Succesvol selecteren van nieuwe medewerkers

Doelgroep

Deze opleiding richt zich naar iedereen die regelmatig deel uitmaakt van een selectiecommissie of selectiegesprekken voert met sollicitanten en zich verder wil bijscholen in het objectief en succesvol beoordelen van sollicitanten.

Doelstelling

De deelnemer kan enkele aangewezen selectietechnieken, mogelijke valkuilen en de fases van een selectieprocedure opsommen. De cursist kan de STAR-interviewtechniek benoemen en deze ook toepassen. Hij/zij kan relevante vragen benoemen in een schriftelijke proef, praktische proef en tijdens sollicitatiegesprekken. Bovendien kan de cursist enkele tools opsommen om verschillende kandidaten objectief te beoordelen.

Programma

Dag 1: Principes, fasen en technieken voor selectie

  • Wat zijn de principes van competentiegericht selecteren?
  • Uit welke fasen bestaat een selectieprocedure?
  • Wat zijn aangewezen selectietechnieken?
  • Wat zijn mogelijke valkuilen binnen het selectieproces?

Dag 2: Hoe voer ik een sollicitatiegesprek 

  • Hoe voer ik een sollicitatiegesprek?
  • Hoe pas ik de START-interviewtechniek toe?
  • Op welke manier kom ik tot een objectieve beoordeling van de verschillende kandidaten?

Werkvorm

Deze workshop is sterk interactief opgesteld. Er is ruim voldoende tijd voorzien voor vraagstelling en intervisie. De theorie wordt aangevuld met praktische situaties via o.a. rollenspel en gevalstudies.

Trainer

Sandra De Craene werkt als consultant bij Vonk. Ze is master in de psychologie. Als trainer bouwde ze reeds een ruime ervaring op in het geven van opleiding rond communicatieve vaardigheden, selectietechnieken, leidinggevende competenties, … Daarnaast is zij ook actief als selectiedeskundige. Het optreden als jurylid en het afnemen van assessment centers en juryleden is voor haar zeer bekend terrein.


Prijs

300,00€
€ 300 voor abonnees, € 360 voor niet-abonnees - vrijgesteld van BTW
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge
Sold out!