Meer aanwervingen in 2020?

Selectie 2020

2020 werd overschaduwd door een vies beestje die een bijzonder grote impact heeft gehad op de economie en de werking van organisaties.

Ook bij Vonk hebben wij die impact aanvankelijk gevoeld. Onze werking werd midden maart abrupt onderbroken.

Toch is 2020 een jaar waar we met trots op kunnen terugkijken, zeker bij selectie. We konden al snel online overschakelen: https://apbvonk.be/onze-assessment-centers-gaan-online-verder/ en blikten tevreden terug op het online alternatief: https://apbvonk.be/onze-ervaring-met-online-opleiding-coaching-en-selectie/.

Het coronavirus bleek ook een vrij beperkte impact te hebben op de aanwervingen binnen lokale besturen, die dit jaar meer dan ooit beroep deden op ons!

In onze blog van september blikten we trots terug op de mooie evaluaties die we kregen van sollicitanten en klanten: https://apbvonk.be/onze-klanten-en-sollicitanten-aan-het-woord-over-selectie/.

We zien het nu ook in onze cijfers dat onze klanten ons zijn blijven inschakelen in selecties. Meer nog, we mochten zelf 50% meer klanten dan in 2019 verwelkomen!

We kijken er dan ook naar uit om jullie in 2021 nog meer en nog beter te ondersteunen!

Deze vind je wellicht ook leuk