Werken in een lokaal bestuur

Doelgroep

Deze opleiding is ontwikkeld voor alle personeelsleden die recent in dienst getreden zijn bij een lokaal bestuur (administratief medewerkers, deskundigen, stafmedewerkers, leidinggevenden, …)

Voorkennis

Je hebt minimaal enkele maanden ervaring in de overheid.
Idealiter: 3 à 6 maand ervaring

Intake

Om een goede afstemming tussen leervragen en de aanpak van de trainers mogelijk te maken, sturen we na inschrijving nog een uitgebreid intakeformulier toe. De inschrijving wordt pas definitief wanneer het ingevulde intakeformulier is teruggestuurd.

Doelstelling

De deelnemers kunnen de werkomgeving beter begrijpen: begrippen krijgen inhoud, regels en procedures worden verklaard. De deelnemers begrijpen het waarom van de processen en procedures.

Programma

Kort vóór de 1ste les plaatsvindt organiseren we een online voorstellingrondje met alle deelnemers en trainers. (30 min)

Hoe bereiken we excellente dienstverlening binnen ons bestuur? (3 uur)

 • Beeldvorming
 • Kwaliteit van de dienstverlening
 • Hoe vertaal ik de waarden van mijn bestuur naar een kwaliteitsvolle invulling van mijn functie.

Trainer: Mieke Catteeu, zelfstandig docent

Decreet lokaal bestuur – DEEL 1 : Concreet kunnen toepassen van essentiële begrippen binnen een lokaal bestuur (3 uur)

 • Inleiding (primaat van de politiek, toepasselijke regelgeving, Vlaanderen als bevoegde overheid, inkanteling OCMW in de gemeente)
 • Uitgangspunten Decreet Lokaal Bestuur
 • Verkiezingen
 • De Burgemeester
 • Gemeenteraad/OCMW-raad
 • College van burgemeester en schepenen/vast bureau
 • Bijzonder comité van de sociale dienst

Trainer: Kurt Parmentier, Algemeen  Directeur lokaal bestuur Wevelgem of Philippe Verraes, Algemeen Directeur lokaal bestuur Stad Wervik

Decreet lokaal bestuur – DEEL 2 : Concreet kunnen toepassen van essentiële begrippen binnen een lokaal bestuur (3 uur)

 • De decretale graden
 • Het managementteam
 • Organisatiebeheersing en audit
 • Beleidsrapporten
 • De verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn
 • De intergemeentelijke samenwerking
 • Het autonoom gemeentebedrijf
 • Politie-en hulpverleningszones

Trainer: Kurt Parmentier, Algemeen  Directeur lokaal bestuur Wevelgem of  Philippe Verraes, Algemeen Directeur lokaal bestuur Stad Wervik

Besluitvorming : concrete beslissingen laten nemen door een lokaal bestuur (3 uur)

 • Beginselen van behoorlijk bestuur
 • De beslissingsboom
 • Opmaak besluit, notulering en bekendmaking: hiërarchie van de rechtsnormen
 • Bestuurlijk toezicht

Trainer: Guido De Langhe, Algemeen Directeur lokaal bestuur Waregem

Deontologie (3 uur)

 • De beroeps- of gedragscode als leidraad om integer te handelen
 • Wat is integer handelen?
 • Een concrete leidraad om in situaties een overwogen integere keuze te kunnen maken

Trainer: Lara Vermeulen, consultant Vonk

Rechtspositieregeling (RPR) en personeelsbeleid (3 uur)

 • Jouw tewerkstelling binnen een lokaal bestuur
 • Een geïntegreerd personeelsbeleid
 • Van sectoraal akkoord naar besluit RPR
 • RPR
 • Het arbeidsreglement
 • Trends

Trainer: Tom Vanpoucke, freelance consultant (ex-directeur Meulebeke) of Sandra Desoete, diensthoofd personeel gemeente/OCMW Oostkamp of

Financiën (3 uur)

 • Beleids- en beheerscyclus (BBC)
 • Van strategie tot budget
 • De boekhouding in balans
 • De aankoopprocedure
 • De uitgaven in een lokaal bestuur
 • De ontvangsten van een lokaal bestuur
 • Rapportering: einde of begin

Trainer: Dieter Descamps, financieel beheerder OCMW Jabbeke en OCMW De Haan

Werkvorm

We werken sterk interactief aan de hand van concrete vragen en cases van de deelnemers. Daarnaast maken we ruim de tijd om de vaardigheden te trainen met praktijkgerichte oefeningen.


Prijs

525,00€
€ 525 voor abonnees, € 630 voor niet-abonnees, inclusief BTW
Online

Plaats

Online
online
Vonk

Locatie 2

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge

Data en tijd

Deze opleiding gaat door in Brugge verspreid over volgende dagen

13:00 - 13:30
3 september 2021
Voorstellingsrondje (ONLINE)
13:30 - 16:30
7 september 2021
Kwaliteit in de dienstverlening
13:30 - 16:30
14 september 2021
Decreet lokaal bestuur - deel I
13:30 - 16:30
21 september 2021
Decreet lokaal bestuur - deel II
13:30 - 16:30
28 september 2021
Besluitvorming
13:30 - 16:30
5 oktober 2021
Deontologie
13:30 - 16:30
12 oktober 2021
Rechtspositieregeling
13:30 - 16:30
19 oktober 2021
Financiën

Inschrijven

Schrijf je meerdere personen in, pas dan het aantal aan
Beschikbaar aantal Tickets: 8
Inschrijven is niet (meer) mogelijk voor deze sessie, probeer een andere sessie of klik op de knop interesselijst en laat daar jouw gegevens achter. Wij verwittigen jou zodra de opleiding opnieuw georganiseerd wordt.