Een bepaalde opdracht uitbesteden (outsourcing)

Wat is outsourcing?

Je wil een opdracht aan het provinciebestuur West-Vlaanderen of haar agentschappen uitbesteden, dit voor een langere tijd.

Hoe kan Vonk je ondersteunen?

Vonk is een unieke interface tussen het provinciebestuur West-Vlaanderen en de lokale besturen:

  • We luisteren aandachtig naar welk pakket van taken je wil uitbesteden.
  • We bespreken je vraag met de HR-dienst van het provinciebestuur en het betrokken diensthoofd.
  • We maken een offerte op en lichten deze aan je toe.
  • Wanneer je akkoord gaat met de offerte, maken we duidelijke afspraken tussen het provinciebestuur en jouw bestuur en volgen we de werking op.

Voor welke thema's?

In principe kan outsourcing voor alle thema’s waarrond het provinciebestuur werkt en waarover zij knowhow in huis heeft. Het gaat om een langdurige en goed omlijnde opdracht.

Meer informatie?

Contacteer ons vrijblijvend met jouw vraag. In een persoonlijk gesprek verkennen wij jouw vraag en behoeften. Vervolgens werken wij een offerte op maat uit.

Contactpersoon: Inge Vromant
E-mail: inge.vromant@apbvonk.be
GSM: 0496 91 46 79