Supervisie vertrouwenspersonen in samenwerking met Caritas West-Vlaanderen

Doelgroep

De supervisiegroep richt zich op vertrouwenspersonen uit verschillende zorg- en welzijnsvoorzieningen binnen West-Vlaanderen die graag hun kennis en vaardigheden omtrent dit onderwerp willen verscherpen.

Doelstelling

De doelstelling van de supervisie is om ondersteuning te bieden aan de vertrouwenspersonen en bij te dragen tot de jaarlijks verplichte supervisiemomenten.

In overleg met de deelnemers wordt de inhoud van elke supervisiebijeenkomst afgebakend.

Deze inhoud kan verband houden met een bepaald thema of de invulling van het eigen takenpakket en de rol die men opneemt als vertrouwenspersoon. Ook bepaalde vernieuwingen en ontwikkelingen binnen de eigen organisaties en het werkveld kunnen aan bod komen. Ten slotte kunnen ook heel concrete casussen met de groep besproken worden.

Programma

De supervisie bestaat uit 2 algemene supervisiesessies en 2 inhoudelijke sessies waarbij een externe spreker kan uitgenodigd worden. Deze twee vormen worden telkens afwisselend georganiseerd.

De externe begeleider van Vonk zorgt telkens voor structuur, bewaakt het groepsproces, biedt een leerkader aan, zorgt voor oefeningen, toepassingen en leidt de besprekingen.

Algemene supervisiesessie:

  • Tijdens een eerste bijeenkomst wordt er specifiek tijd gemaakt voor een kennismaking met de verschillende deelnemers en hun specifieke vragen en verwachtingen.
  • Elke deelnemer krijgt de tijd en ruimte om specifieke vragen en/of casussen te delen met de groep waarover verder wordt uitgewisseld en gereflecteerd.
  • We gaan met de groep samen op zoek naar een boeiend thema om in de volgende inhoudelijke sessie mee aan de slag te gaan.

Inhoudelijke sessie:

  • Een externe spreker of inhoudelijk expert wordt uitgenodigd om een, op voorhand door de groep bepaald, thema verder toe te lichten.
  • Een reflectiemoment nodigt de deelnemers uit om stil te staan bij de aangereikte informatie en waar mogelijk reeds concrete acties te formuleren waar ze zelf mee aan de slag kunnen gaan in de eigen organisatie.

Wanneer hier nood aan is, krijgen deelnemers ook hier een platform om casussen, vragen en actuele thema’s vanuit de eigen organisatie te delen met de groep.

Trainer

Ingrid Remmery fungeert steeds als procesbegeleider voor deze collegagroep. Ze wil met veel enthousiasme haar ervaring als internationaal geschoolde coach én voormalig planoloog inzetten ter versterking van de lokale besturen. Ingrid houdt het graag simpel, zonder de complexiteit uit het oog te verliezen. En ze doet dit met een gezonde dosis humor. Je kunt haar tegenkomen als coach, trainer, procesbegeleider of als assessor bij selectie.


Prijs

150,00€
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge

Data en tijd

Deze collegagroep gaat door verspreid over meerdere dagen

13:30 - 16:30
donderdag 7 oktober 2021
13:30 - 16:00
donderdag 9 december 2021

Inschrijven

Schrijf je meerdere personen in, pas dan het aantal aan.
Beschikbaar aantal Tickets: 20
Inschrijven is niet (meer) mogelijk voor deze sessie, probeer een andere sessie of klik op de knop interesselijst en laat daar jouw gegevens achter. Wij verwittigen jou zodra de opleiding opnieuw georganiseerd wordt.

Volgende Keer