Vrijheidsbeperkende maatregelen in de ouderenzorg

Plaats mij op de interesselijst
Bezorg mij een offerte voor een in-huis opleiding

Vrijheidsbeperkende maatregelen in de ouderenzorg

In de zorg voor ouderen worden regelmatig maatregelen genomen die ingrijpen in hun persoonlijke vrijheid. Doorgaans liggen aan zulke maatregelen zorgzame motieven ten grondslag, soms spelen praktische overwegingen of overmacht door een tekort aan zorgende handen een rol.

Binnen deze ouderenzorg wordt men ook steeds vaker geconfronteerd met meer kwetsbare personen met complexere en zwaardere pathologieën o.a. door de toename van personen met psychiatrische problematieken (depressie, dementie, delier, …).

Op basis van deze evoluties kan verondersteld worden dat ook het probleem van het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen groter zal worden.

Literatuur omtrent de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in de residentiële en de acute ziekenhuissector leert ons dat het toepassen van deze maatregelen een niet evident en vaak controversieel onderwerp is en vaak gepaard gaat met ethische vragen. Maar er bestaan ook een aantal misvattingen omtrent het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen (bv. bij valrisico).

Ondanks het beleid en de regelgeving die het correct gebruik van fixatiemateriaal moet garanderen, worden de vrijheidsbeperkende maatregelen in de praktijk niet altijd juist gebruikt.

Om te kunnen anticiperen op de te verwachten evoluties binnen de ouderenzorg en om beter te kunnen inspelen op de huidige situatie, is het nodig om te zoeken naar alternatieven voor vrijheidsbeperking met behoud van kwalitatieve en veilige zorg. In deze vorming wordt stilgestaan bij de redenen, de risico’s, de gevolgen en het wettelijk kader van vrijheidsbeperking.

Daarnaast worden de steeds toenemende alternatieven voor vrijheidsbeperking overlopen en toegelicht.

Doelgroep

Deze opleiding is ontwikkeld voor alle verpleegkundigen, zorgkundigen die werkzaam zijn binnen de ouderenzorg of die interesse hebben in werken met ouderen.

Doelstelling

In deze opleiding verruim je jouw kennis en visie rond de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen. Je leert ook alternatieven kennen die je kan aanbieden en toepassen rond vrijheidsbeperking.

Programma

De dagplanning ziet er als volgt uit:

 • Stellingen i.v.m. vrijheidsbeperking
 • Begripsomschrijving vrijheidsbeperkende maatregelen
 • Wettelijke achtergrond
 • Prevalentie
 • Voorspellers van vrijheidsbeperkende maatregelen
 • Redenen voor vrijheidsbeperkende maatregelen
 • Risico’s verbonden aan het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen
 • Gevolgen van vrijheidsbeperkende maatregelen
 • Gevoelens bij vrijheidsbeperkende maatregelen
 • Beslissingsproces bij vrijheidsbeperkende maatregelen
 • Streefdoel: fixatie-arme zorg
 • Alternatievenbundel
 • Besluit

Werkvorm

Deze opleiding is sterk interactief met behulp van het uitwerken van diverse casussen. Bovendien is er voldoende ruimte voor vraagstelling en eigen inbreng.

Docent/trainer

Jan Debaene is hoofdverpleegkundige op de afdeling acute ouderenpsychiatrie van het AZ Sint-Jan Av Brugge-Oostende. Hij is gastdocent in verschillende hogescholen en gastspreker op diverse symposia.

locatie  

Telefoon locatie 050 40 34 50

Locatie website:

Adres
Koning Leopold III-Laan 41, Brugge, 8200, Belgium

Beschrijving:

Wij raden jou aan te parkeren op parking P03, verder in de straat (ter hoogte van POM West-Vlaanderen)

 • Vrijheidsbeperkende maatregelen in de ouderenzorg
  28 november 2019
  09:00 - 12:00