Innovaties in selectietechnieken: het attitudegericht interview

selectie gesprek postbakoefening (4)

Stilstaan is achteruitgaan! Daarom blijven wij op zoek gaan naar innovaties in de domeinen waarin we actief is.

In deze blog vertellen we jou meer over de innovaties bij selectie die ons opvallen.

In het domein ‘selectie‘ zie je allerlei innovaties voorbij komen: speeddating, escape room, een pitch video, talentscreening, waardenonderzoek, … De ene methode al wat zinvoller dan de ander.

Vaak moeten we concluderen dat de proeven die we bij Vonk al jaren gebruiken (competentiegericht interview, assessment centers, praktische proeven, …), nog steeds de meest betrouwbare zijn.

Het attitudegericht interview

In onze zoektocht naar alternatieven, kwamen we het attitudegericht interviewen tegen. Wim Thielemans werkte hiervoor een techniek uit. Nadat onze nieuwsgierigheid geprikkeld was door de informatie die je op de website ‘School for Recruitment’ terug vond, schreven we ons enthousiast in voor de opleiding.

Attitudegericht interviewen vertrekt vanuit de vaststelling dat attitudes een goede voorspeller zijn van motivatie. We moeten jullie ook vast niet uitleggen dat het belangrijk is om een match te vinden tussen de attitudes van de kandidaat enerzijds en de verwachtingen in de functie anderzijds.

Hoe onderzoek je een attitude?

Maar hoe doe je dat dan, attitudes onderzoeken? Wim Thielemans heeft hiervoor een methodiek uitgewerkt met 6 vragen om naar 14 attitudes te peilen.
Na het stellen van de vraag is het belangrijk om te luisteren naar de structuur van het antwoord eerder dan naar de inhoud ervan.
Daaruit kan je onrechtstreeks de attitudes van een kandidaat in kaart brengen.

Doordat je de attitudes niet rechtstreeks bevraagt, sluit je sociaal wenselijke antwoorden uit.

Welke attitudes bestaan er?

Onze conclusie

Het attitudegericht interviewen kan een zinvolle aanvulling zijn op het competentiegericht interviewen, maar kan dit zeker niet vervangen. Het kan wel perfect een deel uitmaken van een breder selectieproces.

Benieuwd naar meer?

Is jouw nieuwsgierigheid ook geprikkeld? Neem gerust contact met ons op om meer te weten te komen en/of lees het boek ‘Slim interviewen’ van Wim Thielemans.

Nog een laatste tip:

De attitudegerichte bevraging kan deel uitmaken van de mondelinge proef, het assessment center of een onderdeel op zichzelf zijn.

Om aan de slag te gaan met het attitudegericht interview, is het in eerste instantie nodig om voor de vacante functie de wenselijke attitudes in kaart te brengenVonk kan ook hierbij helpen.

Deze vind je wellicht ook leuk