Startersopleiding: werken in een lokaal bestuur – start 7 mei 2019

Prijs Aantal:
InschrijvenToon details + €0,00 (EUR)   De Inschrijvingen Werden Gesloten. Zet Je Naam Gerust Op De Interesselijst Of Contacteer Info@apbvonk.be.
Plaats mij op de interesselijst
Bezorg mij een offerte voor een in-huis opleiding

Startersopleiding: werken in een lokaal bestuur – start 7/05/2019

Data en tijdstip

dinsdag 7 mei 2019 van 13u30 tot 16u30
dinsdag 14 mei 2019 van 13u30 tot 16u30
maandag 20 mei 2019 van 13u30 tot 16u30
dinsdag 28 mei 2019 van 13u30 tot 16u30
dinsdag 4 juni 2019 van 9u tot 12u
dinsdag 11 juni 2019 van 9u tot 12u
dinsdag 18 juni 2019 van 13u30 tot 16u30

Prijs

Abonneeprijs: € 400, vrijgesteld van BTW

Niet-abonneeprijs: € 480, vrijgesteld van BTW

Doelgroep

Personeelsleden die recent in dienst getreden zijn bij een lokaal bestuur.

Voorkennis

Je hebt minimaal 3 tot 6 maanden ervaring in de overheid.

Doelstelling

Als je als nieuweling in een lokaal bestuur aan de slag gaat, word je geconfronteerd met tal van ingewikkelde en onbekende processen en procedures. De overheidsomgeving heeft haar eigen spelregels.

Je krijgt de nodige handvaten aangereikt om je werkomgeving beter te begrijpen: begrippen krijgen inhoud, regels en procedures worden verklaard. Je begrijpt het waarom van de processen en procedures.

Programma

Decreet lokaal bestuur: DEEL 1: Concreet kunnen toepassen van essentiële begrippen binnen een lokaal bestuur (3 uur)

 • De verschillende overheden en regelgeving (federaal, gewest, …)
 • Wat is een lokaal bestuur?
 • Kenmerken van een lokaal bestuur
 • De beleidsorganen
  • Wie?
  • Bevoegdheden
  • Hoe verkozen?
  • Definitie dagelijks bestuur
 • Primaat van de politiek en taakverdeling administratie en politiek
 • Het decreet lokaal bestuur: bronnen raadplegen

Docent: Tom Vandenberghe, algemeen directeur lokaal bestuur Torhout

Decreet lokaal bestuur –  DEEL 2: Concreet kunnen toepassen van essentiële begrippen binnen een lokaal bestuur (3 uur)

 • Werking van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn
 • Werking van het schepencollege/Vast bureau/Bijzonder comité voor de sociale dienst
 • Het bestuur en haar verschillende entiteiten (sociaal huis, iva’s, eva’s, …)
 • Lokaal bestuur als motor van de lokale democratie (politiezone, intercommunales)
 • Werking administratieve organisatie (MAT, decretale graden, …)

Docent: Philippe Verraes

Rechtspositieregeling (RPR en personeelsbeleid (3 uur)

 • Jouw tewerkstelling binnen een lokaal bestuur
 • Een geïntegreerd personeelsbeleid
 • Van sectoraal akkoord naar besluit RPR
 • RPR
 • Het arbeidsregelement
 • Trends

Docent: Sandra Desoete, diensthoofd personeel gemeente/OCMW Oostkamp

Financiën (3 uur)

 • Beleids- en beheerscyclus (BBC)
 • Van strategie tot budget
 • De boekhouding in balans
 • De aankoopprocedure
 • De uitgaven in een lokaal bestuur
 • De ontvangsten van een lokaal bestuur
 • Rapportering: einde- of begin

Docent: Dieter Descamps, financieel beheerder OCMW Jabbeke en OCMW De Haan

Besluitvorming: concrete beslissingen laten nemen door een lokaal bestuur (3 uur)

 • Beginselen van behoorlijk bestuur
 • De beslissingsboom
 • Opmaak besluit, notulering en bekendmaking: hiërarchie van de rechtsnormen
 • Bestuurlijk toezicht

Docent: Guido De Langhe, algemeen directeur lokaal bestuur Waregem

Deontologie (3 uur)

 • De beroeps- of gedragscode als leidraad om integer te handelen
 • Wat is integer handelen?
 • Een concrete leidraad om in situaties een overwogen integere keuze te maken

Docent: Hanne Gevaert, consultant Vonk

Hoe bereiken we excellente dienstverlening binnen ons bestuur? (3 uur)

 • Beeldvorming
 • Rol van de ambtenaar – verantwoordelijkheden
 • Van klantvriendelijkheid naar klantgestuurdheid
 • Kwaliteit van de dienstverlening

Docent: Lieve Van Durme, consultant Vonk

Werkvorm

Doceren, interactieve besprekingen vanuit de werkervaring van de cursisten, oefeningen, opdrachten.

Om de contactmomenten zo interactief mogelijk te laten verlopen, wordt elke bijeenkomst voorbereid door een thuisopdracht.

Intake

Om een goede afstemming tussen  leervragen en de aanpak van de docenten mogelijk te maken, sturen we na inschrijving nog een uitgebreid intakeformulier toe. De inschrijving wordt pas definitief wanneer het ingevulde intakeformulier is teruggestuurd.

Locatie

locatie  

Telefoon locatie 050 40 34 50

Locatie website:

Adres
Koning Leopold III-Laan 41, Brugge, 8200, Belgium

Beschrijving:
Wij raden jou aan te parkeren op parking P03, verder in de straat (ter hoogte van POM West-Vlaanderen)

 • Startersopleiding: werken in een lokaal bestuur
  7 mei 2019 - 18 juni 2019
  13:30 - 16:30