Collegagroepen

Collegagroepen

Tijdens collegagroepen verhoog je jouw deskundigheid door uitwisseling van ervaringen met collega’s van andere lokale besturen. Ervaringen van anderen helpen je vanuit een andere invalshoek naar een vraagstuk of probleem te kijken. De begeleider structureert het proces, biedt creatieve werkvormen aan en stimuleert het stellen van vragen.

Bekijk onze collegagroepen:


Collegagroep diensthoofden burgerzaken – start 11 maart 2021

Ben jij verantwoordelijk voor burgerzaken in jouw lokaal bestuur? Wil je weten of jouw organisatie goed werkt? Doet ze wat je zou willen dat ze doet? Levert ze voldoende kwaliteit? Werkt ze efficiënt? Ken je de belangrijkste werkpunten? Wil je hier meer over vernemen en uitwisselen met andere lokale besturen? Neem dan deel aan deze collegagroep!

Collegagroep diensthoofden burgerzaken – start 12 maart 2020

De School voor Bestuursrecht startte enige jaren geleden een collegagroep op voor diensthoofden en medewerkers burgerzaken. Na een grondige evaluatie van deze collegagroep, heeft Vonk een nieuw aanbod uitgewerkt om nog beter tegemoet te komen aan de noden van de besturen: enerzijds de inschrijving op jaarbasis om een hechte netwerk met engagement op te bouwen, anderzijds richt de collegagroep zich enkel naar diensthoofden, gezien de gelijkaardige verantwoordelijkheden en relevante thema’s die aan bod komen. Tijdens deze collegagroep leidt een procesbegeleider alles in goede banen. Er wordt ook telkens een deskundige uitgenodigd om een centraal thema te bespreken. Dit thema wordt door de deelnemers gekozen.

Collegagroep diensthoofden interne poetsdiensten – start 20 februari 2020

Tijdens 3 bijeenkomsten per jaar kan je met collega's uit andere besturen ervaringen uitwisselen wat betreft het leiden van een interne poetsdienst. Een procesbegeleider leidt alles in goede banen. Er wordt ook indien nodig een deskundige uitgenodigd om een centraal thema te bespreken. Dit thema wordt door de deelnemers gekozen.

Collegagroep diensthoofden interne poetsdiensten – start 4 februari 2021

Tijdens 3 bijeenkomsten per jaar kan je met collega's uit andere besturen ervaringen uitwisselen wat betreft het leiden van een interne poetsdienst. Een procesbegeleider leidt alles in goede banen. Er wordt ook indien nodig een deskundige uitgenodigd om een centraal thema te bespreken. Dit thema wordt door de deelnemers gekozen.

Collegagroep hoofdverpleegkundigen – groep 1 – start 11 maart 2021

Wil jij jezelf versterken in het vorm geven aan je functie. Wil je graag uitwisselen met collega’s van andere WZC’s om op die manier te leren van elkaar? Dan kan de intervisie voor hoofdverpleegkundigen jou inspiratie bieden. Tijdens vier bijeenkomsten per jaar kan je met collega’s uit andere woonzorgcentra ervaringen uitwisselen. Een procesbegeleider leidt alles in goede banen.

Collegagroep hoofdverpleegkundigen – groep 1 – start donderdag 11 juni 2020

Tijdens 4 bijeenkomsten per jaar kan je met collega's uit andere woonzorgcentra ervaringen uitwisselen wat betreft functioneren als hoofdverpleegkundige. Een procesbegeleider leidt alles in goede banen.

Collegagroep hoofdverpleegkundigen – groep 2 – start 18 maart 2021

Wil jij jezelf versterken in het vorm geven aan je functie. Wil je graag uitwisselen met collega’s van andere WZC’s om op die manier te leren van elkaar? Dan kan de intervisie voor hoofdverpleegkundigen jou inspiratie bieden. Tijdens vier bijeenkomsten per jaar kan je met collega’s uit andere woonzorgcentra ervaringen uitwisselen. Een procesbegeleider leidt alles in goede banen.

Collegagroep hoofdverpleegkundigen – groep 2 – start donderdag 18 juni 2020

Tijdens 4 bijeenkomsten per jaar kan je met collega's uit andere woonzorgcentra ervaringen uitwisselen wat betreft functioneren als hoofdverpleegkundige. Een procesbegeleider leidt alles in goede banen.

Collegagroep informatieveiligheid – start 1 april 2021

In deze collegagroep kan je met collega's uit andere besturen ervaringen uitwisselen wat betreft informatieveiligheid. Een procesbegeleider leidt alles in goede banen. Er wordt ook telkens een deskundige uitgenodigd om een centraal thema te bespreken. Dit thema wordt door de deelnemers gekozen.

