Expedities “Continu verbeteren, kwaliteit, organisatiebeheersing” – Ruud Bourmanne

Het traject bestaat uit een initiatiedag en drie expeditiedagen. Initiatiedag en expeditiedagen kunnen los van mekaar gevolgd worden.

De initiatiedag

Kennismaking met het kwaliteitskader, nulmeting en opstart

Hier maken de professionals kennis met een concreet kwaliteitskader voor hun werkdomein. In dit kwaliteitskader worden de essenties van organisatiebeheersing, kwaliteit en de plan-do-check-act-verbetercyclus concreet vertaald naar de taal, praktijk en vakjargon van deze professionals. Geen theoretisch, maar een concreet toegepast verhaal op maat van het werkdomein.

Bovendien krijgen de deelnemers de kans om een nulmeting uit te voeren om te bepalen hoe ver ze vandaag reeds staan op het vlak van organisatiebeheersing en kwaliteit binnen hun domein.

Tot slot zal er, via inleidende oefeningen, ook al een opstart genomen worden met de uitwerking en implementatie van het PDCA-gericht denken en handelen binnen het specifieke werkdomein.

Dit traject garandeert dat er heel concrete producten worden opgeleverd die direct toepasbaar zijn in de werkcontext van de deelnemer.

Leren is sociaal

Vonk maakt er een punt van dat leren door en door sociaal is. We mikken op het ontstaan van kwaliteits-communities in organisaties (interne communities) door lage prijzen te bieden als zich meer deelnemers uit 1 organisatie inschrijven. En als we dat dan ook nog eens vernestelen met externe communities, krijgen we vuurwerk.

De expeditie wil de professionals niet alleen een aantal keer fysiek samenbrengen, maar wil hen ook een digitaal platform aanbieden, Marktplein 1, waarbij ze tussentijds met elkaar kunnen communiceren, delen, uitwisselen en samen werken, met als doel een(h)echte actieve community te vormen om elkaar te helpen, te inspireren en te versterken.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Untitled-8-2.png

De expeditiedagen

Eerste expeditiedag: we zetten het basiskamp op. En we zijn vertrokken.

De expeditie wil meer zijn dan zomaar een ‘gewoon’ netwerk, het wil de professionals prikkelen, motiveren, concreet en stapsgewijs begeleiden en ondersteunen bij het concreet toepassen van de essentie van organisatiebeheersing en kwaliteit binnen hun werkdomein, niet vanuit de theorie, maar vanuit hun eigen taal, praktijk en vakjargon.

Tijdens de expeditie gaan we concreet aan de slag met het kwaliteitskader voor het vak en een bijhorend inhoudelijk programma (stappenplan). We gebruiken haalbare methodieken en gereedschap om tot tastbare resultaten te komen die bruikbaar en implementeerbaar zijn in jouw praktijk. De aanpak is interactief met ook de nodige opdrachten en oefeningen gericht op concrete uitwerkingen

Tijdens de initiatiedag is er een nulmeting gebeurd – dat leidde tot zicht op prioritaire ingrepen. Daarmee is aan de slag gegaan.

De expeditie vraagt een zeker engagement van de deelnemende professionals om tijdens de sessies en tussentijds oefeningen en opdrachten uit te voeren en/of voor te bereiden, zodat er concrete stappen vooruit kunnen gezet worden. 

Tijdens elke bijeenkomst van de expeditie zullen we met het kwaliteitskader voor het werkdomein en het begeleidingsprogramma als basis, afwisselend en gericht inzetten op:

De vakprofessionals zullen doorheen een begeleidingsprogramma en stappenplan geloodst worden. Daarbij zullen op termijn nagenoeg alle aspecten en facetten van het domeinbeleid en de -werking behandeld worden:

* Elementen van aansturing, zoals verwachtingen, visie, ambities, kwaliteit van werking van jouw dienst, doelstellingen, projecten, planning, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, communicatie, …

* Randvoorwaarden zoals budget, werkingsmiddelen, bezetting en competenties dergelijke diensten, software, …

* Uitwerking, uitvoering en beheersing van de processen en kerntaken en -opdrachten in je werkdomein

* Elementen van meten en verbeteren zoals monitoring, indicatoren, risicobeheersing, rapportering, continue verbetering, enz. … 

* Formele ondersteunende elementen zoals werken met (standaard) dossiers, documenten- en registratiebeheer, klassement en archief, bewaking (toepassing) regelgeving, enz. …

Volgende expeditiedag: goed op dreef!

Na de eerste expeditiehalte hebben deelnemers concrete topics gekozen waaraan ze in hun job actief zijn beginnen werken. Tussen de sessies in blijven ze in relatie staan met de begeleider en de andere deelnemers om dit proces zo rijk mogelijk te laten verlopen.

Ze hebben zichzelf een opdracht opgelegd die ze vervullen tegen de volgende sessie. Ze kunnen zich tijdens dit proces verrijken door contacten met de andere expeditieleden op Marktplein 1, onder begeleiding van de expert.

Laatste halte van de expeditie: we bereiken de top! Wat hebben we geleerd, en hoe verankeren we dit?

We hebben allemaal minstens 1 product opgeleverd, en delen dit met de groep. We reflecteren hoe de processen ondertussen vorm hebben gekregen, en we leren verder van elkaar en plannen nieuwe trips.

Dit kan hybride plaatsvinden: je kiest tussen online deelnemen of fysiek ontmoeten – onze infrastructuur laat toe dat er toch een groepsgevoel op dat moment bestaat!

Je komt samen met andere vakgenoten uit de provincie. Bekijk hier het volledige aanbod, klik op jouw vakdomein, en neem de specifieke informatie voor jouw werkdomein en de inschrijvingsmodaliteiten door.