Een bepaalde opdracht uitbesteden (outsourcing)

Wat?

Outsourcing is het uitbesteden voor langere tijd door een lokaal bestuur van een bepaalde opdracht aan het provinciebestuur of haar agentschappen.

Voor wie?

Het aanbod rond outsourcing is bedoeld voor West-Vlaamse lokale besturen die niet over de nodige capaciteit beschikken om een bepaalde opdracht uit te voeren.

Aanbod?

Deze lokale besturen kunnen een pakket van taken uitbesteden aan de provinciale overheid en haar agentschappen.

Het gaat om een langdurige opdracht.

Inhoudelijk gaat het om alle thema’s waarbinnen de provincie en haar agentschappen werkzaam zijn.

Interesse?

Neem contact op met Inge Vromant:
E-mail: inge.vromant@apbvonk.be
GSM: 0496 91 46 79