Hoe pak je een fusie en splitsing aan?

Hoe pak je een fusie en splitsing aan?

Organisaties worden geschikt en herschikt. Dit zorgt ervoor dat diensten bij elkaar gevoegd worden of uit elkaar gehaald worden.

Denk maar aan de integratie van de financiële diensten van gemeente en ocmw, of aan het afsplitsen van een stuk van de personeelsdienst naar een zorgbedrijf.

Een fusie of splitsing is enerzijds een managementoefening met een herschikking van organogram. Anderzijds zijn er ook teams die integreren of uit elkaar getrokken worden.

Het teamdoelmatigheidsmodel als leidraad tijdens een fusie of splitsing

De ene fusie of splitsing is de andere niet. Daarom gaan we via het teamdoelmatigheidsmodel op zoek naar de exacte noden van de organisatie.

We lezen het model van boven naar beneden:

  • We starten met het duidelijk in kaart brengen van de missie of de opdracht van het team.
  • Daaraan gekoppeld gaat het team op zoek naar concrete en haalbare doelen (korte en middellange termijn).
  • Vervolgens worden de taken en rollen besproken en vastgelegd die nodig zijn om de doelen te kunnen bereiken.
  • Als de verantwoordelijkheden zijn uitgetekend, kijken we vervolgens naar procedures en werkafspraken:
    welke afspraken moeten gemaakt en nageleefd worden, zodat elk zijn rol kan opnemen en uiteindelijk de doelstellingen gerealiseerd kunnen worden?
  • In laatste instantie staan we stil bij de interpersoonlijke verhoudingen: hoe gaan teamleden binnen deze context best met elkaar om?
    Wat zijn belangrijke gedragsregels en wat doen we wanneer deze niet gerespecteerd worden?

Het herwerken van processen en het (her)verdelen van taken zijn zaken die bij de meeste fusies of splitsingen aan bod komen.

Hoe Vonk jou kan ondersteunen

Vonk ondersteunt hierbij met een mix van teambegeleiding en een meer managementgerichte aanpak, zo is de fusie of splitsing niet alleen op papier in orde, maar zijn alle medewerkers er ook klaar voor.

Meer informatie?

Contacteer ons vrijblijvend met jouw vraag. In een persoonlijk gesprek verkennen wij jouw vraag en behoeften. Vervolgens werken wij een offerte op maat uit.

Contactpersoon: inge.vromant@apbvonk.be – 0496 91 46 79