Lerende netwerken

Lerende netwerken

Lerend netwerk

Vonk organiseert lerende netwerken waarbij personen die op professioneel vlak voor dezelfde uitdagingen staan elkaar vinden.

De thema’s voor de lerende netwerken worden bepaald op basis van wat wij opvangen op het werkveld. De communicatie rond de oprichting gebeurt via onze nieuwsbrieven en website.

Voor wie

Lerende netwerken worden opgericht specifiek op vraag van een groep van klanten die voor een gemeenschappelijke uitdaging staan en die van elkaar willen leren.
Bij voldoende interesse, kunnen deze lerende netwerken ook regionaal worden georganiseerd.

Tijdens een lerend netwerk is er plaats voor:

  • Minimale theoretische achtergrond bij het thema.
  • Een methodiek of tool inoefenen.
  • Luisteren naar een getuigenis.
  • Luisteren naar elkaar, zich inleven in de situatie en raad geven vanuit de eigen ervaring.
  • Leren van elkaar.
  • Vragen stellen aan de begeleider van Vonk / spreker / elkaar.

Lerend netwerk integratie OCMW - gemeente

Momenteel loopt een lerend netwerk rond het thema ‘integratie OCMW – gemeente’. Aspecten die hierin al naar voor kwamen zijn ‘werken aan cultuurverschillen’, ‘actie ondernemen vanuit een gemeenschappelijke missie en visie’ en ‘werken met nieuw samengestelde teams’.

Wil je graag mee instappen in dit lerend netwerk? Dat is altijd mogelijk. Contacteer daarvoor inge.vromant@apbvonk.be.

Meer informatie

Contacteer ons vrijblijvend met jouw vraag. In een persoonlijk gesprek verkennen wij jouw vraag en behoeften.

Contactpersoon: E inge.vromant@apbvonk.be of 0496 91 46 79.