Workshop fixatie-arm beleid

Doelgroep

Deze opleiding is ontwikkeld voor alle verpleegkundigen, zorgkundigen die werkzaam zijn binnen de ouderenzorg of die interesse hebben in werken met ouderen.

Doelstelling

In deze opleiding verruim je jouw kennis en visie rond de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen. Je leert ook alternatieven kennen die je kan aanbieden en toepassen rond vrijheidsbeperking.

Programma

De dagplanning ziet er als volgt uit:

  • Stellingen ivm vrijheidsbeperking
  • Begripsomschrijving vrijheidsbeperkende maatregelen
  • Wettelijke achtergrond
  • Prevalentie
  • Predictoren van vrijheidsbeperkende maatregelen
  • Redenen voor vrijheidsbeperkende maatregelen
  • Risico’s verbonden aan het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen
  • Gevolgen van vrijheidsbeperkende maatregelen
  • Gevoelens bij vrijheidsbeperkende maatregelen
  • Beslissingsproces bij vrijheidsbeperkende maatregelen
  • Streefdoel: fixatie-arme zorg
  • Alternatievenbundel
  • Besluit

Werkvorm

Deze opleiding is sterk interactief met behulp van het uitwerken van diverse casussen. Bovendien is er voldoende ruimte voor vraagstelling en eigen inbreng.

Trainer

Jan Debaene is hoofdverpleegkundige op de afdeling acute ouderenpsychiatrie van het AZ Sint-Jan Av Brugge-Oostende. Hij is gastdocent in verschillende hogescholen en gastspreker op diverse symposia.


Prijs

80,00€
€80, vrijgesteld van BTW
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge
Sold out!