Webinar: werken in eigen beheer in technische diensten

In 2021 voerde Audit Vlaanderen een thema-audit uit bij tien lokale besturen om na te gaan in welke mate de technische diensten adequate beheersmaatregelen toepassen

  • om een degelijke planning te kunnen uitwerken;
  • de beschikbare middelen efficiënt in te zetten en te beschermen;
  • de werking te monitoren en tijdig bij te sturen.

In het globaal rapport staan voor elke onderzochte processtap duidelijke verwachtingen, risico’s (potentiële problemen), de belangrijkste overkoepelende vaststellingen en mogelijke verbeteracties (heldere tips om mee aan de slag te gaan, inclusief verwijzingen naar goede praktijken).

Hieronder alvast enkele markante vaststellingen:

  • Onvoldoende aandacht voor organisatiecultuur heeft een nefaste impact op de werking
  • Technische diensten kennen hun voorraad onvoldoende en het toegangsbeheer vertoont belangrijke hiaten
  • Technische diensten hebben onvoldoende zekerheid dat de ingezette middelen na gebruik terugkeren naar de loods.
  • De opvolging van het wagenpark en het brandstofverbruik is ontoereikend

Benieuwd naar meer? Schrijf je nu in om deel te nemen aan de workshop! Je kunt ook alvast alle resultaten van deze thema-audit in het globaal rapport lezen.

Doelgroep

verantwoordelijken voor/binnen de technische dienst van een lokaal bestuur

Voorkennis

Enige voorkennis is handig.

Doelstelling

Meer te weten komen over het werken in eigen beheer in technische diensten.

Programma

De inhoud wordt verzorgd door Audit Vlaanderen.

Werkvorm

interactieve online workshop. Tijdens deze workshop bespreken we in groep aan de hand van concrete cases wat mogelijke manieren extra/bijkomende beheersmaatregelen kunnen zijn en lichten we de belangrijkste vaststellingen uit deze thema-audit toe.

Trainer

Caroline Scheerlinck en Kirsten Baeyens van Audit Vlaanderen. Deze workshop is een samenwerking tussen de Vlaamse bestuursscholen, Audit Vlaanderen en VVSG.


Prijs

55,00€
Online

Plaats

Online
online

Urenschema

Deze opleiding gaat door op

14u00 - 17u00
donderdag 22 september 2022

Inschrijven

Schrijf je meerdere personen in, pas dan het aantal aan
Beschikbaar Tickets: 127
Het Schrijf je meerdere personen in, pas dan het aantal aan ticket is uitverkocht. Je kunt een ander ticket of een andere datum proberen.