Hoe corona ook een impact heeft op de manier van aanwerving

selectie gesprek postbakoefening (3)

2020 was een bewogen jaar waarin corona een sterke impact heeft gehad op de werking van organisaties. We werden gedwongen om ons aan te passen aan de (snel) wijzigende omstandigheden, wat van ons allen een grote flexibiliteit heeft gevraagd.

Dit heeft binnen HR, en meer specifiek op vlak van selectie, een stempel gedrukt die nog een hele tijd voelbaar zal zijn.

1. Deze competenties werden belangrijker

De competenties leergierigheid en flexibiliteit hebben het afgelopen jaar aan belangrijkheid gewonnen.
Bij nieuwe aanwervingen zullen organisaties hier de komende jaren meer en meer belang aan hechten.

Hoe weet je of de sollicitant over deze competentie(s) beschikt?

Enerzijds kan hiernaar gepeild worden door competentiegericht te bevragen. Anderzijds vormt het selecteren op basis van attitude een mooie aanvulling.

Attitudegericht selecteren is een nieuwe trend waar Vonk reeds op aan het inzetten is.  Door te peilen naar de attitudes van de medewerker kan je een inschatting maken, in welke mate iemand over de juiste ingesteldheid beschikt, passend bij de cultuur van de organisatie of de dienst.

2. De nodige competenties werden gezocht binnen de organisatie

Daarnaast werd er in 2020, meer dan andere jaren, sterker ingezet op interne mobiliteit in plaats van het extern aanwerven.

Een belangrijk aspect hierbij is dat de medewerker in kwestie over de juiste competenties beschikt om de nieuwe functie uit te oefenen. Vaak is van een uitgebreide selectieprocedure dan geen sprake, maar willen organisaties die competenties wel een stuk in kaart gaan brengen.

Hoe weet je of je interne kandidaat over de nodige competentie(s) beschikt?

In een development center worden de nodige competenties uitvoerig onderzocht en worden sterktes en groeipunten in kaart gebracht.

Zo kan je als organisatie een goed doordachte beslissing maken en weet je meteen waar de medewerker nog in kan groeien of ondersteuning in nodig heeft.

Voor die ondersteuning kan je een coach van Vonk inschakelen, die samen met je medewerker op weg gaat om competenties verder te ontwikkelen.

Meer informatie?

Wil je graag meer informatie over hoe Vonk kan ondersteunen bij het attitudegericht selecteren of het afnemen van een development center?

Stuur je vraag vrijblijvend naar lara.vermeulen@apbvonk.be.

Deze vind je wellicht ook leuk