Collegagroep organisatiebeheersing, organisatieontwikkeling en kwaliteit – lokale besturen – 16 maart 2021

Ben jij verantwoordelijk voor de organisatiebeheersing in jouw lokaal bestuur? Wil je weten of jouw organisatie goed werkt? Doet ze wat je zou willen dat ze doet? Levert ze voldoende kwaliteit? Werkt ze efficiënt? Ken je de belangrijkste werkpunten? Wil je hier meer over vernemen en uitwisselen met andere lokale besturen? Neem dan deel aan deze collegagroep!

Collegagroep overheidsopdrachten – start 15 maart 2021

Tijdens twee bijeenkomsten per jaar kan je met collega’s uit andere besturen ervaringen uitwisselen wat betreft overheidsopdrachten voor administratieve diensten. De collegagroep biedt de mogelijkheid om samen met en van je collega’s te leren. Een procesbegeleider leidt alles in goede banen. Er wordt ook telkens een deskundige uitgenodigd om een centraal thema te bespreken. Dit thema wordt autonoom door de deelnemers gekozen

Collegagroep overheidsopdrachten – start 19 oktober 2020

Tijdens twee bijeenkomsten per jaar kan je met collega’s uit andere besturen ervaringen uitwisselen wat betreft overheidsopdrachten voor administratieve diensten. De collegagroep biedt de mogelijkheid om samen met en van je collega’s te leren. Een procesbegeleider leidt alles in goede banen. Er wordt ook telkens een deskundige uitgenodigd om een centraal thema te bespreken. Dit thema wordt autonoom door de deelnemers gekozen

Collegagroep personeelsverantwoordelijken

Je bent verantwoordelijke van de personeelsdienst van een stad/gemeente en wil graag bijblijven met de nieuwste wetgevingen en tendensen binnen jouw vakgebied. Daarom ervaar je de nood om ervaringen uit te wisselen met collega's. Deze collegagroep biedt een antwoord op jouw nood. Je zoekt samen met collega's naar antwoorden en wisselt ervaring uit. Daarenboven geven specialisten antwoorden op concrete vragen.

Collegagroep personeelsverantwoordelijken – 11 februari 2021

Je bent verantwoordelijke van de personeelsdienst van een stad/gemeente en wil graag bijblijven met de nieuwste wetgevingen en tendensen binnen jouw vakgebied. Daarom ervaar je de nood om ervaringen uit te wisselen met collega's. Deze collegagroep biedt een antwoord op jouw nood. Je zoekt samen met collega's naar antwoorden en wisselt ervaring uit. Daarenboven geven specialisten antwoorden op concrete vragen.

Intervisie beleidsverantwoordelijken regie buitenschoolse kinderopvang – start 13 oktober 2020

Vanaf 1 januari 2021 treedt het decreet Buitenschoolse opvang en activiteiten in voege.Met deze intervisiesessies helpen we je op weg om met de nodige informatie om aan de slag te gaan, maar focussen we vooral ook op ervaringsuitwisseling tussen lokale besturen en het leren van elkaar. Deelnemers die reeds het Lerend Netwerk Regie van VVSG volgden, of aan het volgen zijn, zijn ook welkom op deze intervisie voor verdieping en uitwisseling.

Intervisie gerontopsychologen – start 23 september 2020

Heb je soms twijfels of loop je soms vast op bepaalde casussen? Heb je nood aan overleg met collega-gerontopsychologen? Wil je graag op een gestructureerde manier tot nieuwe inzichten komen? Dan is deze intervisie zeker iets voor jou!

Intervisie verantwoordelijken wonen en leven – start 11 februari 2021

Wil jij jezelf versterken in het vorm geven aan je functie. Wil je graag uitwisselen met collega’s van andere WZC’s om op die manier te leren van elkaar? Dan kan de intervisie voor verantwoordelijken leven en wonen jou inspiratie bieden. Tijdens vier bijeenkomsten per jaar kan je met collega’s uit andere woonzorgcentra ervaringen uitwisselen. Een procesbegeleider leidt alles in goede banen.

Supervisie vertrouwenspersonen – start 7 oktober 2021

Een vertrouwenspersoon binnen een organisatie heeft een cruciale rol wanneer zich concrete conflictsituaties of risico’s voordoen op de werkvloer. Op dat ogenblik neemt de vertrouwenspersoon een luisterende en informerende rol op. De vertrouwenspersoon geeft advies en werkt aan oplossingen, maar dit vergt uiteraard de nodige kennis en vaardigheden. Deze supervisie geeft je de nodige theoretische kaders en reikt je ook de nodige handvaten aan om je verder te versterken in deze functie.

Uitwisselingsoverleg handhavers milieu en RO -start 6 mei 2021

Als handhaving noodzakelijk is, blijkt het niet altijd zo evident. Wie kan wat doen? Welke wetgeving heb je om op te handhaven? Welke instrumenten heb je om mee te handhaven? Wat als een piste doodloopt? Welke keuzes maak je best? Hoe ga je hier beleidsmatig mee aan de slag? Hoe vermijd je procedurefouten?