Supervisie vertrouwenspersonen – start 15 oktober 2020

Details Prijs Aantal:
InschrijvenToon details + €0,00 (EUR)  

Plaats mij op de interesselijst
Bezorg mij een offerte voor een in-huis opleiding

Supervisie vertrouwenspersonen in samenwerking met Caritas West-Vlaanderen

Een vertrouwenspersoon binnen een organisatie heeft een cruciale rol wanneer zich een concrete conflictsituatie of risico’s voordoen op de werkvloer. Op dat ogenblik neemt de vertrouwenspersoon een luisterende en informerende rol op. De vertrouwenspersoon geeft advies en werkt aan oplossingen, maar dit vergt uiteraard de nodige kennis en vaardigheden. Deze supervisie geeft je de nodige theoretische kaders en reikt je ook de nodige handvaten aan om je verder te versterken in deze functie.

Data en tijdstip

 • donderdag 15 oktober 2020
 • donderdag 10 december 2020
 • donderdag 15 februari 2021
 • donderdag 20 mei 2021

telkens van 9u00 tot 12u00

Prijs

Abonneeprijs: € 420, vrijgesteld van BTW

Niet-abonneeprijs: € 504, vrijgesteld van BTW

De sessie van 2020 worden gefactureerd in 2020, deze van 2021 worden gefactureerd in 2021.

Doelgroep

De supervisiegroep richt zich op vertrouwenspersonen uit verschillende zorg- en welzijnsvoorzieningen binnen West-Vlaanderen die graag hun kennis en vaardigheden omtrent dit onderwerp willen verscherpen.

Doelstelling

De doelstelling van de supervisie is om ondersteuning te bieden aan de vertrouwenspersonen en bij te dragen tot de jaarlijks verplichte supervisiemomenten.

Programma

De inhoud kan verband houden met een bepaald thema of de invulling die men opneemt als vertrouwenspersoon. Ook bepaalde vernieuwingen en ontwikkelingen binnen de eigen organisaties en het werkveld kunnen aan bod komen. Ten slotte kunnen ook heel concrete casussen met de groep besproken worden.

Dag 1: Algemene supervisie – donderdag 15 oktober 2020

 • Er wordt voldoende tijd gemaakt voor een kennismaking met de verschillende deelnemers en hun specifieke vragen en verwachtingen.
 • Elke deelnemer krijgt ruim de tijd om specifieke vragen en/of casussen te delen met de groep waarover verder wordt uitgewisseld en gereflecteerd.
 • We gaan met de groep op zoek naar een boeiend thema om in de volgende inhoudelijke sessie mee aan de slag te gaan.

Dag 2: Inhoudelijke sessie: thema nog te bepalen – donderdag 10 december 2020

 • We richten ons vooral op thema’s die te maken hebben met het invullen van de rol als vertrouwenspersoon.
 • Deelnemers krijgen een theoretisch kader aangereikt dat als basis kan dienen voor verdere reflectie.
 • Een reflectiemoment nodig de deelnemers uit om stil te staan bij de aangereikte informatie en waar mogelijk reeds concrete acties te formuleren.

Dag 3: Algemene supervisie – donderdag 15 februari 2021

 • Er wordt voldoende tijd gemaakt voor een kennismaking met de verschillende deelnemers en hun specifieke vragen en verwachtingen.
 • Elke deelnemer krijgt ruim de tijd om specifieke vragen en/of casussen te delen met de groep waarover verder wordt uitgewisseld en gereflecteerd.
 • We gaan met de groep op zoek naar een boeiend thema om in de volgende inhoudelijke sessie mee aan de slag te gaan.

Dag 4: Inhoudelijke sessie: thema nog te bepalen – donderdag 20 mei 2021

 • We richten ons vooral op thema’s die te maken hebben met het invullen van de rol als vertrouwenspersoon.
 • Deelnemers krijgen een theoretisch kader aangereikt dat als basis kan dienen voor verdere reflectie.
 • Een reflectiemoment nodig de deelnemers uit om stil te staan bij de aangereikte informatie en waar mogelijk reeds concrete acties te formuleren.

Werkvorm

De supervisie bestaat uit twee algemene supervisiesessies en twee inhoudelijke sessies waarbij een externe spreker kan uitgenodigd worden. Deze twee vormen worden telkens afwisselend georganiseerd. In overleg met de deelnemers wordt de inhoud van elke supervisiebijeenkomst bepaald. De externe begeleider van Vonk zorgt telkens voor structuur, bewaakt het groepsproces, biedt een leerkader aan, zorgt voor oefeningen, toepassingen en leidt de besprekingen. Wanneer hier nood aan is, krijgen de deelnemers ook een platform om casussen, vragen en actuele thema’s vanuit de eigen organisatie te delen met de groep.

Docent/trainer

Ingrid Remmery fungeert steeds als procesbegeleider voor deze collegagroep. Ze wil met veel enthousiasme haar ervaring als internationaal geschoolde coach én voormalig planoloog inzetten ter versterking van de lokale besturen. Ingrid houdt het graag simpel, zonder de complexiteit uit het oog te verliezen. En ze doet dit met een gezonde dosis humor. Je kunt haar tegenkomen als coach, trainer, procesbegeleider of als assessor bij selectie.

locatie  

Telefoon locatie 050 40 34 50

Locatie website:

Adres
Koning Leopold III-Laan 41, Brugge, 8200, Belgium

Beschrijving:

Wij raden jou aan te parkeren op parking P03, verder in de straat (ter hoogte van POM West-Vlaanderen)

 • Supervisie vertrouwenspersonen
  15 oktober 2020
  09:00 - 12:00