Werken in een lokaal bestuur 2022

Doelgroep

Deze opleiding is ontwikkeld voor alle personeelsleden die recent in dienst getreden zijn bij een lokaal bestuur (administratief medewerkers, deskundigen, stafmedewerkers, leidinggevenden, …)

Voorkennis

Je hebt minimaal enkele maanden ervaring in de overheid.
Idealiter: 3 à 6 maand ervaring

Intake

Om een goede afstemming tussen leervragen en de aanpak van de trainers mogelijk te maken, sturen we na inschrijving nog een uitgebreid intakeformulier toe. De inschrijving wordt pas definitief wanneer het ingevulde intakeformulier is teruggestuurd.

Doelstelling

De deelnemers kunnen de werkomgeving beter begrijpen: begrippen krijgen inhoud, regels en procedures worden verklaard. De deelnemers begrijpen het waarom van de processen en procedures.

Programma

Decreet lokaal bestuur – DEEL 1 : Concreet kunnen toepassen van essentiële begrippen binnen een lokaal bestuur (3 uur)

 • Inleiding (primaat van de politiek, toepasselijke regelgeving, Vlaanderen als bevoegde overheid, inkanteling OCMW in de gemeente)
 • Uitgangspunten Decreet Lokaal Bestuur
 • Verkiezingen
 • De Burgemeester
 • Gemeenteraad/OCMW-raad
 • College van burgemeester en schepenen/vast bureau
 • Bijzonder comité van de sociale dienst

Trainer: Kurt Parmentier, Algemeen  Directeur lokaal bestuur Wevelgem of Philippe Verraes, Algemeen Directeur lokaal bestuur Stad Wervik

Decreet lokaal bestuur – DEEL 2 : Concreet kunnen toepassen van essentiële begrippen binnen een lokaal bestuur (3 uur)

 • De decretale graden
 • Het managementteam
 • Organisatiebeheersing en audit
 • Beleidsrapporten
 • De verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn
 • De intergemeentelijke samenwerking
 • Het autonoom gemeentebedrijf
 • Politie-en hulpverleningszones

Trainer: Kurt Parmentier, Algemeen  Directeur lokaal bestuur Wevelgem of  Philippe Verraes, Algemeen Directeur lokaal bestuur Stad Wervik

Hoe bereiken we excellente dienstverlening binnen ons bestuur? (3 uur)

 • Beeldvorming
 • Kwaliteit van de dienstverlening
 • Hoe vertaal ik de waarden van mijn bestuur naar een kwaliteitsvolle invulling van mijn functie.

Trainer: Mieke Catteeu, zelfstandig docent

Rechtspositieregeling (RPR) en personeelsbeleid (3 uur)

 • Jouw tewerkstelling binnen een lokaal bestuur
 • Een geïntegreerd personeelsbeleid
 • Van sectoraal akkoord naar besluit RPR
 • RPR
 • Het arbeidsreglement
 • Trends

Trainer: Tom Vanpoucke, freelance consultant (ex-directeur Meulebeke)

Financiën (3 uur)

 • Beleids- en beheerscyclus (BBC)
 • Van strategie tot budget
 • De boekhouding in balans
 • De aankoopprocedure
 • De uitgaven in een lokaal bestuur
 • De ontvangsten van een lokaal bestuur
 • Rapportering: einde of begin

Trainer: Dieter Descamps, financieel beheerder OCMW Jabbeke en OCMW De Haan

Besluitvorming : concrete beslissingen laten nemen door een lokaal bestuur (3 uur)

 • Beginselen van behoorlijk bestuur
 • De beslissingsboom
 • Opmaak besluit, notulering en bekendmaking: hiërarchie van de rechtsnormen
 • Bestuurlijk toezicht

Trainer: Guido De Langhe, Algemeen Directeur lokaal bestuur Waregem

Deontologie (3 uur)

 • De beroeps- of gedragscode als leidraad om integer te handelen
 • Wat is integer handelen?
 • Een concrete leidraad om in situaties een overwogen integere keuze te kunnen maken

Trainer: Melissa Demuynck, consultant Vonk

Werkvorm

We werken sterk interactief aan de hand van concrete vragen en cases van de deelnemers. Daarnaast maken we ruim de tijd om de vaardigheden te trainen met praktijkgerichte oefeningen.


Prijs

525,00€
€ 525 voor abonnees. € 630 voor niet abonnees, vrijgesteld van BTW.
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge
Provinciehuis Kortrijk

Locatie 2

Provinciehuis Kortrijk
Universiteitslaan 2, Kortrijk, 8500, Belgium

Urenschema

De opleiding vindt plaats te Brugge op:

13u30 - 16u30
6/09/2022
Decreet lokaal bestuur - deel I
13u30 - 16u30
13/09/2022
Decreet lokaal bestuur - deel II
13u30 - 16u30
20/09/2022
Hoe bereiken we excellente dienstverlening binnen ons bestuur?
13u30 - 16u30
27/09/2022
Besluitvorming
13u30 - 16u30
4/10/2022
Rechtspositieregeling
13u30 - 16u30
11/10/2022
Financiën
13u30 - 16u30
18/10/2022
Deontologie

Inschrijven

Schrijf je meerdere personen in, pas dan het aantal aan
Beschikbaar Tickets: 0
Het Schrijf je meerdere personen in, pas dan het aantal aan ticket is uitverkocht. Je kunt een ander ticket of een andere datum proberen.