Uitwisselingsoverleg handhavers milieu en ruimtelijke ordening

Als handhaving noodzakelijk is, blijkt het niet altijd zo evident.

Wie kan wat doen?

Welke wetgeving heb je om op te handhaven?

Welke instrumenten heb je om mee te handhaven?

Wat als een piste doodloopt?

Welke keuzes maak je best? Hoe ga je hier beleidsmatig mee aan de slag? Hoe vermijd je procedurefouten?

Doelgroep

Medewerkers van gemeentebesturen of politie die

  • met milieuhandhaving en/of handhaving RO bezig zijn
  • ervaringsuitwisseling willen met collega’s uit andere besturen

bereid zijn om eigen praktijkcases in te brengen

Voorkennis

Je hebt zelf handhavingsbevoegdheden en/of staat in de praktijk om klachten/meldingen/overtredingen aan te pakken.

Doelstelling

Concreet toepasbare antwoorden formuleren op vragen die vanuit de collegagroep zelf komen, enerzijds door een deskundige ter zake, anderzijds door ervaringsuitwisseling binnen de collegagroep.

Programma

Handhaving vanuit

  • milieuhandhavingsdecreet
  • VCRO
  • Klachtenbehandeling

Werkvorm

Interactieve bespreking van cases van cursisten en aanleunende praktijkproblemen

Trainer

Els Roggeman – provincie Antwerpen –ondersteuning handhaving


Prijs

175,00€
abonneeprijs: € 175 / niet-abonneeprijs: € 195 (vrijgesteld van BTW)
Online

Plaats

Online
online
Sold out!