Initiatiedagen Organisatiebeheersing en Kwaliteit – juni 2022 (Brugge)

CLUSTERDOMEINEN
(klik op het domein voor info, data en inschrijven)
Datum BruggePrijs abonneePrijs niet-abonnee
Algemene ondersteunende dienstenHR & Organisatieontwikkeling
Interne en externe communicatie
Centrale administratie en Juridische diensten, Informatiebeheer en archief
20 juni 2022Groep van 2 tot 5 collega’s: 250 EUR
1 persoon: 150 EUR
Groep van 2 tot 5 collega’s: 350 EUR
1 persoon: 185 EUR
Financiën, Facilitair beheer, infrastructuur en ICTFinancieel management
Facility: Patrimonium, Onderhoud, Catering, Beheer gebouwen, Logistiek
Aankoop, Overheidsopdrachten
ICT
21 juni 2022Groep van 2 tot 5 collega’s: 250 EUR
1 persoon: 150 EUR
Groep van 2 tot 5 collega’s: 350 EUR
1 persoon: 185 EUR
Omgeving, ruimte en economieLokale economie
Openbare werken / Openbaar domein
Ruimtelijke ordening
Milieu
Huisvesting, Wonen
Mobiliteit
22 juni 2022Groep van 2 tot 5 collega’s: 250 EUR
1 persoon: 150 EUR
Groep van 2 tot 5 collega’s: 350 EUR
1 persoon: 185 EUR
Vrije tijd, cultuur en toerismeVrije tijd
Sport
Jeugd
Cultuur
Bibliotheken
Toerisme
24 juni 2022Groep van 2 tot 5 collega’s: 250 EUR
1 persoon: 150 EUR
Groep van 2 tot 5 collega’s: 350 EUR
1 persoon: 185 EUR
Sociale zaken, burger en samenlevingSociale diensten
Burgerzaken
Flankerend onderwijs
Lokaal mondiaal beleid
Preventie en handhaving
27 juni 2022
Groep van 2 tot 5 collega’s: 250 EUR
1 persoon: 150 EUR
Groep van 2 tot 5 collega’s: 350 EUR
1 persoon: 185 EUR
ZorgOuderenzorg
Thuiszorg
Lokale dienstencentra
Diensten onthaalouders
Buitenschoolse kinderopvang
Kinderdagverblijven
29 juni 2022Groep van 2 tot 5 collega’s: 250 EUR
1 persoon: 150 EUR
Groep van 2 tot 5 collega’s: 350 EUR
1 persoon: 185 EUR

Jouw domein niet gevonden? Contacteer ons even!

Klik en lees in detail hoe de initiatiedag en de expeditie eruit ziet

We organiseren 1 initiatiedag per cluster van werkdomeinen. Na een gezamenlijke inleiding ‘s morgens, wordt er opgesplitst en verder gewerkt per domein.

Voor de lage prijs van 250 EUR voor abonnees (350 EUR voor niet-abonnees) sluiten tot 5 collega’s van eenzelfde bestuur aan bij 1 initiatiedag. Als individu neem je deel tegen 150 EUR (185 EUR niet-abonnee).

Op andere initiatiedagen worden andere domeinen voor andere collega’s aangeboord, opnieuw voor de prijs van 250 (abonnee) / 350 EUR voor een groep van max. 5 collega’s.

Deze initiatiedagen worden één keer per jaar georganiseerd, en krijgen telkens ook een vervolg in de vorm van een expeditie in het najaar: samen met interne en externe collega’s werkt elke deelnemer aan erg concrete oplossingen voor de eigen dienst en werkdomein. Je wordt ondersteund door de expert en het netwerk. Een expeditie bestaat uit drie dagen, verspreid over een half jaar. De dagprijs ervan is identiek aan die van de initiatiedagen, inclusief de interessante prijs voor groepen tot 5 collega’s.

Het is geen verplichting om de initiatiedag te volgen als je de expeditie wil volgen.

Functies die verantwoordelijk zijn voor kwaliteit en organisatiebeheersing kunnen overal bij aansluiten, maar er is natuurlijk ook de collegagroep van Vonk die zich heel erg toespitst op de uitdaging van deze professionals.