Hanne volgt de opleiding: consultancyvaardigheden

Hanne volgt de opleiding: consultancyvaardigheden

Waarom het kriebelde

Al van bij de start van mijn loopbaan bij Vonk kijk ik met veel interesse en bewondering naar wat mijn collega’s op poten zetten binnen consultingtrajecten.

Ik kreeg bij Vonk de kans om mee te volgen hoe teams en organisatie hun missie, visie en waarden vormen, hoe organisaties hun feedback- en evaluatiesystemen onder handen nemen, hoe nieuwe functiebeschrijvingen uitgewerkt kunnen worden, hoe het welzijn en de tevredenheid van de medewerkers in kaart kan gebracht worden en verbeterd kan worden, hoe processen meer LEAN gemaakt kunnen worden, …

Stuk voor stuk trajecten die mij geïnspireerd hebben en veel goesting gaven om hier in de toekomst zelf mee aan de slag te gaan.

Tijdens mijn ontwikkelgesprek met mijn leidinggevende liet ik dan ook weten dat ik mij hier graag in wou verdiepen. Dit jaar is het zover, YES!

De opleiding

Eind vorig jaar kreeg ik van Vonk de kans om mij in te schrijven voor de opleiding ‘Consultancy: Vaardigheden voor consultants’ bij Wolters Kluwer. Een enthousiaste en zeer ervaren trainer reikte mij een ruim gamma aan methodieken aan voor de verschillende fases van een consultingtraject. Het bleef gelukkig niet enkel bij theorie, we konden aan de slag met een aantal (eigen) cases en deden zo verder ervaring op in consulting.

De link tussen de theorie en de praktijk

Na de opleiding is het van belang om de geleerde theorieën en methodieken te linken aan de vragen en noden die leven bij onze klanten.

Om een analyse te maken van een probleemsituatie is de 5 why’s bijvoorbeeld een goede techniek om telkens nog iets verder en dieper door te vragen tot je een zeer goed zicht hebt op de (achterliggende) oorzaken van een probleem.

Om data te verzamelen en te analyseren bestaan er zeer veel verschillende tools: SIPOC, scatter diagram, pareto charts, control chart, … Een makkelijk bruikbare tool is process mapping. Deze is zeer gebruiksvriendelijk en helpt om het eigen proces kritisch in vraag te stellen.

In consultingtrajecten is het niet de bedoeling dat de consultant kant-en-klare antwoorden aanbiedt, zeker niet in de beginfase.

Het is belangrijk om samen met het team of de organisatie ideeën te vergaren. Hiervoor gebruiken we tools zoals brainstorming, mind mapping, affinity diagram en de idea selection matrix.

Om te zorgen dat niet enkel de luidste roepers aan bod komen, kan de nominal group technique helpen.

Na het vergaren van het inzicht in de situatie en ideeën voor de verdere aanpak, kan het interessant zijn om evaluation en decision making tools in te zetten. Hieronder vallen risicoanalyses, SWOT-analyses, NAF-scores, beslissingsmatrixen, …

Bij Vonk werken wij voor het nemen van beslissingen regelmatig met voting dots. Dit zijn stemmen die de teamleden kunnen toekennen aan de voorstellen die voor hen zeker moeten doorgevoerd worden. Een systeem waarbij wij merken dat alle betrokken zich gehoord en betrokken voelen.

Na de diagnose en analysefase formuleer je als consultant een voorstel om de situatie verder aan te pakken. Hierbij komen problemsolving-tools van pas. Tools zoals de PDSA-cycle en projectplanning kunnen toegepast worden om het plan helder, overzichtelijk en realistisch in kaart te brengen.

Bij Vonk betrekken we onze klanten zoveel mogelijk om maximale gedragenheid te creëren voor het plan.

Zichtbare en voelbare resultaten

Wat mij sterk is bijgebleven (zowel in de praktijk bij Vonk als in de opleiding), is hoe belangrijk het is om effectief een verschil te maken. De meeste medewerkers zagen al verschillende consultants de revue passeren op hun werk en kijken daar vaak met gemengde gevoelens naar terug.

Mijn voornemen als consultant is om er alles aan te doen om niet enkel een sexy ‘concept’ te verkopen, maar echt aansluiting te zoeken bij de noden en behoeften van de medewerkers in een organisatie. De resultaten moeten zichtbaar, of op zijn minst voelbaar zijn. Een visie die we bij Vonk echt uitdragen.

Meer weten?

Neem gerust vrijblijvend contact met mij op voor meer informatie of bekijk wat wij voor jou kunnen betekenen op het vlak van consulting.

Delen