Webinar ‘Hoe optimaliseer je het beheer van geldmiddelen bij je lokaal bestuur?’

Inhoud

Zijn de risico’s bij het beheer van leningen, beleggingen, kassen en bankrekeningen afgedekt in jouw bestuur of organisatie?
Wat zijn belangrijke aandachtspunten en valkuilen bij het beheer van geldmiddelen?
Hoe werk je toe naar een betere beheersing? Hoe kan je je bestuur of organisatie meer betrekken?
Zijn dit vragen waar je mee worstelt in jouw organisatie, dan ben je bij deze webinar aan het juiste adres.

In deze webinar staat Audit Vlaanderen stil bij wat je als lokaal bestuur kan ondernemen om de risico’s te beheersen rond gedeeld eigenaarschap en het beheer van geldmiddelen, financiële planning en fraudebestendigheid te optimaliseren.

Doelgroep

Financieel directeurs, algemeen directeurs, stafmedewerkers, afdelingshoofden en overige leden van het MAT.

Voorkennis

Voor het gedeelte fraudebestendigheid binnen kas- en bankbeheer is er geen specifieke voorkennis vereist. Voor het overige gedeelte is een basis financiële geletterdheid binnen lokale besturen voor leningen, beleggingen en financiële planning nuttig maar geen absolute vereiste.

Doelstelling

Na deze opleiding kan je:

  • Het draagvlak versterken rond organisatiebeheersing van geldmiddelen binnen jouw lokaal bestuur.
  • Zelf aan de slag gaan om de voornaamste aandachtspunten rond geldmiddelen in jouw lokaal bestuur te identificeren.
  • Gepaste beheersmaatregelen voor deze aandachtspunten op maat van jouw organisatie ontwikkelen.

Programma

Gunter Schryvers, manager-auditor Audit Vlaanderen i.s.m. de auditoren betrokken bij thema-audit geldmiddelen presenteren op basis van de bevindingen van het globale rapport van de thema-audit geldmiddelen:

• de voornaamste te beheersen risico’s en valkuilen binnen leningen, beleggingen, kas -en bankbeheer in een lokaal bestuur;
• het belang van de beheersing van een aantal risico’s bij het gebruik van geldmiddelen;
• de zelfevaluatie-instrumenten en goede praktijken die het bestuur kan inzetten om de beheersing van haar geldmiddelen te analyseren en verbeteren.

Werkvorm

Dit is een interactieve webinar. Tijdens de webinar worden bevindingen en aanbevelingen gepresenteerd en is er ruimte voor vraagstelling via chat en wordt er gewerkt met polls.

Inschrijven

Schrijf gratis in via deze link.

Een initiatief van de provinciale bestuursscholen, Audit Vlaanderen en VVSG.
Lees alles over ons ondersteuningsaanbod organisatiebeheersing via deze link.


Gratis
Online

Plaats

Online
online