Tijdelijk inhuren van kennis (insourcing)

Wat is insourcing?

Je wil je organisatie tijdelijk versterken met expertise en knowhow van een medewerker van het provinciebestuur West-Vlaanderen of haar agentschappen.

Hoe kan Vonk jou ondersteunen?

Vonk is een unieke interface tussen het provinciebestuur West-Vlaanderen en de lokale besturen:

  • We luisteren aandachtig naar welke expertise je tijdelijk wil inhuren in je bestuur.
  • We bespreken je vraag met de HR-dienst van het provinciebestuur en het betrokken diensthoofd.
  • We maken een offerte op en lichten deze aan je toe.
  • Wanneer je akkoord gaat met de offerte, maken we duidelijke afspraken tussen de tijdelijke medewerker en je bestuur en volgen we de werking op.

Wanneer kies je voor insourcing?

Je wil expertise en knowhow van een expert of leidinggevende (A of B-niveau) van het provinciebestuur West-Vlaanderen inzetten in jouw bestuur, dit met een tijdsinvestering van 4 tot 16 uur per week.

Je bent in staat de ingebrachte kennis en kunde te borgen in jouw organisatie.

Voor welke thema's kan je bij Vonk terecht?

In principe kan insourcing voor alle thema’s waarrond het provinciebestuur werkt en waarover zij knowhow in huis heeft.

Naast de thema’s waarvan je het provinciebestuur best kent, zoals milieu, mobiliteit, belastingen en groenbeheer, zijn er tal van andere thema’s waarrond insourcing kan plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan kantoorinrichting, uitlenen van materiaal, informatieveiligheid, communicatie, financiële processen en facilitair management.

We houden er steeds rekening mee dat er geen belangenvermenging mogelijk mag zijn tussen de lokale en provinciale overheid.

Meer informatie?

Contacteer ons vrijblijvend met jouw vraag. Na een eerste telefonisch gesprek sturen we je een aanvraagformulier. We stellen het mogelijke aanbod en de betrokken medewerker aan je voor en maken een offerte op. Voorafgaand aan de prestaties wordt een contract ondertekend. Zowel tussentijds als op het einde van de opdracht evalueren we de dienstverlening.

Contactpersoon Inge Vromant
E-mail: inge.vromant@apbvonk.be
GSM: 0496 91 46 79