Nieuwe administratieve test ontwikkeld en goedgekeurd

Test administratief inzicht

Wat is de test administratief inzicht en waarvoor gebruiken we die?

De test administratief inzicht is een test die het administratief inzicht meet van een persoon.

Dit kan als onderdeel van een selectieprocedure gebruikt worden om te testen in welke mate een kandidaat administratief aangelegd is.

We zetten de test in als preselectietool in selectieprocedures voor administratief medewerkers. Indien gewenst gebruiken we die ook als schriftelijke proef.

De test zorgt ervoor dat een grote groep kandidaten op een vlotte, tijdsefficiënte én betrouwbare manier kan gescreend worden.

Door de grote vraag naar deze test ontwikkelde Vonk een tweede, parallelle versie van deze test.

Een persoon schrijft op een notablok van Vonk.

Werkwijze

Om een voldoende betrouwbaar resultaat te kunnen boeken, lieten we de test invullen door collega’s, familieleden, vrienden en kennissen.

Behalve geslacht, leeftijd en diploma, bevroegen we of men te maken kreeg met administratie in zijn/haar job.

De verschillende bevraagde zaken (geslacht, leeftijd, diploma en % administratie in job) koppelden we aan de resultaten van de test.

Resultaat

Na analyse kwamen de volgende zaken naar boven:

  • Administratie (%): Dit was uiteindelijk het belangrijkste voor het bepalen of onze test voldoet aan de voorwaarden. Er is een duidelijk stijgende lijn tussen hoeveelheid administratie in een job en de score op de test. Uit hoe meer administratie iemand zijn job bestaat, hoe hoger de score op de test.

Volgende resultaten zijn minder belangrijk, maar werden ook onderzocht uit interesse:

  • Leeftijd: Het administratief inzicht kent eerst een lichte stijging met de leeftijd, daarna volgt een daling. Al bij al blijkt dat de leeftijd een beperkte invloed heeft op het eindresultaat.
  • Diploma: Wanneer het diploma gekoppeld werd met de punten op de test, kwam naar voor dat de personen met een diploma secundair onderwijs en personen met een bachelorsdiploma aan de hogeschool relatief gelijk scoren. Personen met een masterdiploma aan de universiteit scoren gemiddeld hoger op deze test.

Besluit

Na analyse van de data besloten we dat deze test voldoende betrouwbaar is en dus gereed voor gebruik!

We zijn tevreden dat we een tweede parallelle administratieve test kunnen inzetten bij onze selectieprocedures.

Meer informatie?

Heb je interesse in het gebruik van deze test administratief inzicht? Neem dan vrijblijvend contact op met onze consultant Lara via 050 40 31 53 of lara.vermeulen@apbvonk.be.

Deze vind je wellicht ook leuk