Workshop – Kwetsbaarheid van het budgetbeheerproces

Workshop – Kwetsbaarheid van het budgetbeheersproces

Audit Vlaanderen voerde meerdere forensische audits over het thema ‘budgetbeheer’ uit en stelde ook tijdens de thema-audit budgetbeheer vast dat het budgetbeheer een zeer kwetsbaar proces is voor onregelmatigheden.

Aan de hand van een casus ontdek je de mogelijke risico’s en beheersmaatregelen in de verschillende fasen van het budgetbeheerproces vanaf de intake tot de eventuele uitstroom van een cliënt.

Doelgroep

OCMW-medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het budgetbeheersproces of zicht hebben op het volledige procesverloop van intake tot eventuele uitstroom (diensthoofd sociale dienst, teamverantwoordelijke budgethulpverlening, …)

Deze workshop richt zich tot medewerkers van OCMW ‘s waar geen thema-audit budgetbeheer werd uitgevoerd.

Voorkennis

Kennis van het verloop van het budgetbeheerproces

Doelstelling

Na deze workshop kun je:

 • mogelijke risico’ s identificeren in het budgetbeheerproces
 • beheersmaatregelen voor mogelijke onregelmatigheden in het budgetbeheerproces beoordelen op efficiëntie en effectiviteit
 • een inschatting maken van de mate van beheersing van de verschillende stappen in het budgetbeheerproces
 • een werkwijze toepassen voor het detecteren van mogelijk onrechtmatige betaalverrichtingen en de resultaten hiervan interpreteren

Inhoud

 • Inleiding Audit Vlaanderen
 • Toelichting opzet thema-audit budgetbeheer
 • Casus over mogelijke risico’s op onregelmatigheden en beheersmaatregelen in de ondersteunende processen en in het eigenlijke budgetbeheerproces
 • Reflectie over budgetbeheerproces in eigen bestuur (+werkwijze om mate van risicobeheersing zelf in te schatten)
 • Werkwijze voor het detecteren van mogelijke onrechtmatige betaalverrichtingen
 • Toelichting globale vaststellingen thema-audit budgetbeheer
 • Toelichting goede praktijken
 • Afsluitende vragen

Begeleiding

Auditoren die de audits ‘budgetbeheer’ mee hebben uitgevoerd en opgevolgd

locatie  

Telefoon locatie 050 40 34 50

Locatie website:

Adres
Koning Leopold III-Laan 41, Brugge, 8200, Belgium

Beschrijving:

Wij raden jou aan te parkeren op parking P01, verder in de straat (Koning Leopold III-Laan, inrit ter hoogte van POM West-Vlaanderen, huisnummer 66. Volg de borden parking P03/P01).

 • Workshop - Kwetsbaarheid van het budgetbeheerproces
  6 mei 2019
  09:00 - 12:30