Wegwijs in Sociale Maribel

Doelgroep

Medewerkers personeels- en loonadministratie maar ook personen die vanuit besturen verantwoordelijk zijn voor het opvolgen van sociale maribel behoren tot de doelgroep. Er is geen voorkennis vereist.

Doelstelling

Na het volgen van deze opleiding heb je meer zicht op wat sociale maribel is en welke elementen je best opvolgt.

Programma

  • Algemeen: wat is Sociale Maribel?
  • Voorwaarden:
    • In dienst te nemen werknemers ( wat als zij vertrekken, deeltijds gaan werken,…)
    • Te realiseren bijkomende tewerkstelling ( + mogelijkheid tot aanvraag afwijking tewerkstellingsverbintenis)
  • Bedrag van de financiële tussenkomst ( wat bij terugvorderingen? )

Welke elementen in de gaten houden? Hoe kan je dit opvolgen?

Trainer

Ann Rens – Pop Consult & Coaching bv


Prijs

95,00€
€ 95 voor abonnees - € 114 voor niet-abonnees - vrijgesteld van BTW
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge
Sold out!