Zorg-ethisch coach voor zorgverleners in samenwerking met Caritas West-Vlaanderen

Doelgroep

Gemotiveerde leidinggevenden en/of medewerkers die hun rol als zorgethisch coach willen opnemen binnen hun afdeling / voorziening vanuit woonzorgcentra, i.s.m. Caritas/Vonk.

Doelstelling

Doorheen de leergemeenschap behandelen we telkens twee dimensies.

De eerste dimensie betreft de vraag wanneer we kunnen spreken over ‘goede zorg’. We behandelen thema’s zoals:

  • Hoe ga je om met gevoelens van verwarring en angst die eigen zijn aan het leven met een (langdurige) ziekte of ouder worden.
  • Hoe kan je mensen met verlieservaringen nabij zijn?
  • Hoe kan je als zorgverlener beschermend, beluisterend en helpend in relatie gaan?
  • Hoe ontmoet je elkaar in de zorg?

De tweede dimensie betreft de inspirerende rol die we kunnen opnemen ten aanzien van collega’s:

  • Hoe kan er een sfeer ontstaan waarin we elkaar inspireren en ondersteunen in het aanbieden van goede zorg?
  • Hoe kunnen we als team groeien in het aanbieden van goede zorg?
  • Hoe kunnen we als team zorg dragen voor elkaar als het moeilijk loopt?
  • Hoe kan onze werkplek een ontmoetingsplaats worden waar iedereen zich thuis voelt?

Programma

(Langdurig) ziek zijn of ouder worden, het gaat gepaard met verlies van vertrouwde grond onder de voeten, met angst over wat de toekomst zal brengen, met verlies van waardigheid. Zeker dan wil iemand beschermd worden, beluisterd en geholpen. Betrokken zorgverleners zien en (door)voelen dit, en ze laten dat merken in de dagelijkse zorg rond hygiëne, intakegesprekken, hulp bij maaltijden, revalidatieoefeningen, sonderen, bloeddrukmetingen, familiegesprekken opzetten, …

Zorg verlenen is mensenwerk. Het gaat over betrokkenheid. In deze vorming denken we na over hoe je die menselijke betrokkenheid een plaats kan geven in je rol als professionele hulpverlener én hoe je hierin een gids kan zijn voor anderen. Via de leergemeenschap ‘groeien als zorgethisch coach’ is een traject waarbij je, samen met collega’s uit andere voorzieningen ervaringsgericht ontdekt wat zorgethiek voor jou kan betekenen.

We onderzoeken samen welke stappen er binnen een organisatie nodig zijn om zorgethiek waar te maken. We breiden niet alleen je kennis, maar ook je instrumentarium uit om als zorgethisch coach aan de slag te gaan binnen jouw team en reiken handvatten aan om het in de praktijk vorm te geven.

Trainer

  • Jan Labbe is Master in de pedagogische wetenschappen en gecertificeerd coach en trainer
  • Linus Vanlaere is zorgethicus, onderzoeker en auteur

Prijs

625,00€
€625, vrijgesteld van BTW

Plaats

Domein Groenhove
Bosdreef 5, Torhout, 8820