het aangewezen zijn om gebruik te maken van de techniek van de kapotte grammofoonplaat: je herhaalt wat je de ander hoort zeggen/vragen.

Indien je hier niet kan aan voldoen zet je jouw antwoord hiernaast vb “ik hoor dat jij verwacht dat ik dit tegen deze avond in orde breng” (je toont dat je geluisterd hebt en begrijpt waarover het gaat), “toch zal ik je moeten teleurstellen” (je toont dat je beseft dat jouw antwoord niet aangenaam is voor de ander) “voor mij is het belangrijk om kwalitatief werk af te leveren en dit lukt me niet op deze korte tijd (je geeft aan wat voor jou belangrijk is). Wat me wel lukt is om het tegen morgenmiddag in orde te brengen (je biedt een alternatief).

Blijf dit herhalen.

Meer informatie

Wil je meer leren hoe je voor je mening kan opkomen, op een duidelijke, respectvolle manier? Hoe je met agressie kan omgaan? Bekijk dan zeker ons opleidingsaanbod.

Heb je nood aan meer? Onze coaches kunnen jou tijdens een individuele coaching inzicht geven en ondersteunen.

Heb je verdere vragen? Contacteer ons vrijblijvend via info@apbvonk.be of op 050 40 43 50.

Deze vind je wellicht ook leuk