Help! Een conflict in mijn team, wat nu?

Feedback-conflict-bron-Pexels

Wist je dat leidinggevenden wekelijks gemiddeld 30 tot 50% van hun werktijd besteden aan het oplossen van conflicten of de gevolgen ervan? Een EHBO-kit bij conflicten kan je helpen om conflicten te voorkomen of ze goed te managen.

Tip 1: Voorkomen is beter dan genezen

Wees als leidinggevende voldoende aanwezig op de werkvloer. Op deze wijze kan je veranderingen snel aanvoelen en knelpunten aanpakken voor ze conflicten worden. Zit regelmatig samen met het team. Sta stil bij de wijze van samenwerken.

Tip 2: Benoem veranderingen

Nodig medewerkers uit om rechtstreeks met elkaar te communiceren. Bied waar nodig jezelf aan om het gesprek op gang te houden.

Tip 3: Schat de effecten van beleidsbeslissingen in voor medewerkers op de werkvloer

Wat een logische beslissing lijkt voor jou, kan leiden tot conflicten. Denk maar aan samenvoegen van teams, veranderingen in openingsuren,… Betrek waar mogelijk je medewerkers.

Tip 4: Besef dat conflicten escaleren wanneer je ze niet aanpakt

Denk niet dat conflicten zichzelf oplossen. Hoe verder een conflict escaleert, hoe moeilijker het is om het aan te pakken. Vat de koe bij de horens en handel.

Tip 5: Maak gebruik van de principes van verbindende communicatie om medewerkers opnieuw met elkaar te leren communiceren

Laat medewerkers samenzitten. Bemiddel. Laat medewerkers vertellen wat ze nodig hebben en leer hen opnieuw naar elkaar luisteren.

Meer informatie?

Wil je nog meer tips? Wil je uitwisselen met collega’s? Schrijf je in voor de opleiding ‘Hoe ga je als leidinggevende om met conflicten in het team?‘.

Wil je met je team zelf aan de slag? Een teambegeleiding kan een oplossing zijn. Contacteer Lieve via lieve.vandurme@apbvonk.be of op 0497 11 41 51 voor meer informatie.

Deze vind je wellicht ook leuk