Haal meer rendement uit je opleidingen

geinteresseerd-luisteren

Doe een goede analyse van de opleidingsnood

De vraag om in-huis een opleiding te organiseren, vertrekt vaak vanuit een bestaand aanbod, bijvoorbeeld “we willen dat je de opleiding Excel ook bij ons verzorgt” of “kan je de opleiding overheidsopdrachten voor beginners bij ons organiseren”.

Nu zou je de standaard opleiding door de trainer kunnen laten geven bij de klant. De kans is echter heel groot dat er tijdens de opleiding veel andere vragen aan bod komen, waardoor de opleiding te kort aanvoelt of niet voldoende beantwoordt aan de verwachtingen van de deelnemers. Of de deelnemers minder kennis of vaardigheden opdoen dan de werkgever voor ogen had.

Om een groot leerrendement te bekomen is het dus belangrijk om een goede analyse te maken. Je vertrekt bij de opleidingsnood of – doel, maar vervolgens ga je dieper in op de vraag.

Zet de volgende stappen om tot een concrete opleidingsvraag te komen:

Vertrekkend van de opleidingsnood of het opleidingsdoel zetten we volgende stappen om tot een concrete opleiding te komen.

1. Concretiseer de opleidingsnood of opleidingsdoel

Waar wil je met je bestuur naartoe? Wat wil je bereiken? Probeer dit doel zo concreet mogelijk te formuleren. Dit betekent dat je een realiseerbaar doel formuleert. Het SMART-principe kan daarbij een hulp zijn (Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Relevant en Tijdsgebonden).

2. Vertaal de doelstelling naar een gewenst gedrag in de werksituatie

Schets een duidelijk beeld. Welke verandering in het (werk)gedrag verwacht je van de werknemer na de opleiding?
Geef aandacht aan hoe de werkomgeving er uitziet. Is de werkomgeving aangepast aan het doel dat je wil bereiken? (voorbeeld: het onthaal blijkt niet klantvriendelijk genoeg te zijn. Ga dieper in of dit ligt aan de medewerkers of aan de omgeving. Kan de klant op een gemakkelijke manier bediend worden? Dit dienen we op te lossen met een andere ingreep dan een opleiding).
• Vertaal het gewenste gedrag in termen van competenties (kennis, vaardigheden en attitudes).

3. Benoem de concrete competenties

Omschrijf over welke competenties de medewerkers moeten beschikken om het gewenste gedrag te kunnen realiseren. Deze gewenste competenties (kennis, vaardigheden, attitudes) vormen het uitgangspunt om de doelstelling van de opleiding vorm te geven.

Deze analyse vormt het uitgangspunt voor het ontwerpen van de opleiding of training.

Met deze informatie kan Vonk aan de slag om een opleiding of training te ontwerpen.

Deze vorming zal bestaan uit leersituaties die de deelnemers de juiste competenties laten verwerven. Daardoor kunnen zij het gewenste gedrag in de werksituatie realiseren.

De samenhang tussen de verschillende stappen maakt dat het leertraject maximaal afgestemd is op het bereiken van het oorspronkelijk geformuleerde doel.

Heb je hulp nodig om deze stappen te zetten?

Vonk helpt jou graag bij bepalen van de doelstellingen en het uittekenen van een vormingstraject. Wij doen dit steeds gratis, elke offertevraag is volledig vrijblijvend bij Vonk.

Contacteer ons via info@apbvonk.be of op 050 40 34 50.

Deze vind je wellicht ook leuk